Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi Så här tar Du fram kommentarer: PowerPoint 2000: I Bildläsningsläge: Vänsterknappen öppnar Disposition (andra knappen från vänster) på raden med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi Så här tar Du fram kommentarer: PowerPoint 2000: I Bildläsningsläge: Vänsterknappen öppnar Disposition (andra knappen från vänster) på raden med."— Presentationens avskrift:

1 Energi Så här tar Du fram kommentarer: PowerPoint 2000: I Bildläsningsläge: Vänsterknappen öppnar Disposition (andra knappen från vänster) på raden med visningssymboler under PowerPoint- bilden. Återställ med att öppna Bildvisning. I Bildspelsläge: Öppna först menyn med högerknappen, sedan Sidanteckningar med vänsterknappen. PowerPoint 2003: I Bildläsningsläge: Öppna Normalläge (knappen längst till vänster) på raden med symboler under PowerPoint- bilden med vänsterknappen. Kommentarerna finns under bilden. I Bildspelsläge: Öppna menyn med högerknappen, peka på Skärm och öppna Stödanteckningar med vänsterknappen. PowerPoint 2007: I Bildläsningsläge: Öppna Normal (knappen längst till vänster) på raden med symboler under PowerPoint- bilden med vänsterknappen. Kommentarerna finns under bilden. I Bildspelsläge: Alternativet saknas. K-G Ahlström, Annan, Övriga skolor – www.lektion.se

2 Energi K-G Ahlström

3

4

5

6 Energi in Energi ut K-G Ahlström

7 Energi- former Kärnenergi Kemisk energi Elenergi Strålningsenergi Lägesenergi Rörelseenergi Värmeenergi Solens inre, kärnkraftverk Lagrad energi Energitransport Ljus är synlig strålningsenergi Något har lyfts upp eller tryckts samman Något är i rörelse Temperaturen ökar K-G Ahlström

8

9

10

11

12

13

14

15 Vilken energiform? Att en stjärna lyser är ett exempel på … I olja finns lagrad … Den sämsta energiformen är … I en spänd pilbåge finns … K-G Ahlström

16 Nu blir det experiment! K-G Ahlström

17 Energiformer Elenergi Kärnenergi Lägesenergi Värmeenergi Rörelseenergi Kemisk energi Strålningsenergi Redovisa Rubriken Energikedjan Rita en bild Hur märktes energikedjan? Så här kan du arbeta Diskutera hur ni skall arbeta. Vad kommer att hända? Vilken energiform finns? Till vilka andra energiformer kommer den att omvandlas? Gör så att något händer! Diskutera hur energikedjan ser ut (framåt, grenar). K-G Ahlström

18 El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- Från en energiform till en annan. K-G Ahlström

19 Från en energiform till en annan. El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- K-G Ahlström

20 Från en energiform till en annan. El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- K-G Ahlström

21 Från en energiform till en annan. El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- K-G Ahlström

22 Från en energiform till en annan. El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- K-G Ahlström

23 Från en energiform till en annan. El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- K-G Ahlström

24 Från en energiform till en annan. El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- K-G Ahlström

25 Från en energiform till en annan. El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- K-G Ahlström

26 Från en energiform till en annan. El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- K-G Ahlström

27 Från en energiform till en annan. El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- K-G Ahlström

28 Från en energiform till en annan. El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- K-G Ahlström

29 Från en energiform till en annan. El- Kärn- Läges- Värme- Kemisk Rörelse- Strålnings- K-G Ahlström

30 Vilken energiövergång? Min pappa lärde mig att sparka hälen mot trottoarkanten. Då blir frusna tår varma. Jag jagar med pil och båge, drar i stängen, spänner bågen och skjuter iväg pilen. Jag kopplar in en elmotor som driver en generator för att få ström till en glödlampa som lyser. NOVIS Läromedel

31 1,00 0,95 1,00 Ca 1,00 0,93 0,49 vid +300 grader 0,21 vid +100 grader 0,06 vid +40 grader 0,00 vid +20 grader Energi- kvalité Källa Wikipedia K-G Ahlström

32 Det är skillnad på energi och energi! temperaturen hos 1 kg vat- ten har höjts med 0,24 grader Celsius 1 kg vatten rör sig i samma riktning med hastigheten 161 km/h K-G Ahlström

33 Onyttig energi Tillförd energi K-G Ahlström Nyttig energi

34 Verkningsgrad är Nyttig energi Tillförd energi K-G Ahlström

35 Verkningsgrad 30 % K-G Ahlström

36 Verkningsgrad 100 % K-G Ahlström

37 Verkningsgrad 5 % K-G Ahlström

38 Verkningsgrad 25 % K-G Ahlström

39 Verkningsgrad 6-18 % K-G Ahlström

40 Verkningsgrad 30 % K-G Ahlström

41 Verkningsgrad 1 % K-G Ahlström

42 Verkningsgrad 44 % K-G Ahlström

43 Verkningsgrad 70 % K-G Ahlström

44 En energiomvandling ökar oordningen K-G Ahlström

45 En människas effekt Effekt ca 100 W K-G Ahlström

46 ? Hur många energislavar behöver vi?

