Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslutskommuniké 2012 Stockholm 2013-01-31 Jan Bengtsson Uniflex.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslutskommuniké 2012 Stockholm 2013-01-31 Jan Bengtsson Uniflex."— Presentationens avskrift:

1 Bokslutskommuniké 2012 Stockholm 2013-01-31 Jan Bengtsson Uniflex

2 Uthyrning, rekrytering och omställning av personal Yrkesområden 1.Industri 2.Lager 3.El & Tele 4.Bygg & Anläggning 5.Växel & Reception 6.Kundtjänst & Call-Center 7.Butik, Restaurang & Städ

3 Strategi Lägsta pris Snabbhet Flexibilitet

4 Geografisk täckning >40 orter i Sverige Norge Finland

5 Bemanningsbranschen 2011 Storlek och penetrationsgrad i de länder Uniflex är verksamt Källa: Bemanningsföretagen SverigeNorgeFinland Omsättning21 mdkr 12,8 mdkr*10,0 mdkr* Penetrationsgrad1,3 %1,2 %*1,0 %* *2010

6 Finansiella mål Tillväxt: Organisk tillväxt snabbare än marknaden Lönsamhet: Genomsnittlig rörelsemarginal över en konjunkturcykel om 5% Soliditet:Ska överstiga 15% Utdelning: Ska överstiga 50% av årets resultat

7 1 januari – 31 december 2012 Omsättningen uppgick till 1 577,6 MSEK (1 614,1) en minskning med 2,3% Rörelseresultatet uppgick till 20,5 MSEK (69,6), motsvarande en rörelsemarginal på 1,3% (4,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,6 MSEK (70,3) Resultatet efter skatt uppgick till 12,0 MSEK (48,2) Resultat per aktie uppgick till 0,71 SEK (2,81) före utspädning och 0,70 SEK (2,78) efter utspädning

8 Norge, Finland & Manchester Q1-Q4 Norges omsättning uppgick till 70,5 MSEK (27,4) Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-7,1) Finlands omsättning uppgick till 5,1 MSEK (0,6) Rörelseresultat uppgick till -2,9 MSEK (-2,9) Verksamheten i England är nedlagd Rörelseresultat har i det andra kvartalet belastats med ca 1,5 MSEK i avvecklingskostnader

9 Q4 2012; Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen uppgick till 375,3 MSEK (417,8) en minskning med 10% Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (15,4), motsvarande en rörelsemarginal på -0,4% (3,7) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,3 MSEK (15,6) Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (8,8) Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (0,53) före utspädning och -0,11 SEK (0,52) efter utspädning

10 Norge & Finland Q4-2012 Norges omsättning uppgick till 19,1 MSEK (7,1) Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (-7,8) Finlands omsättning uppgick till 2,4 MSEK (0,2) Rörelseresultat uppgick till -0,8 MSEK (-0,7)

11 Uniflex omsättning och rörelseresultat Omsättning Rörelseresultat Miljoner kr

12 Fokus närmsta året Fortsatt lönsamhet Tillväxt Våra utlandssatsningar


Ladda ner ppt "Bokslutskommuniké 2012 Stockholm 2013-01-31 Jan Bengtsson Uniflex."

Liknande presentationer


Google-annonser