Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges grundlagar Regeringsformen – hur Sverige styrs Successionsordningen – Vem ska ärva kronan? Tryckfrihetsförordningen – rätt att skriva nästan vad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges grundlagar Regeringsformen – hur Sverige styrs Successionsordningen – Vem ska ärva kronan? Tryckfrihetsförordningen – rätt att skriva nästan vad."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges grundlagar Regeringsformen – hur Sverige styrs Successionsordningen – Vem ska ärva kronan? Tryckfrihetsförordningen – rätt att skriva nästan vad som helst i tidningar Yttrandefrihetsgrundlagen – om rätten att säga nästan vad som helst Ska man ändra en grundlag så krävs att riksdagen säger ja till det två gånger med val emellan.

2 Vi väljer de som ska besluta åt oss = representativ demokrati Folkomröstningar = direkt demokrati

3 Val hålls var fjärde år i september Vi röstar fram 349 ledamöter som ska företräda oss i riksdagen. Riksdagens uppgifter Stiftar lagar Beslutar om skatter och statens utgifter Granskar regeringen och myndigheterna Tar ställning till utrikespolitiken Utser statsministern, kan fälla regeringen Om ett förslag ska antas måste majoriteten i riksdagen rösta för det förslaget. Varje ledamot är med i ett utskott som har hand om ett visst område t.ex. utbildningsutskottet Talman = leder riksdagens arbete

4 Regeringen Styr Sverige efter vad riksdagen beslutar Lämnar förslag om hur pengarna i statskassan ska användas Ansvarig för försvaret Benådningsmakt Utnämner högre chefer inom statens verk och myndigheter (tex. Svt) Bestämmer hur pengarna som riksdagen anslår ska användas Sköter utrikespolitiken tillsammans med riksdagen Statsministern utser vilka som ska vara med i regeringen. De kallas för ministrar och måste accepteras av minst 50% av riksdagens ledamöter = parlamentarism

5 Departementen Hjälper regeringen att styra Sverige Utrikesdepartementet Finansdepartementet Utbildnings- och kulturdepartementet Justitiedepartementet Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Försvarsdepartementet Näringsdepartementet Chef över departementen är regeringens ministrar

6 Från förslag till beslut Proposition = förslag från regeringen Motion = förslag från en eller flera riksdagsledamöter Riksdagen ger utskotten i uppdrag att utreda frågan Remiss = Organisationer och myndigheter får säga vad de tycker om förslagen Utskotten skriver ett betänkande om förslaget Riksdagen röstar ja eller nej till förslaget Regeringen ser till att beslutet genomförs.

7 Från förslag till beslut (kortversionen) 1.Motion/proposition 2.Utskotten utreder 3.Utskottet lämnar betänkande till riksdagen 4.Riksdagen beslutar 5.Regeringen genomför

8 Varför utredningar? Vill inte ta fel beslut – får tid att tänka efter Ser till att fler får vara med och tycka till Ser på vilka konsekvenser förslaget får

9

10 Statsförvaltningen 3 nivåer på förvaltningen Nationell nivå Regional nivå Lokal nivå Departementen Myndigheter och ämbetsverk Generaldirektörer utses av regeringen

11 Sammanfattning Vilka beslutar om lagar och budgeten? Vilka genomför besluten? Vilka lämnar förslag? Vilka bestämmer vilka som blir riksdagsledamöter? Vilka utser statsministern? Riksdagen Regeringen Proposition - regering Motion - riksdagsledamot Alla som röstar Talmannen, riksdagen


Ladda ner ppt "Sveriges grundlagar Regeringsformen – hur Sverige styrs Successionsordningen – Vem ska ärva kronan? Tryckfrihetsförordningen – rätt att skriva nästan vad."

Liknande presentationer


Google-annonser