Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunal061122 1 Adress- och Lägenhets- registerprojektet (ALP) Lägenhetsregistret 22 november 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunal061122 1 Adress- och Lägenhets- registerprojektet (ALP) Lägenhetsregistret 22 november 2006."— Presentationens avskrift:

1 Kommunal061122 1 Adress- och Lägenhets- registerprojektet (ALP) Lägenhetsregistret 22 november 2006

2 Kommunal061122 2 Presentation Per Gullberg Ansvarig för uppläggningen av lägenhetsregistret

3 Kommunal061122 3 Riksdagsbeslut år 1995 •Ersätt FoB:arna med registerbaserad statistik •Lösning: –Register över lägenhetsbeståndet (lägenhetsregister) –Folkbokföring på lägenhet –Samkörning

4 Kommunal061122 4 Resan tills idag •Prov med lägenhetsregister och folkbokföring på lägenhet i Gävle kommun och Högalids församling •Lägenhetsregistret lades upp av Lantmäteriverket 1996 med uppgifter från fastighetsägarna •Riksdagen tog nytt beslut 1999 om att gå vidare. Beviljade pengar. Skulle återkomma om lagstiftning •Lagstiftningsförslag först i maj 2005

5 Kommunal061122 5 Riksdagsbeslut år 2006 •Ny lag om lägenhetsregister den 1 juli 2006 Reglerar: •Registrets innehåll i stort •Vem som gör vad •Särskilt om registrets uppläggning

6 Kommunal061122 6 Uppgifter om lägenheterna Identifierare –Entréadress –Postnummer –Postort –Fastighetsbeteckning Flerbostadshus och småhus med > 1 bostadslägenheter i en entré –Förslag till lägenhetsnummer –Fastighetsägarens egen identitet på lägenheten –Bostadsarea –Antal rum –Kökstyp: •Kök, kokvrå, kokskåp, köksutrustning saknas –Lägenhetskategori: •Vanlig bostad, specialbostad, övrig bostad –Typ av specialbostad •Äldre/funktionshindrade, studentbostad, övrig specialbostad, tillgång till gemensamt kök Småhus med 1 bostadslägenhet –Bostadsarea

7 Kommunal061122 7 Volymer Antal lägenheter •I flerbostadshus ca 2,3 miljoner •I småhus ca 2,0 miljoner –varav i hyres-/bostadsrätt ca160 000 –varav i tvåbostadshus ca120 000

8 Kommunal061122 8 Uppläggningen •Småhusuppgifterna hämtas i de flesta fall från fastighetsregistret •Uppgifter för flerbostadshusen och återstående småhus hämtas direkt från fastighetsägarna •Adresser på entrénivå är en förutsättning för främst flerbostadshusen

9 Kommunal061122 9 Ansvarsfördelning •Kommunerna kompletterar och kvalitetssäkrar adresserna i FR (pågår, klart 1 juli 2007) •Lantmäteriverket lägger upp lägenhetsregistret (2007-2009) •Kommunerna ajourhåller (2008 -) •Skatteverket folkbokför på lägenhet (2010 -) •SCB m.fl. producerar hushålls- och bostadsstatistik

10 Kommunal061122 10 Adresser i FR •Av flerbostadshusen har 98,6 % adress (2 700 hus saknar) •Av småhusen (exkl. fritidshusen) har 95,1 % adress (91 000 hus saknar) •Av fritidshusen har 81 % adress (69 000 saknar) •Totalt har 90,6 % av husen i FR adress (271 000 saknar) •207 kommuner är helt klara inkl. alla kontroller

11 Kommunal061122 11 Hur hämtas uppgifterna in? •Lantmäteriverket begär in uppgifterna från fastighetsägarna. •Uppgifterna begärs in kommunvis. •Uppgifterna ska kunna lämnas på fil, webbformulär eller pappersblankett.

12 Kommunal061122 12 Lägenhetsnummer Lägenhetsnumret består av fyra siffror. De två första avser våningsplan och de två sista avser lägenhetens nummer på våningsplanet. 0101

13 Kommunal061122 13 Tid för upprättande av en kommun v0 v2 v4 v6 v8 v10 v12 v14 v16 v18 v20 Svarstid för uppmaning Föreläggande Uppmaning skickas ut Svarstid för ev. påminnelse Regeringen beslutar LMV meddelar regeringen att en viss kommun är klar Beslut om upprättande träder i kraft

14 Kommunal061122 14 Flöde lägenhetsuppgifter Fastighetsägarna Kommun Lägenhetsregistret LMV Lägenhetsregistret LMV Underrättelse om lägenhetsnummer Regeringen Lägenhetsuppgifter via blankett, webbformulär eller på fil via webben Beslutar att en kommun är upprättad Meddelande när kommunen är upprättad, (datum när kommunen tar över ajourföringen) Uppdateringar Ajourhåller lägenhetsregistret Ansvarar för insamlingen Rättningar kompletteringar service till fastighetsägarna Meddelande att en kommun är färdiginsamlad

15 Kommunal061122 15 Händelser härnäst •Regeringens beslut om förordning hösten 2006 •Lantmäteriverkets beslut om föreskrifter i början av år 2007 (innehåll, numrering)

16 Kommunal061122 16 Händelser härnäst •De större förvaltarna och fastighetsägarna i de första 12 kommunerna kontaktas under våren 2007 •Insamlingsstart i de första kommunerna hösten 2007 •Registret upprättat i de första 12 kommunerna i januari 2008. •Hela landet klart i slutet av år 2009

17 Kommunal061122 17 Startkommuner •Vi startar med följande kommuner Avesta, Bollnäs, Gävle, Hofors, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Sundsvall, Tierp, Umeå, Västerås och Älvkarleby

18 Kommunal061122 18

19 Kommunal061122 19

20 Kommunal061122 20 Avslutning Kontakt och information www.lantmateriet.se/lagenhetsregistret Lantmäteriverket 026-63 30 00


Ladda ner ppt "Kommunal061122 1 Adress- och Lägenhets- registerprojektet (ALP) Lägenhetsregistret 22 november 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser