Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

= Belägenhetsadresser ”Vadå adresser, posten kommer ju

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "= Belägenhetsadresser ”Vadå adresser, posten kommer ju"— Presentationens avskrift:

1

2 = Belägenhetsadresser ”Vadå adresser, posten kommer ju
alltid fram !” Vad är en adress ? Några adressbegrepp: ADRESSEN Belägenhetsadress Postaladress = Besöksadress Lägenhetsregister Leveransadress Gällande standard: ”Belägenhetsadresser” SS

3 Belägenhetsadresser ur ett kommunalt perspektiv
Adressättningen är ett kommunalt ansvar och förmån PROBLEM I KOMMUNERNA Ofta oklart vem som har ansvar och mandat Dålig insikt om adressernas värde/nytta i de kommunala informationssystemen Resurser / Kompetens ? Ersättningsfrågor Staten  Kommunerna

4 Belägenhetsadresser / Nuläget:
Uppläggningen av ett fullstädigt register över belägenhetsadresser pågår med kommunerna, LM, RSV och Posten Prioritering: Flerbostadshus och vissa småhus, för att klara ett kommande lägenhetsregistret LM gör därefter en kvalitetskontroll av kommunernas adresser I dag är ca 101 kommuner helt klara med adressättning och kvalitetskontroll Fortfarande saknas dock adresser för ca byggnader Problem med aviseringen av adresser från Fastighetsregistret till RSV. RSV utvecklar nu en tillfällig teknisk lösning för att ta emot adresserna från LM, beräknas vara i drift under april månad.

5 68 – 100 % 34 – 67 % 1 – 33 % 0 %

6 klar, hela kn klar, del av kn startad startad, del av kn pågår ej startat

7 klar, hela kn klar, del av kn startad startad, del av kn pågår ej startat

8 Belägenhetsadresser / På gång:
REGISTERBASERAD HUSHÅLLS- OCH BOSTADSRÄKNING Beslut skall fattas av riksdagen om ändring i gällande lagstiftning för en övergång till registerbaserad hushålls- och bostadsräkning. Riksdagsbeslut kan förväntas under Troligt ikraftträdande i så fall 1/ Insamling av lägenhetsuppgifter kan då starta tidigast år 2005. Detta innebär att adressättningen hos kommunerna måste vara avslutad under år 2004.

9 Belägenhetsadresser / På gång:
NY ADRESSTANDARD Beslut fattat av Styrgruppen i Stanli om att revidera den befintliga standarden SS – Belägenhetsadresser, med vissa utvidgningar. Arbetet i kommittén startar i dag, Revideringen och utvidgningen kan komma att omfatta b.la. Samordning mellan belägenhetsadress och postal adress Omfatta även lägenhets- och lokalbeteckningar Förtydliga förhållandet mellan olika nivåer för geografiska områden, (geografiska kommundelar, adressområde, gårdadressområde, adressplats, populärnamn) Ortnamnsfrågor Skyltning, utmärkning Filformat för datautbyte (~ Gränssnittet) 3D-fastighetsbildning


Ladda ner ppt "= Belägenhetsadresser ”Vadå adresser, posten kommer ju"

Liknande presentationer


Google-annonser