Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rådgivning och stöd från Brysselkontoret Regionförbundet Örebro 2008-06-09 Maria Lunander, EU-handläggare Central Sweden Bryssel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rådgivning och stöd från Brysselkontoret Regionförbundet Örebro 2008-06-09 Maria Lunander, EU-handläggare Central Sweden Bryssel."— Presentationens avskrift:

1 Rådgivning och stöd från Brysselkontoret Regionförbundet Örebro 2008-06-09 Maria Lunander, EU-handläggare Central Sweden Bryssel

2 Vår portal till omvärlden! Central Sweden är ett nätverk som består av aktörer på lokal nivå, regional nivå och med ett eget kontor i Bryssel.

3 Att knyta kontakter över gränserna. Genom samarbetet inom Central Sweden ökar chanserna att rigga ett framgångsrikt projekt. Central Sweden satsar på information och utbildning för att EU:s stöd i högre grad ska komma regionen till del.

4 Brysselkontoret Synliggör och marknadsför Örebro län inom EU Bevakar och informerar om frågor av intresse för länen Anordnar utbildningar och studiebesök Ger projektrådgivning

5 Rådgivning för finansieringsmöjligheter Vi svarar på samtliga förfrågningar som kommer till oss angående möjligheter till EU-stöd för påtänkta projekt. Vi erbjuder enskild rådgivning både via mejl, telefon och personligen i Bryssel och i Sverige, om hur du kan söka finansieringsvägar för projekt som kan tänkas få stöd från EU-program.

6 Partnersökningar Många EU-finansierade projekt kräver att flera europeiska partners deltar och vi på Central Sweden hjälper dig att finna samarbetspartners för projekten. Det gör vi genom att stödja dig och fungera som rådgivare när du formulerar partnersökningen och genom att sprida partnersökningen till andra regionkontor i Bryssel och de nätverk som Central Sweden är medlem i.

7 Att skriva en ansökan Att skriva en ansökan till ett EU-projekt är en omfattande uppgift och här ger vi dig enskild rådgivning och stöd. Vi kan arrangera behovsanpassade utbildningar om hur man skriver en välformulerad ansökan genom EuropaAkademin Central Sweden. Vi förmedlar kontakter till ansvariga handläggare på Kommissionen för ytterligare information om urvalskriterier och för att få förhandsinformation om din ansökan uppfyller uppställda krav.

8 Nio steg till en framgångsrik ansökan 1. Projektidé – utkast 2. Söka partners och nätverka (market place) 3. Fylla i och skicka in ansökan (11 september) 4. Utvärdering 5. Urval och inledande förhandlingar 6. Signera ”Grant Agreement” 7. Samarbetsavtal med partners 8. Projektets aktiviteter och ”övervakning” inleds 9. Slutgiltig utvärdering

9 Kontaktförmedling För att hålla oss underrättade om aktuell information och för att följa utvecklingen i EU deltar vi i och är medlemmar av ett flertal formella och informella nätverk i Bryssel. Detta är något som du som uppdragsgivare drar nytta av.

10 ERRIN – www.errin.eu Nätverk för forskning och innovation på regional nivå. Medlemsfinansierat och Central Sweden är sedan 2007 medlemmar. Främst inriktat på sjunde ramprogrammet för forskning (FP7) men arbetar även med CIP:en.

11 Din och nätverkets viktigaste kanal: www.centralsweden.se Rapporter, nyheter, kalendarium, länkar, råd, kontaktpersoner, ”vägvisare in i EU”, politik och projekt


Ladda ner ppt "Rådgivning och stöd från Brysselkontoret Regionförbundet Örebro 2008-06-09 Maria Lunander, EU-handläggare Central Sweden Bryssel."

Liknande presentationer


Google-annonser