47 Hur många energislavar? K-G Ahlström

48 Kombinera land med antal energislavar! Danmark Bangladesh Mexico USA Grekland Ryssland Sverige Kina Frankrike Kanada Finland 2 12 15 26 35 42 43 57 69 75 80 K-G Ahlström

49 The point is on planet Earth right now there are less than 2 hectares per capita of productive land and water. (William Rees) Hur många behövs med nuvarande standard i… Afrika Indien Kina Europa USA 4,45 2,11 1,37 9,42 0,89 K-G Ahlström

50 Hur många män- niskor tål jorden? Om vi le- ver som i: Rwanda Indien England USA 1,5 miljarder 2,5 miljarder 15 miljarder 18 miljarder K-G Ahlström

51

52

53 Energikällor Kol K-G Ahlström

54 CO 2 K-G Ahlström

55 Samband energislavar och koldioxdutsläpp! Indien (5) Kina (12) Mexico (15) Grekland (26) Danmark (35) Ryssland (42) Frankrike (43) Sverige (57) Finland (69) USA (75) Kanada (80) 1,2 2,7 3,8 5,8 6,2 8,5 8,9 9,9 12,0 16,5 20,2 K-G Ahlström

56 I stället för olja och kol K-G Ahlström

57 I stället för olja och kol K-G Ahlström

58 All energi från solen! All energi som vi använder på jorden är 1/10 000 av inflödet från solen. K-G Ahlström

59 Mark Lynas är journalist och miljöaktivist. Han föddes 1973 på Fiji, växte upp i Peru, Spanien och Storbritannien och bor numera i Oxford. Han är något så ovanligt som en journalist med en mission och har även skrivit boken Oväder (2005). K-G Ahlström Sex grader

60 Sluta prata nonsens om energi – ta reda på fakta! Klimatföränd- ringarna är i princip ett energiproblem! Energisnål och miljövänlig är samma sak! Rapport från Energikon- ferensen 14 -16 mars 1974 Professor David JC MacKay K-G Ahlström

61 …för de som borde veta bättre, politiker, media, opinionsbildare, …utan att ta hänsyn till miljö, ekonomi och sociala aspekter. Boken är skriven… K-G Ahlström

62 Gör energi begripligt med tre likvärdiga enheter! En 40- watts- lampa som brinner 24 h. En kWh per per- son och dag kost- nad drygt 1 kr! En energislav arbetar dygnet runt! K-G Ahlström

63 Varje engelsmans energibehov är 125 kWh/dag. 300 st I dag 4 500 st Behov Tillskott 10 st2 400 st 600 000 st 11 st Hur skall det lösas utan fos- sila bränslen? K-G Ahlström

64 Det behövs 840 miljoner elbilar, 4,2 miljoner i Sverige! •Solel från Sahara •Kärnkraft •Färre människor •Ändrad livsstil •Effektivisering •Ny teknik K-G Ahlström Några konsekvenser

65 Peak Oil K-G Ahlström

66 NOVIS Läromedel Ur professor David JC MacKey´s bok: Sustainable Energy –without the hot air. Alternativa energikällor till kol och olja

67 Viktigaste närsalterna Urin 500 l Faeces 50 l TotaltNärsalter för 250 kg spannmål Kväve5,6 kg0,09 kg5,7 kg5,6 kg Fosfor0,4 kg0,19 kg0.6 kg0,7 kg Kalium1,0 kg0,17 kg1,2 kg Total mängd7,0 kg (94%) 0,45 kg (6%) 7,5 kg (100 %) 7,5 kg (Documenta Geigy, Wissenschaftlige Tabellen, Basel, 1960) Återvinning De närsalter vi utsöndrar genom urin och faeces räcker för att odla de ca 250 kg spannmål varje person årligen behöver för att täcka sitt behov av kalorier och proteiner. K-G Ahlström

68 Energiransonering K-G Ahlström

69 Jag sträcker mig ut från mitt körsbärsblad och spanar mot evigheten: evigheten är alldeles för stor i dag alldeles för stor och tusenmila Jag tror jag stannar på mitt körsbärsblad och mäter upp mitt gröna körsbärsblad Mätarlarven Werner Aspenström K-G Ahlström

70 Hur fortsätta arbetet med energi? K-G Ahlström

71

72 Din är kass! En sån dum energi- källa har jag aldrig sett förr! Först tar jag reda på allt om min energikälla, sen ordnar jag till det! Min energikälla är toppen. Jag måste ta fram allt som är bra! Min energikälla är superbra, och det skall jag tala om så att alla fattar det! Att få göra en modell i slöjden! Va häftigt ! K-G Ahlström

73 Hämta ett arbetsområde med energiexperiment. K-G Ahlström

74 Länkar K-G Ahlström Leta på Google

75 Artiklar Energi förklarar varför det händer. Energisnål och miljövänlig är samma sak. Energislavar tydliggör det ofattbara. En morot för motion och ren miljö. K-G Ahlström

76 En morot för motion och ren miljö. I en av Sveriges största månadstidningar fanns sensommaren 2009 en intressant insändare om miljö och bistånd. En pensionär beskriver hur hon plockar upp skräp, flaskor och burkar under sina promenader. Skräpet hamnar i närmaste papperskorg, burkar och flaskor i en pantautomat i ett varuhus. Ett tryck på bidragsknappen ger panten till ett 90-konto. Sida bidrar här med nio kronor för varje bidragsenkrona. En undersökning i några större livsmedelshallar i Linköping gav till resultat att i två finns bidragsknappar, dock inte vid alla pantautomater. I övriga hallar och affärer saknas dessa. K-G Ahlström

77


Ladda ner ppt "Energi Så här tar Du fram kommentarer: PowerPoint 2000: I Bildläsningsläge: Vänsterknappen öppnar Disposition (andra knappen från vänster) på raden med."

Liknande presentationer


Google-annonser