Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reningsmetoden Naturlig försurning av våra sjöar och vattendrag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reningsmetoden Naturlig försurning av våra sjöar och vattendrag"— Presentationens avskrift:

1 Reningsmetoden Naturlig försurning av våra sjöar och vattendrag
Ett arbete av Viktor E, Filip G, Jonathan B.S

2 Inledning Delmål till naturlig försurning 2010.
Kväve- och Svaveloxid, vad är det? Vad gör försurning mot vår natur? Hur man minskar försurning.

3 Delmål till naturlig försurning 2010
Före 2010, högst 5 % av sjöarna och högst 15 % av vattendragen ska vara drabbade av ”onaturlig” försurning. Delmålet som endast är för ej kalkade sjöar som är över 4 hektar är avklarat. De ”onaturligt” försurade sjöarna är cirka 3 % och vattendragen ligger endast på 5 %. Men det finns fortfarande vissa områden som måste skärpa sig. I sydvästra Sverige är de försurade sjöarna så högt som 11 %.

4 Delmål till naturlig försurning 2010
Före 2010 ska den ökade försurningen av skogsmarken ha slutat och en återhämtning av marken skall ha påbörjats. Målet är uppnått idag, den ökade försurningen har slutat och återhämtningen har påbörjats i det försurade områdena. Den försurade skogsmarken har minskat från 50 % i mitten av 1980-talet tills ca 20 % i början av 2000-talet.

5 Delmål till naturlig försurning 2010
Att 2010 skall de svenska utsläppen av svaveldioxid ha minskat till ton. Delmålet är uppnått idag, utsläppen har minskat mycket och år 2006 låg utsläppen av svavel på ton.

6 Delmål till naturlig försurning 2010
År 2010 ska utsläppet av kväveoxider i Sverige ha minskat till ton. Mer jobb krävs för att nå upp till delmålet, utsläppen av kväveoxider i Sverige år 2006 var cirka ton. Fortsätter minskningen i denna takten kommer utsläppen år 2010 ligga på ton.

7 Kväve- och svaveldioxid, vad är det?
Svaveldioxid är en gas som bildas vid förbränning av svavelhaltiga ämnen, såsom bensin. Den är lättlöslig i vatten och blandar sig därför lätt med regnet i luften. Kväveoxid Även kväveoxid är en gas som bildas vid förbränning och kan lösas i vatten, därför finns det ofta kväveoxider i regnet. De vattendropparna har gödslande effekt, så skulle det bli för mycket är det stor risk för övergödning. Men kan ändå bidra till försurning.

8 Vad gör försurning mot vår natur?
Försurning kommer från surt regn som sänker ph-värdet där den faller ner. Detta gör att växterna och djuren skadas. Vid för lågt ph-värde i sjöarna dör fiskarna. Vi människor kan även skadas via dricksvattnet om ph-värdet är för lågt. Försurning i marken gör främst så att material vittrar snabbare. Så antika objekt såsom statyer vittrar sönder på grund av regnet.

9 Hur man minskar försurning.
För att förbättra ph-värdet i sjöarna kan man kalka sjöarna. Kalk är ett basiskt ämne som höjer ph-värdet. För att minska försurning kan man minska utsläppen av svavel och kväve, det gör man genom att till exempel köra mindre bil och ta bussen mera. Så för att minska försurningen kan man minska växthuseffekten på samma gång. Det är jätte enkelt, ta bussen istället för bil till jobbet, gå istället för att åka bill till affären etc.

10 Källförteckning www.miljomal.nu www.naturvardsverket.se


Ladda ner ppt "Reningsmetoden Naturlig försurning av våra sjöar och vattendrag"

Liknande presentationer


Google-annonser