Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Q3 Rapport 2012 Stockholm 2012-10-23 Jan Bengtsson Uniflex.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Q3 Rapport 2012 Stockholm 2012-10-23 Jan Bengtsson Uniflex."— Presentationens avskrift:

1 Q3 Rapport 2012 Stockholm 2012-10-23 Jan Bengtsson Uniflex

2 Uthyrning, rekrytering och omställning av personal Yrkesområden 1.Industri 2.Lager 3.El & Tele 4.Bygg & Anläggning 5.Växel & Reception 6.Kundtjänst & Call-Center 7.Butik, Restaurang & Städ

3 Strategi Lägsta pris Snabbhet Flexibilitet

4 Geografisk täckning >40 orter i Sverige Norge Finland

5 Bemanningsbranschen 2011 Storlek och penetrationsgrad i de länder Uniflex är verksamt Källa: Bemanningsföretagen SverigeNorgeFinland Omsättning21 mdkr 12,8 mdkr*10,0 mdkr* Penetrationsgrad1,3 %1,2 %*1,0 %* *2010

6 Finansiella mål Tillväxt: Organisk tillväxt snabbare än marknaden Lönsamhet: Genomsnittlig rörelsemarginal över en konjunkturcykel om 5% Soliditet:Ska överstiga 15% Utdelning: Ska överstiga 50% av årets resultat

7 1 januari – 30 september 2012 Omsättningen uppgick till 1 202,4 MSEK (1 196,3) en ökning med 0,5% Rörelseresultatet uppgick till 22,0 MSEK (54,2), motsvarande en rörelsemarginal på 1,8% (4,5) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,0 MSEK (54,7) Resultatet efter skatt uppgick till 13,9 MSEK (39,4) Resultat per aktie uppgick till 0,81 SEK (2,29) före utspädning och 0,81 SEK (2,26) efter utspädning

8 Norge, Finland & Manchester Q1-Q3 Norges omsättning uppgick till 51,5 MSEK (20,3) Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (0,7) Finlands omsättning uppgick till 2,7 MSEK (0,4) Rörelseresultat uppgick till -2,1 MSEK (-2,2) Verksamheten i England är nedlagd Rörelseresultat har i det andra kvartalet belastats med ca 1,5 MSEK i avvecklingskostnader

9 Q3 2012; Snabb omställning ger vinst trots vikande efterfrågan Omsättningen uppgick till 421,5 MSEK (439,4) en minskning med 4% Rörelseresultatet uppgick till 11,5 MSEK (32,1), motsvarande en rörelsemarginal på 2,7% (7,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,0 MSEK (32,2) Resultatet efter skatt uppgick till 7,6 MSEK (23,6) Resultat per aktie uppgick till 0,44 SEK (1,38) före utspädning och 0,43 SEK (1,35) efter utspädning

10 Norge & Finland Q3-2012 Norges omsättning uppgick till 20,7 MSEK (9,9) Rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK (0,5) Finlands omsättning uppgick till 1,5 MSEK (0,2) Rörelseresultat uppgick till -0,8 MSEK (-0,8)

11 Uniflex omsättning och rörelseresultat Omsättning Rörelseresultat Miljoner kr

12 Fokus närmsta året Fortsatt lönsamhet Tillväxt Våra utlandssatsningar


Ladda ner ppt "Q3 Rapport 2012 Stockholm 2012-10-23 Jan Bengtsson Uniflex."

Liknande presentationer


Google-annonser