Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Belägenhetsadresser r Vad är en adress ? Några adressbegrepp: Belägenhetsadress Postaladress ”Vadå adresser, posten kommer ju alltid fram !” Lägenhetsregister.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Belägenhetsadresser r Vad är en adress ? Några adressbegrepp: Belägenhetsadress Postaladress ”Vadå adresser, posten kommer ju alltid fram !” Lägenhetsregister."— Presentationens avskrift:

1

2 Belägenhetsadresser r Vad är en adress ? Några adressbegrepp: Belägenhetsadress Postaladress ”Vadå adresser, posten kommer ju alltid fram !” Lägenhetsregister Leveransadress Besöksadress Gällande standard: ”Belägenhetsadresser” SS 63 70 03 = ADRESSEN

3 Belägenhetsadresser ur ett kommunalt perspektiv ! Adressättningen är ett kommunalt ansvar och förmån ? Ofta oklart vem som har ansvar och mandat ?Dålig insikt om adressernas värde/nytta i de kommunala informationssystemen ? Resurser / Kompetens PROBLEM I KOMMUNERNA ? Ersättningsfrågor Staten  Kommunerna

4 Belägenhetsadresser / Nuläget: r Uppläggningen av ett fullstädigt register över belägenhetsadresser pågår med kommunerna, LM, RSV och Posten r Fortfarande saknas dock adresser för ca 800 000 byggnader r Problem med aviseringen av adresser från Fastighetsregistret till RSV. RSV utvecklar nu en tillfällig teknisk lösning för att ta emot adresserna från LM, beräknas vara i drift under april månad. r Prioritering: Flerbostadshus och vissa småhus, för att klara ett kommande lägenhetsregistret r LM gör därefter en kvalitetskontroll av kommunernas adresser r I dag är ca 101 kommuner helt klara med adressättning och kvalitetskontroll

5 68 – 100 % 34 – 67 % 1 – 33 % 0 %

6 klar, del av kn pågår ej startat startad startad, del av kn klar, hela kn

7 klar, del av kn pågår ej startat startad startad, del av kn

8 Belägenhetsadresser / På gång: r Beslut skall fattas av riksdagen om ändring i gällande lagstiftning för en övergång till registerbaserad hushålls- och bostadsräkning. r Riksdagsbeslut kan förväntas under 2003. Troligt ikraftträdande i så fall 1/1 2004. Insamling av lägenhetsuppgifter kan då starta tidigast år 2005. r Detta innebär att adressättningen hos kommunerna måste vara avslutad under år 2004. REGISTERBASERAD HUSHÅLLS- OCH BOSTADSRÄKNING

9 Belägenhetsadresser / På gång: r Beslut fattat av Styrgruppen i Stanli om att revidera den befintliga standarden SS 63 70 03 – Belägenhetsadresser, med vissa utvidgningar. Arbetet i kommittén startar i dag, 2003-03-27 r Revideringen och utvidgningen kan komma att omfatta b.la. Samordning mellan belägenhetsadress och postal adress Omfatta även lägenhets- och lokalbeteckningar Förtydliga förhållandet mellan olika nivåer för geografiska områden, (geografiska kommundelar, adressområde, gårdadressområde, adressplats, populärnamn) Ortnamnsfrågor Skyltning, utmärkning Filformat för datautbyte (~ Gränssnittet) 3D-fastighetsbildning NY ADRESSTANDARD


Ladda ner ppt "Belägenhetsadresser r Vad är en adress ? Några adressbegrepp: Belägenhetsadress Postaladress ”Vadå adresser, posten kommer ju alltid fram !” Lägenhetsregister."

Liknande presentationer


Google-annonser