Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunal061122 1 Adress- och Lägenhets- registerprojektet (ALP) Lägenhetsregistret 22 november 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunal061122 1 Adress- och Lägenhets- registerprojektet (ALP) Lägenhetsregistret 22 november 2006."— Presentationens avskrift:

1 Kommunal Adress- och Lägenhets- registerprojektet (ALP) Lägenhetsregistret 22 november 2006

2 Kommunal Presentation Per Gullberg Ansvarig för uppläggningen av lägenhetsregistret

3 Kommunal Riksdagsbeslut år 1995 •Ersätt FoB:arna med registerbaserad statistik •Lösning: –Register över lägenhetsbeståndet (lägenhetsregister) –Folkbokföring på lägenhet –Samkörning

4 Kommunal Resan tills idag •Prov med lägenhetsregister och folkbokföring på lägenhet i Gävle kommun och Högalids församling •Lägenhetsregistret lades upp av Lantmäteriverket 1996 med uppgifter från fastighetsägarna •Riksdagen tog nytt beslut 1999 om att gå vidare. Beviljade pengar. Skulle återkomma om lagstiftning •Lagstiftningsförslag först i maj 2005

5 Kommunal Riksdagsbeslut år 2006 •Ny lag om lägenhetsregister den 1 juli 2006 Reglerar: •Registrets innehåll i stort •Vem som gör vad •Särskilt om registrets uppläggning

6 Kommunal Uppgifter om lägenheterna Identifierare –Entréadress –Postnummer –Postort –Fastighetsbeteckning Flerbostadshus och småhus med > 1 bostadslägenheter i en entré –Förslag till lägenhetsnummer –Fastighetsägarens egen identitet på lägenheten –Bostadsarea –Antal rum –Kökstyp: •Kök, kokvrå, kokskåp, köksutrustning saknas –Lägenhetskategori: •Vanlig bostad, specialbostad, övrig bostad –Typ av specialbostad •Äldre/funktionshindrade, studentbostad, övrig specialbostad, tillgång till gemensamt kök Småhus med 1 bostadslägenhet –Bostadsarea

7 Kommunal Volymer Antal lägenheter •I flerbostadshus ca 2,3 miljoner •I småhus ca 2,0 miljoner –varav i hyres-/bostadsrätt ca –varav i tvåbostadshus ca

8 Kommunal Uppläggningen •Småhusuppgifterna hämtas i de flesta fall från fastighetsregistret •Uppgifter för flerbostadshusen och återstående småhus hämtas direkt från fastighetsägarna •Adresser på entrénivå är en förutsättning för främst flerbostadshusen

9 Kommunal Ansvarsfördelning •Kommunerna kompletterar och kvalitetssäkrar adresserna i FR (pågår, klart 1 juli 2007) •Lantmäteriverket lägger upp lägenhetsregistret ( ) •Kommunerna ajourhåller (2008 -) •Skatteverket folkbokför på lägenhet (2010 -) •SCB m.fl. producerar hushålls- och bostadsstatistik

10 Kommunal Adresser i FR •Av flerbostadshusen har 98,6 % adress (2 700 hus saknar) •Av småhusen (exkl. fritidshusen) har 95,1 % adress ( hus saknar) •Av fritidshusen har 81 % adress ( saknar) •Totalt har 90,6 % av husen i FR adress ( saknar) •207 kommuner är helt klara inkl. alla kontroller

11 Kommunal Hur hämtas uppgifterna in? •Lantmäteriverket begär in uppgifterna från fastighetsägarna. •Uppgifterna begärs in kommunvis. •Uppgifterna ska kunna lämnas på fil, webbformulär eller pappersblankett.

12 Kommunal Lägenhetsnummer Lägenhetsnumret består av fyra siffror. De två första avser våningsplan och de två sista avser lägenhetens nummer på våningsplanet. 0101

13 Kommunal Tid för upprättande av en kommun v0 v2 v4 v6 v8 v10 v12 v14 v16 v18 v20 Svarstid för uppmaning Föreläggande Uppmaning skickas ut Svarstid för ev. påminnelse Regeringen beslutar LMV meddelar regeringen att en viss kommun är klar Beslut om upprättande träder i kraft

14 Kommunal Flöde lägenhetsuppgifter Fastighetsägarna Kommun Lägenhetsregistret LMV Lägenhetsregistret LMV Underrättelse om lägenhetsnummer Regeringen Lägenhetsuppgifter via blankett, webbformulär eller på fil via webben Beslutar att en kommun är upprättad Meddelande när kommunen är upprättad, (datum när kommunen tar över ajourföringen) Uppdateringar Ajourhåller lägenhetsregistret Ansvarar för insamlingen Rättningar kompletteringar service till fastighetsägarna Meddelande att en kommun är färdiginsamlad

15 Kommunal Händelser härnäst •Regeringens beslut om förordning hösten 2006 •Lantmäteriverkets beslut om föreskrifter i början av år 2007 (innehåll, numrering)

16 Kommunal Händelser härnäst •De större förvaltarna och fastighetsägarna i de första 12 kommunerna kontaktas under våren 2007 •Insamlingsstart i de första kommunerna hösten 2007 •Registret upprättat i de första 12 kommunerna i januari •Hela landet klart i slutet av år 2009

17 Kommunal Startkommuner •Vi startar med följande kommuner Avesta, Bollnäs, Gävle, Hofors, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Sundsvall, Tierp, Umeå, Västerås och Älvkarleby

18 Kommunal

19 Kommunal

20 Kommunal Avslutning Kontakt och information Lantmäteriverket


Ladda ner ppt "Kommunal061122 1 Adress- och Lägenhets- registerprojektet (ALP) Lägenhetsregistret 22 november 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser