Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Var finns energi på jorden? På vilka sätt utnyttjar vi jordens energi?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Var finns energi på jorden? På vilka sätt utnyttjar vi jordens energi?"— Presentationens avskrift:

1 Var finns energi på jorden? På vilka sätt utnyttjar vi jordens energi?

2 Mål: Få en djupare förståelse av energiprincipen
Träna på att samarbeta i gruppen runt energiövningar Träna på att rita föreställningskartor och utveckla dina argument

3 Behövs energi?

4

5 Energiprincipen ???

6 Energiomvandlingar

7 Från en energiform till en annan.
Vilka omvandlingar ser du? - i klassen Batteriets kemiska energi omvandlas till elenergi när strömmen sluts. Den omvandlas i sin tur till strålnings- och värmeenergi. Värmeenergin sprids slutligen till luften runt omkring ficklampan.

8 Händelser sker vid en energiomvandling
I batteriet lagras kemisk energi Kretsen sluts och lampan lyser , kemisk energi => elenergi I lampan alstras strålnings- och värmeenergi Energi styr natur, miljö och klimat! 6 Allt som händer kan förklaras genom energiomvandlingar från en energiform till en annan. I ficklampans batteri har lagrats kemisk energi. Den omvandlas till elenergi när strömmen sluts. Elenergin omvandlas i sin tur omedelbart till strålnings- och värmeenergi i glödtråden. Strålningsenergin lyser upp tillvaron och värmeenergin sprids till luften runt glödlampan. Händelser sker vid en energiomvandling från en energiform till en annan.

9 Ta fram whiteboards skriv ner vilka energiomvandlingar ser du vid följande händelser: vi arbetar två och två så som ni sitter

10 Från en energiform till en annan.
El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- Elastisk När ljuset brinner omvandlas ljusets kemiska energi till strålningsenergi och värmeenergi. För att tända ljuset behövs ett energitillskott. Det får man från tändstickans värmeenergi.

11 Från en energiform till en annan.
El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- Elastisk- En plast- eller gummiboll släpps mot golvet. För att lyfta upp den krävs en energiomvandling från armens kemiska energi till att höja bollens lägesenergi. Sen omvandlas lägesenergin till rörelseenergi. Bollen trycks samman mot golvet, ny lägesenergi bildas som i sin tur ger ny rörelseenergi osv. Bollen slutar att studsa efter en stund. All energi har då omvandlats till onyttig värmeenergi.

12 Från en energiform till en annan.
El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- Elastisk Och sedan skapa eld I en stor kork borras ett hål med samma diameter som kulan på en termometer. Termometern vrids runt i hålet och man ser hur temperaturen stiger. Kroppens lagrade energi omvandlas till rörelseenergi som i sin tur omvandlas till värmeenergi. Försöket måste utföras med försiktighet så att inte termometern går sönder. Använd inte en kvicksilvertermometer. Försöket inbjuder till tävling!

13 Energikretslopp Solen

14

15 Vilken energikälla kommer energin ursprungligen från
Vilken energikälla kommer energin ursprungligen från? Vilka energiomvandlingar ser ni? Ge en uppgift till varje grupp 10 min att diskutera 2 min att presentera för klassen Uppgifter: Vattenkraftverk Vindturbinen Solceller på hustaket Fjärrvärme till varmvatten och hus uppvärmning Elbilen Atombomben Tågets ångmaskinen

16 Diskutera i gruppen: Energiformer Energikällor - Vad kommer att hända?
Lägesenergi Värmeenergi Elastisk energi Kemisk energi Rörelseenergi Strålningsenergi Elenergi Kärnenergi Energikällor Förnybara Solenergi Biobränslen Vattenkraftverk Vindkraftverk Bergvärme Icke förnybara Kärnkraftverk Fossila bränslen Diskutera i gruppen: - Vad kommer att hända? - Vilken är den ursprungliga energikälla? - Vilken energiform finns från början? - Till vilka andra energiformer kommer den att omvandlas? - Hur transporteras energin? Rita energikedjan på whiteboarden.

17

18

19

20 hybridbil

21

22

23

24 Energiformer Diskutera i gruppen: Elenergi - Vad kommer att hända?
Kärnenergi Lägesenergi Värmeenergi Rörelseenergi Kemisk energi Strålningsenergi Diskutera i gruppen: - Vad kommer att hända? - Vilken energiform finns från början? Är den lagrad? - Till vilka andra energiformer kommer den att omvandlas? Rita energikedjan på whiteboarden. Alla försökstexter har samma instruktioner med experimentet som rubrik. Följande bilder kan användas vid en uppföljning efter experimenten.

25 Vilken energiövergång?
Min pappa lärde mig att sparka hälen mot trottoarkanten. Då blir frusna tår varma. Jag jagar med pil och båge, drar i stängen, spänner bågen och skjuter iväg pilen. Jag kopplar in en elmotor som driver en generator för att få ström till en glödlampa som lyser. I första energiövergången omvandlas rörelseenergi till värmeenergi. I andra övergången omvandlas rörelseenergi till lägesenergi. Sedan omvandlas lägesenergin till rörelseenergi. I tredje meningen omvandlas elenergi till rörelseenergi i elmotorn. Rörelseenergin omvandlas till elenergi i generatorn. Generatorn ger elenergi som omvandlas till strålningsenergi och värmeenergi i glödlampan. Men det hade varit bättre att ansluta lampan direkt.


Ladda ner ppt "Var finns energi på jorden? På vilka sätt utnyttjar vi jordens energi?"

Liknande presentationer


Google-annonser