Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Greppa Fosforn Johan Malgeryd Rådgivningsenheten norr, Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Greppa Fosforn Johan Malgeryd Rådgivningsenheten norr, Linköping."— Presentationens avskrift:

1 Greppa Fosforn Johan Malgeryd Rådgivningsenheten norr, Linköping

2 Greppa Fosforn Pilotprojekt inom Greppa Näringen Startades 2006 Finansiering från Naturvårdsverket/HaV + miljöskattemedel

3 Mål Projektets huvudsyfte är att: Utveckla ett arbetssätt för att på effektivaste sätt minska fosforförlusterna från jordbruket inom ett avrinnings- område Praktiskt prova om de åtgärder vi känner till idag kan påverka de uppmätta fosforförlusterna från åkermarken.

4 Pilotområdena

5 Fosforförluster i typområdena

6 Pilotområde U8 2015-03-29

7 Fosforförluster och åtgärder, U8 2015-03-29

8 E23 – vilka projekt? 2009 SJV: Projektledning Lst Östergötland: Samordning lokalt, utveckling av 14D-rådg.modul, provtagning, datainsamling, odlingsinventering OI 1x pt (+BU?) OI 4x pt OI 4x pt OI 3x pt OI 4x pt, OI, avs.f. 2+x pt 2007 2008 2012 20112010 Start nov 2006 ? SLU, FarukD: Diken – den bortglömde länken mellan fält och vattendrag SLU, Barbro U: Förbättrad riskbedömning för P-förluster från ett mindre avrinnigsomr. SLU: Miljöövervakning i typområden, speciellt inom Greppa P + Identifiering av riskområden + Gemensam databas WWF/LRF: Fullskaletest av åtgärder för att minska fosfor-och kväveläckage från åkermark till vattenmiljö - Finansierar studieresa, markkartering, kalkning SMHI/LiU: Var kommer fosforn ifrån? + Kvanitfiering av källor & flödesvägar för P och sedimentförluster… (modellering, S-Hype) SJV, Vattenenheten: Projektering av 2-stegsdike JTI, Anna R: Ny teknik för förbättrad insamling av data till fosformodeller Lantbrukarna: Deltar i möten, fältbesök & individuell rådgivning M M M M M M M M M M ? Utför åtgärder; anpassar gödsling, förbättrar dränering, strukturkalkar, ny-täckdikar SJV, Vattenenheten: digitalisering av täckdiken och höjdkurvor ? ? ?

9 Kostnad… - miljöersättning?! Anläggning av ”2-stegsdiken” OBS ”Vattenverksamhet” - juridik?! Foto: Anuschka Heeb, Lst Östergötland

10 www.hushallningssallskapet.se Ett kalkfilters effekt på fosfortransport från Greppa Fosforns pilotområde N33 i södra Halland Brunn med filterkassett. Reglerbart inlopp från övre dammen och fritt utlopp till den nedre. Försöksperiod 2009-2010 3 kalkfilter med 3 olika vattenflöden: 10 l/min, installerat 18 maj 2009 20 l/min, installerat 31 augusti 2009 30 l/min, installerat 5 maj 2010

11 Beskriva de tre fosforindexen (uppbyggnad, behov av indata.) Så långt möjligt tillämpa de tre olika indexen i två pilotområden. Jämföra klassningar mot mätdata Indexens praktiska användbarhet, utifrån indata (som med relativ lätthet kan tas fram för) all jordbruksmark i Sverige Test av tre nordiska fosforindex för förhållanden i svensk jordbruksmark

12 Några slutsatser Det måste få ta tid Behövs någon som håller ihop arbetet (”eldsjäl”, rådgivare?, projekt- ledare/samordnare?) Utveckling av Greppas ”Vattendragsgrupper” Strukturkalkning har gett lovande resultat; 57 % lägre P-förluster i område U8 men det skiljer mycket mellan mätmetoderna (flödesprop. 88 % högre konc. än tidsstyrd!) Kalkfilter: –Ett filter med ett ingående flöde på 30 liter/minut skulle kunna rena vattnet från 4,9 ha mark från 37 % av totalfosforn och 23 % av fosfatfosforn under ett halvår –Som mest klarade en filterkassett att binda 0,34 kg fosfor (genomsnitt 0,2 kg) Fosforindex: ”Trots att tillgången till indata i pilotområdena varit mycket god har varken de faktiska orsakerna eller de uppenbart höga fosfor­transporterna till vattendragen varit möjliga att identifiera med något av indexen.” Riskbedömning: –Det finns fortfarande finns en hel del kvar att göra i område E23 och N33 medan mycket redan är åtgärdat i område U8 –Arbetssättet där man systematiskt går igenom och värderar ett antal olika riskfaktorer och åtgärder skulle kunna användas av lantbrukare generellt i landet för att göra en självvärdering av riskfaktorer och tänkbara åtgärder 2015-03-29


Ladda ner ppt "Greppa Fosforn Johan Malgeryd Rådgivningsenheten norr, Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser