Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges grundlagar Regeringsformen – hur Sverige styrs

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges grundlagar Regeringsformen – hur Sverige styrs"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges grundlagar Regeringsformen – hur Sverige styrs
Successionsordningen – Vem ska ärva kronan? Tryckfrihetsförordningen – rätt att skriva nästan vad som helst i tidningar Yttrandefrihetsgrundlagen – om rätten att säga nästan vad som helst Ska man ändra en grundlag så krävs att riksdagen säger ja till det två gånger med val emellan.

2 Vi väljer de som ska besluta åt oss = representativ demokrati
Folkomröstningar = direkt demokrati

3 Riksdagens uppgifter Val hålls var fjärde år i september
Vi röstar fram 349 ledamöter som ska företräda oss i riksdagen. Talman = leder riksdagens arbete Riksdagens uppgifter Stiftar lagar Beslutar om skatter och statens utgifter Granskar regeringen och myndigheterna Tar ställning till utrikespolitiken Utser statsministern, kan fälla regeringen Varje ledamot är med i ett utskott som har hand om ett visst område t.ex. utbildningsutskottet Om ett förslag ska antas måste majoriteten i riksdagen rösta för det förslaget.

4 Regeringen Statsministern utser vilka som ska vara med i regeringen. De kallas för ministrar och måste accepteras av minst 50% av riksdagens ledamöter = parlamentarism Styr Sverige efter vad riksdagen beslutar Lämnar förslag om hur pengarna i statskassan ska användas Ansvarig för försvaret Benådningsmakt Utnämner högre chefer inom statens verk och myndigheter (tex. Svt) Bestämmer hur pengarna som riksdagen anslår ska användas Sköter utrikespolitiken tillsammans med riksdagen

5 Departementen Hjälper regeringen att styra Sverige
Utrikesdepartementet Finansdepartementet Utbildnings- och kulturdepartementet Justitiedepartementet Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Försvarsdepartementet Näringsdepartementet Chef över departementen är regeringens ministrar

6 Från förslag till beslut
Proposition = förslag från regeringen Regeringen ser till att beslutet genomförs. Motion = förslag från en eller flera riksdagsledamöter Riksdagen röstar ja eller nej till förslaget Riksdagen ger utskotten i uppdrag att utreda frågan Utskotten skriver ett betänkande om förslaget Remiss = Organisationer och myndigheter får säga vad de tycker om förslagen

7 Från förslag till beslut (kortversionen)
Motion/proposition Utskotten utreder Utskottet lämnar betänkande till riksdagen Riksdagen beslutar Regeringen genomför

8 Varför utredningar? Vill inte ta fel beslut – får tid att tänka efter
Ser till att fler får vara med och tycka till Ser på vilka konsekvenser förslaget får

9

10 Statsförvaltningen 3 nivåer på förvaltningen Nationell nivå
Regional nivå Lokal nivå Departementen Myndigheter och ämbetsverk Generaldirektörer utses av regeringen

11 Sammanfattning Regeringen Riksdagen Talmannen, riksdagen
Vilka beslutar om lagar och budgeten? Vilka genomför besluten? Vilka lämnar förslag? Vilka bestämmer vilka som blir riksdagsledamöter? Vilka utser statsministern? Riksdagen Regeringen Proposition - regering Motion - riksdagsledamot Alla som röstar Talmannen, riksdagen


Ladda ner ppt "Sveriges grundlagar Regeringsformen – hur Sverige styrs"

Liknande presentationer


Google-annonser