Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsundersökning If/Sverige Maj 2011. 1. Hur väl förberedd anser du att verksamheten är inför en potentiell kris? 1-8 där 1 är oförberedd och 8 mycket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsundersökning If/Sverige Maj 2011. 1. Hur väl förberedd anser du att verksamheten är inför en potentiell kris? 1-8 där 1 är oförberedd och 8 mycket."— Presentationens avskrift:

1 Marknadsundersökning If/Sverige Maj 2011

2 1. Hur väl förberedd anser du att verksamheten är inför en potentiell kris? 1-8 där 1 är oförberedd och 8 mycket väl förberedd

3 2. Har ni definierat vilka hotbilder som omger ert företag, gjort scenarioanalyser och identifierat vilka affärsprocesser de skulle påverka?

4 3. Har naturkatastrofen i Japan påverkat er krisberedskap?

5 4. Om ja:

6 5. Vilken typ av risk eller hot tror ni att svenska börsbolag är mest rädda för idag? (flera alternativ möjliga, anges i st) 17 svarade övrigt: vet ej, oljepriser, dataintrång, bostadsbubbla, energipriser, lagerreglering och leveransproblem

7 6. Hur upplever du att hotbilden mot ert företag utvecklats de senaste åren?

8 7. Hur tror du att hotbilden kommer att utvecklas de kommande åren?

9 8. Vilken är den starkaste ”drivkraften” för en ökad hotbild framöver? (flera alternativ möjliga, anges i st) 4 st svarade annat: klassificerat, brister i kvalitet, inget och komplexitet i styrsystem

10 9. Ställer ni krav på era samarbetspartners och leverantörers krisberedskap? (som en del av avtalet)

11 10. Är bevakning av sociala medier en del av er krisberedskap?

12 11. Har ni varit med om någon form av negativ ryktesspridning om ert företag i sociala medier?

13 12. Har ni några riktlinjer för vad era medarbetare får skriva om er som arbetsgivare i sociala medier?

14 13. Har uppmärksamheten kring Wikileaks och informationsläckor påverkat er krisberedskap?

15 14. Har ni varit utsatta för intrångsförsök i era IT-system?

16 15. Hur väl instämmer ni i nedanstående påståenden kring hur oron i Afrika och arabvärlden (Egypten/Libyen, Tunisien etc) har påverkat er krisberedskap? Vi har tillsatt mer resurser för omvärldsbevakning kring politiska risker

17 15. Hur väl instämmer ni i nedanstående påståenden kring hur oron i Afrika och arabvärlden (Egypten/Libyen, Tunisien etc) har påverkat er krisberedskap? Vi har förändrat vårt affärsfokus (kommer satsa mindre på politiskt instabila marknader)

18 15. Hur väl instämmer ni i nedanstående påståenden kring hur oron i Afrika och arabvärlden (Egypten/Libyen, Tunisien etc) har påverkat er krisberedskap? Vi har ökat flexibiliteten i produktionen för att snabbt kunna ställa om i fall efterfrågan viker på vissa marknader

19 15. Hur väl instämmer ni i nedanstående påståenden kring hur oron i Afrika och arabvärlden (Egypten/Libyen, Tunisien etc) har påverkat er krisberedskap? Vi har blivit mer försiktiga med nya satsningar då det kan påverka den internationella konjunkturen

20 15. Hur väl instämmer ni i nedanstående påståenden kring hur oron i Afrika och arabvärlden (Egypten/Libyen, Tunisien etc) har påverkat er krisberedskap? Vi har inte genomfört några förändringar men det är under diskussion

21 15. Hur väl instämmer ni i nedanstående påståenden kring hur oron i Afrika och arabvärlden (Egypten/Libyen, Tunisien etc) har påverkat er krisberedskap? Vi har ingen anledning att göra några förändringar


Ladda ner ppt "Marknadsundersökning If/Sverige Maj 2011. 1. Hur väl förberedd anser du att verksamheten är inför en potentiell kris? 1-8 där 1 är oförberedd och 8 mycket."

Liknande presentationer


Google-annonser