Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 16 februari 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 16 februari 2013"— Presentationens avskrift:

1 Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 16 februari 2013
Val av ordförande för mötet Upprättande av röstlängd Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst Behandling av verksamhetsberättelse

2 Verksamhetsberättelse för år 2012
Styrelsen för Angarns Ryttare får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret Den 11 februari 2012 hölls årsmöte på Hjälmstaskolan, där ridklubben firade 40-årsjubileum med tema Efter mötet följde middag med dans till ”EMO”. Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter: Lena Pettersson ordförande Fredrika Andersson vice ordförande Lotta Hjalmarsson sekreterare Lotta Staff kassör Maria Bergwall klubbmästare Lotta Gladén tävlingsansvarig Petra Asherov/Birgitta Jussing informationsansvarig Therese Jacobsson utbildnings- och webbansvarig, samt företrädare för juniorerna Ewonne Dahlin rese- och evenemangsansvarig Isabella Hallberg Kajsa Mattsson Therese Ezelius Helena Jansson Agneta Wenström Malin Sundkvist Revisorer: Åse Nilsson revisor Eva Lagergren revisor Berit Söderberg revisorssuppleant Ankie Segerljung revisorssuppleant Valberedning: Annika Jungvar sammankallande Eva Grahn ledamot Medlemmar: Antalet medlemmar uppgick till 172 st. Möten: Styrelsen har under 2012 hållit 7 stycken protokollförda styrelsemöten: 9/1, 5/3, 23/4, 22/5, 27/8, 23/10 samt den 10/12.

3 Årets aktiviteter: Året startade med hopptävling den 1/1 och dressyrtävling den 5/1. Den 9 januari startade vårterminen. Tre hästar har under året lämnat oss och tre nya hästar har kommit till ridskolan. Le Ro, Rebecca och Gordon fick lämna livet på Örsta. Årets nya hästar på ridskolan: i maj kom Mr Hill, i juli kom Phigo som är en privathäst och i augusti kom Alberto. På långfredagen den 6 april hölls maskeradhoppning under ledning av Elisabeth Andersson och klubben hade fikaförsäljning. På Kristi himmelfärdsdag, torsdagen den 17 maj, var det dags för den traditionella gökotteridningen, hinderbygge och tillhörande sillunch. Klubben sponsrade biljetterna och utlägg för bensinpengar till tävlingarna i Strömsholm i början av juni. 14 juni avslutades vårterminen och därefter hade Gunlög några sommarkurser i juni och juli. I början på juli fram till en bit in i augusti fick hästarna vara på sommarbete. I augusti höll Gunlög några veckors sommarkurser igen och Ylva hade en sommarkurs för juniorerna. Den 18 augusti startade höstterminen. Klubben sponsrade juniorbiljetterna till Stockholm horse show i Globen som hölls i slutet av november. Den 22 december avslutades höstterminen Ylva Grill har gjort en almanacka med bilder på Örsta-hästarna och klubben har under året haft försäljning av reflexer. Årets häst var Tintoretto.

4 Tävlingsresultat: Hopptävling 1/1-2012: 1. Helena Jansson - Tintoretto
Hopptävling 1/1-2012:  1. Helena Jansson - Tintoretto 2. Åsa Edell - Mim 3. Ylva Grill - LeRo Dressyrtävling 5/1-2012:  1. Ylva Grill - Le Ro 2. Helena Jansson - Pepino 3. Berit Söderberg - Rebecca Maskeradhoppning 6/4-2012:  Maskeraduppvisningen: 1. Wilma Lagerkvist – Balder (egen ponny), 2. Elin Boija – Mim 3. Sara Levin - Eristoff Hoppningen lag 1: (alla deltog och fick ett pris) Wilma Höglund – Fiona Elin Boija – Mim Ludvig Bergwall – Cello Hedda Sandelius - LeStain Sofia Lagerkvist – Balder (egen ponny) Wilma Lagerkvist – Giovanni ”Pricken”(egen ponny) Hoppningen lag 2:   1. Amanda Bergwall - Adarco 2. Niklas Lagerkvist - Adarco Tipspromenaden som hölls under sillunchen och hinderbygget den 17 maj vanns av Ankie Segerljung Till sist vill vi i styrelsen framföra vårt tack till Gunlög Öberg för gott samarbete under det gångna året. Vi tackar även Elisabeth Andersson och Ylva Grill för deras engagemang med våra juniorer. Februari 2013    Lena Pettersson Ordförande Angarns Ryttare

5 Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 16 februari 2013
Val av ordförande för mötet Upprättande av röstlängd Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst Behandling av verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse

6

7 Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 16 februari 2013
Val av ordförande för mötet Upprättande av röstlängd Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst Behandling av verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av balansräkning

8 Redogörelse för Angarns Ryttare 2012

9 Redogörelse för Angarns Ryttare 2012

10 Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 16 februari 2013
Val av ordförande för mötet Upprättande av röstlängd Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst Behandling av verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av balansräkning Val av styrelseledamöter samt suppleanter Val av revisorer samt revisorssuppleanter Val av ombud till huvudorganisation/distriktsförbundets allmänna möten Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen

11 ANGARNS RYTTARE inför ÅRSMÖTE 2013
Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens förslag: Ordförande (Måndag 1) Lena Pettersson Nyval 2 år Måndag 2 Saknas Nyval 1 år Måndag 3 Isabella Hallberg Omval 1 år Tisdag 1 Ewonne Dahlin Nyval 2 år Tisdag 2 Agneta Wenström Omval 1 år Tisdag 3 Saknas Nyval 2 år Onsdag 1 Kajsa Mattsson Omval 1år Onsdag 2 Saknas Nyval 2 år Onsdag 3 Malin Sundkvist Omval 1 år Torsdag 1 Maria Bergvall Nyval 2 år Torsdag 2 Saknas Nyval 2 år Torsdag 3 Fredrika Andersson/Lotta Gladén? Nyval 2 år Fredag Therese Jacobsson Omval 1 år Lördag V1 Helena Jansson Omval 1 år Lördag V2 Maria Bergwall Nyval 2 år Förslag på revisorer och suppleanter Ordinarie Marianne Johansson Aja Skogås-Gibo Suppleanter Ankie Segerljung Berit Söderberg Förslag på 2 st ombud för huvudorganisation/distriktförbunds allmänna möten: Valberedningen föreslår att styrelsen utser dessa ombud inom sig vid behov & intresse.    Valberedningen Annika Jungvar Eva Grahn Sammankallande

12 Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 16 februari 2013
Val av ordförande för mötet Upprättande av röstlängd Val av sekreterare för mötet Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst Behandling av verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av balansräkning Val av styrelseledamöter samt suppleanter Val av revisorer samt revisorssuppleanter Val av ombud till huvudorganisation/distriktsförbundets allmänna möten Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen Fastställande av medlemsavgifter

13 Å R E T S H Ä S T


Ladda ner ppt "Föredragningslista för Angarns Ryttares årsmöte den 16 februari 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser