Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 11 februari 2012 Val av ordförande för mötet Upprättande av röstlängd Val av sekreterare för mötet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 11 februari 2012 Val av ordförande för mötet Upprättande av röstlängd Val av sekreterare för mötet."— Presentationens avskrift:

1 Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 11 februari 2012 Val av ordförande för mötet Upprättande av röstlängd Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst Behandling av verksamhetsberättelse

2 Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelsen för Angarns Ryttare får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Den 19 februari 2011 hölls årsmöte på Kevinge Golfrestaurang. Efter mötet följde middag med dans till ”Tre på turné”. Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter: Lena Petterssonordförande Ann-Charlott Hjalmarssonvice ordförande Liselotte Gladénsekreterare Ann-Charlotte Staffkassör Fredrika Anderssonutbildningsansvarig Annika Jungvartävlingsansvarig Aja Skogås-Gibo rese- och evenemangsansvarig Therese Jacobssonföreträdare för juniorerna Ann-Sofie Morinklubbmästare Cecilia Salin Louise Bergström Annika Blomberg Malin Friberg Ewonne Dahlin Rose-Marie Eriksson Maria Bergvall Ann Svensson Kristina Thelvén Revisorer: Åse Nilssonrevisor Eva Lagergrenrevisor Berit Söderbergrevisorssuppleant Ankie Segerljungrevisorssuppleant Valberedning: Marie Linell Perssonsammankallande Pernilla Boije Medlemmar: Antalet medlemmar 2011-12-31 uppgick till 174 st. Möten: Styrelsen har under 2011 hållit 6 stycken protokollförda styrelsemöten: 11/1,14/3, 2/5, 22/8, 26/9 och 5/12

3 Årets aktiviteter: Året startade med att tävlingarna under trettonhelgen blev inställda p.g.a. den stränga vintern. Den 10 januari började vårterminen. Årets häst blev Scion. Den 5 mars firades Ylva Grill som fyllde jämnt. Några av hästarna fyllde också jämnt förra året nämligen 20 år och det var: Mim, Rebecca, Kaprifol, Gordon, Le Ro och Marindy som uppvaktades med gott knäckebröd och morötter. Maskeradhoppningen hölls på långfredagen den 2 april. På Kristi himmelfärdsdagen den 2 juni, var det dags för den traditionella gökotteridningen, hinderbygge och tillhörande sillunch. Klubben tillsammans med Elisabeth Andersson ordnade försäljning av blommor. Den 8 juni avslutades vårterminen och därefter hade Gunlög några sommarkurser i juni och juli. Årets fälttävlan fick ställas in bland annat p.g.a. regn som hade resulterat i för lerig terrängbana. I början på juli fram till en bit in i augusti fick hästarna vara på sommarbete. I augusti höll Gunlög några veckors sommarkurser igen och Ylva hade en sommarkurs för juniorerna. Den 22 augusti startade höstterminen. Tre hästar har under året lämnat oss och tre nya hästar har kommit till ridskolan. Scion, Gaiezza och Pontiac fick lämna livet på Örsta. Årets nya hästar kom till ridskolan under höstterminen: Diamonds Edge kom i augusti, i november kom Eristoff och i december kom Nice Surprise. Under hösten påbörjade Ylva Grill arbetet med en ny hemsida för ridskolan och Therese Jacobsson för ridklubben. En gemensam resa till Globen genomfördes av ungdomssektionen för att få se ”Stockholm Horse Show” för juniorerna till reducerat pris.

4 Therese Jacobsson har under hösten påbörjat samarbetet med SISU, ett bidragssystem som kan ge oss möjligheter att utveckla föreningen i form av t ex utbildningar och kurser för medlemmarna. 22 december avslutades höstterminen. Ylva Grill har gjort en almanacka med bilder på Örsta-hästarna och klubben har under året haft försäljning av tröjor, västar och jackor med klubbens logo på, samt haft försäljning av reflexer. Resultat från tävlingarna: Maskerad hoppning 2/4: Maskeraden 1. Niklas Lagerqvist - Ella 2. Hanna Lilja - Pepino 3. Sara Levin - Fiona Hoppningen 1. Hanna Lilja – Mc Kenzie 2. Niklas Lagerqvist - Ella 3. Ann-Sofie Morin – Cantina 3. Therese Jacobsson – Mim 3. Annelie Almqvist – Adarco 3. Hanna Jacobsson - Iversson Tipspromenaden som hölls under sillunchen och hinderbygget den 2/6 vanns av Wilma Högman, Emma Lagerqvist och Sofia Lagerqvist Till sist vill vi i styrelsen framföra vårt tack till Gunlög Öberg för gott samarbete under det gångna året. Vi tackar även Elisabeth Andersson och Ylva Grill för deras engagemang med våra juniorer. Februari 2012 Lena Pettersson Ordförande Angarns Ryttare

5 Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 19 februari 2011 Val av ordförande för mötet Upprättande av röstlängd Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst Behandling av verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse

6

7 Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 19 februari 2011 Val av ordförande för mötet Upprättande av röstlängd Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst Behandling av verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av balansräkning

8 Redogörelse för Angarns Ryttare 2011

9 Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 19 februari 2011 Val av ordförande för mötet Upprättande av röstlängd Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst Behandling av verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av balansräkning Val av styrelseledamöter samt suppleanter Val av revisorer samt revisorssuppleanter Val av ombud till huvudorganisation/distriktsförbundets allmänna möten Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen

10 ANGARNS RYTTARE inför ÅRSMÖTE 2012 Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens förslag Ordförande (Måndag 1)Lena Pettersson Omval 1 år Måndag 2Louise BergströmOmval 1 år Måndag 3Saknas Tisdag 1Ewonne DahlinOmval 1 år Tisdag 2Agneta WenströmNyval 2 år Tisdag 3Lotta Staff / Ann-Sofi MorinOmval 1 år Onsdag 1Kajsa MattssonNyval 2år Onsdag 2Therese EzeliusNyval 2 år Onsdag 3Saknas Torsdag 1Maria BergvallOmval 1 år Torsdag 2Lotta Hjalmarsson Omval 1 år Torsdag 3Fredrika Andersson/Lotta GladénOmval 1 år FredagTherese JacobssonNyval 2 år Lördag V1Helena JanssonNyval 2 år Lördag V2Ann Svensson/Kristina ThelvénOmval 1 år Förslag på revisorer och suppleanter OrdinarieÅse Nilsson Eva Lagergren SuppleanterAnkie Segerljung Berit Söderlund Förslag på 2 st ombud för huvudorganisation/distriktförbunds allmänna möten: Valberedningen föreslår att styrelsen utser dessa ombud inom sig vid behov & intresse. Valberedningen Marie Linell-PerssonPernilla Bojje Sammankallande

11 Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 19 februari 2011 Val av ordförande för mötet Upprättande av röstlängd Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst Behandling av verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av balansräkning Val av styrelseledamöter samt suppleanter Val av revisorer samt revisorssuppleanter Val av ombud till huvudorganisation/distriktsförbundets allmänna möten Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen Fastställande av medlemsavgifter


Ladda ner ppt "Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 11 februari 2012 Val av ordförande för mötet Upprättande av röstlängd Val av sekreterare för mötet."

Liknande presentationer


Google-annonser