Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka intäkter ger inflyttarna? - Marginalintäkter vid befolkningsförändring Budgetdagarna Luleå den 18 februari 2014 Anders Folkesson Derk de Beer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka intäkter ger inflyttarna? - Marginalintäkter vid befolkningsförändring Budgetdagarna Luleå den 18 februari 2014 Anders Folkesson Derk de Beer."— Presentationens avskrift:

1 Vilka intäkter ger inflyttarna? - Marginalintäkter vid befolkningsförändring Budgetdagarna Luleå den 18 februari 2014 Anders Folkesson Derk de Beer

2 Utgångspunkter  Befolkningsförändringar ges stor betydelse - Positiv befolkningsutveckling är viktigaste framgångsfaktorn (Natkom) - Ekonomiskt: ”Vi får 40 000 kr per ny invånare”  I kommande PM resonerar vi om de kommunalekonomiska konsekvenserna av befolkningsändringarna - Skatteintäkter och ändring i inkomstutjämningen - Kostnadsutjämningssystemet - Marginalkostnaderna för in- respektive utflyttarna

3 Skillnader i befolkningsförändringar?

4 Principskiss inkomstutjämning

5 Skatteintäkter och inkomstutjämningen  Flyttarnas förvärvsinkomst och dess effekt på inkomstutjämningen är kommunicerande kärl; - höga förvärvsinkomster innebär höga skatteintäkter och försämrat utfall i inkomstutjämningen - Låga förvärvsinkomster ger låga skatteintäkter och förbättrat utfall i inkomstutjämningen - Gränsen går vid 230 000 kr  Små intäktsskillnader oavsett flyttarens förvärvsinkomst

6 Intäkten från skatteintäkter och inkomstutjämning vid inflyttning

7 Utfall i kostnadsutjämningen efter ålder

8 Flyttarna efter ålder 2012

9 Faktiska marginalintäkter  Inflyttarens medelinkomst: 142 tkr - 56 tkr i Filipstad och 255 tkr i Danderyd  Samtliga kommuner får ett försämrat utfall i kostnadsutjämningen pga inflyttningen - -26 tkr i Hällefors och -4 tkr i Sorsele  Sorsele är den kommun som har högst marginalintäkt: 46 tkr  Solna lägst tillägg: 20 tkr  Vägt medel: 31 tkr

10 Marginalkostnader  Marginalkostnaderna är omöjliga att beräkna, dessutom varierar mellan kommuner: - Fullbelagda skolor och äldreboende ger höga marginalkostnader - Små klasser och vakanser i äldreboende ger låga marginalkostnader - Infrastrukturkostnader?  Kan genomsnittskostnaderna ge en vägledning?

11 Medelkostnader efter ålder

12 Marginalintäkt och medelkostnad efter ålder

13 Marginalintäkt och medelkostnad efter ålder (forts)

14 Slutsatser  Den genomsnittliga marginalintäkten är 31 tkr/inflyttare - 45 tkr/inflyttare i inkomstutjämning och skatteintäkter - -15 tkr/inflyttare i kostnadsutjämning  Inte möjligt att fastslå den kommunalekonomiska effekten av inflyttning - Marginalkostnaden är avgörande  Vilken marginalkostnad har er kommun? - Skillnad beroende på beläggning i verksamheten - Högre marginalkostnader i kommuner med hög befolkningstillväxt?


Ladda ner ppt "Vilka intäkter ger inflyttarna? - Marginalintäkter vid befolkningsförändring Budgetdagarna Luleå den 18 februari 2014 Anders Folkesson Derk de Beer."

Liknande presentationer


Google-annonser