Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Policyanalys Policyanalys. Policyanalys Ett mångvetenskapligt område inom ämnet offentlig förvaltning Studieobjektet är politikens inflöde, processer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Policyanalys Policyanalys. Policyanalys Ett mångvetenskapligt område inom ämnet offentlig förvaltning Studieobjektet är politikens inflöde, processer."— Presentationens avskrift:

1 Policyanalys Policyanalys

2 Policyanalys Ett mångvetenskapligt område inom ämnet offentlig förvaltning Studieobjektet är politikens inflöde, processer och utfall

3 Syftet är att producera, analysera och kommunicera kunskap som kan lösa olika policyproblem

4 Exempel Policyförslag. Vilket är problemet som förslaget är tänkt att lösa? Vilka värderingar präglar förslagets syn på problemet? Policyförslagets innehåll. Hur är förslaget tänkt att fungera, hur ser dess logik ut? Vilket policyinstrument ska användas? Instrumentets rimlighet i fht problemet? Implementering. Vilka maktförhållanden råder i den organisation som ska genomföra förslaget? Krävs samverkan från flera organisationer? Vilka implementeringsproblem kan förväntas? Hur kan dessa undvikas? Är förslagets verksamhetslogik rimlig? Är det troligt att förslaget kan förverkliga de tänkta effekterna? Hur kan policyn utväderas? Vilken design, frågor, kriterier mm är lämpliga?

5 Kursen Policyanalys ger dig grundläggande kunskaper om centrala begrepp, teorier och metoder som används inom policyanalys

6 Policyanalys Grunder i policyanalys Policyteorier Governance

7 Policyprocessen Initiering Beredning Beslut Implementering Utvärdering

8 Policyteorier Teorier om makt Rational choice Ny-institutionalism Feminism

9 Termin 6 Policyanalys Kandidatuppsats

10 Masternivån Politiska styrmedel Implementering och utvärdering Masteruppsats

11 Vad blir man? Kvalificerade utredare Utvärderare Analytiker

12 Var? Departement Myndigheter Länsstyrelser Landsting och kommuner Organisationer och företag

13 Var? Myndigheter och privata organ som specifikt arbetar med olika former av policyanalys, t ex: Statskontoret, Riksrevisionen, SKL, ITPS, IAPU, FoU, ”think tanks”, Ramböll, Faugert, Inregio, Andante


Ladda ner ppt "Policyanalys Policyanalys. Policyanalys Ett mångvetenskapligt område inom ämnet offentlig förvaltning Studieobjektet är politikens inflöde, processer."

Liknande presentationer


Google-annonser