Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Kompetens inom kärnkraftsteknik och nukleärmedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Kompetens inom kärnkraftsteknik och nukleärmedicin."— Presentationens avskrift:

1 - Kompetens inom kärnkraftsteknik och nukleärmedicin

2

3 Viktiga framgångsfaktorer  Marknadstillväxt  Affärsutveckling och internationalisering  Ökat affärsmannaskap  Stigande produktivitet

4 Marknaden  Stigande elpriser  Avreglering - krav på effektivisering  Konkurrenssituation  Kärnkraftens stigande ålder  Höjda krav på säkerhet och miljö

5 Rivning av kärntekniska anläggningar  Snabbt växande marknad  Hög lönsamhet  Tidigare mindre kärntekniska anläggningar – nu kärnkraftverk  1998: Förvärv av SINA  2003: Förvärv av IFM

6 THOR SM – Thermal Organic Reduction  Volymreduktion  Stabilisering  Främst besvärligt radioaktivt avfall

7 Erwin

8 THOR Treatment Technologies Studsviks patenterade teknologi - THOR SM WGI – marknad och organisation + TTT Marknaden för federalt avfall

9 Effektivare organisation  Produktivitet  Ökad kundnytta  Affärsmannaskap  Snabba beslutsvägar

10 Koncernens omsättning steg med 14 procent

11 Årets resultat 20022001 Resultat före skatt, MSEK -1,1 -132,4 Resultat efter skatt, MSEK-8,6 -135,4 Eget kapital per aktie, SEK57,4567,98 Soliditet, %4442

12 Resultatet före skatt förbättrades kraftigt

13 Fyra affärsområden  Nuclear Technology  Waste & Decommissioning  Industrial Services  Nuclear Medicine

14 Nuclear Technology  Test och analys av kärnbränsle och material  Programvara för driftoptimering  Konsulttjänster inom säkerhets- och miljöanalys  Neutronbestrålning och neutronstrålar för forskning

15 Nuclear Technology  Redovisar vinst efter två förlustår  Lab- och reaktorverksamheten visar vinst – kvalitetsproblemen lösta  Mycket starkt resultat i Scandpower Group

16 Nuclear Technology 20022001 Omsättning, MSEK 323,1310,2 Rörelseresultat, MSEK 22,5-30,2 Investeringar, MSEK 37,326,7 Medelantal anställda 223225

17 Waste & Decommissioning  Behandling av torrt låg- och medelaktivt avfall  Behandling av metalliskt låg- och medelaktivt avfall  Konsulttjänster  Volymreduktion av jonbytarmassor

18  Mycket starkt resultat i den svenska verksamheten  Erwin-anläggningen, stabil drift, stabil prisnivå  Skiljedom till Studsviks fördel  TTT bildades Waste & Decommissioning

19 20022001 Omsättning, MSEK 294,5206,5 Rörelseresultat, MSEK 7,6-57,0 exkl engångsposter30,8-27,0 Investeringar, MSEK 4,712,8 Medelantal anställda 5451

20 Industrial Services  Tjänster till kärnkraftsindustrin  Demontage och rivning  Tjänster till process- och tillverkningsindustrin  Serviceverksamhet för dosimetrar

21  Stark tillväxt i Tyskland  Nedläggning och demontering  Strålskydd  Uppgörelse om köpeskilling för SINA belastar resultatet med MSEK 6,7  Positiv resultattrend i den svenska verksamheten  Stensand exklusiv leverantör till Ringhals/Barsebäck Industrial Services

22 20022001 Omsättning, MSEK 412,2396,1 Rörelseresultat, MSEK 12,013,4 exkl engångsposter 18,713,4 Investeringar, MSEK 10,521,5 Medelantal anställda 820827

23 Nuclear Medicine  Bestrålning av svårartade hjärntumörer  Isotoper för diagnostik, smärtlindring och behandling av cancer

24  Domineras resultatmässigt av BNCT  Inledande kliniska försök indikerar förlängd överlevnadstid och bättre livskvalitet  Målet är att BNCT inom två år skall ha erhållit godkännande som rutinklinisk behandlingsmetod  Nya satsningar på isotopproduktion  Marknaden för medicinska isotoper växer Nuclear Medicine

25 20022001 Omsättning, MSEK 20,015,9 Rörelseresultat, MSEK -11,31,1 Investeringar, MSEK 0,112,4 Medelantal anställda 66

26 Studsviksaktien 2001 2002

27  Nettoomsättning MSEK 229,5 (243,6)  Rörelseresultat MSEK 1,5 (-18,9)  Förvärv av IMF  Förvärv av samtliga fastigheter på Studsviksområdet  Förvärv av AB SVAFO Händelser Q1 2003

28 Utmaningar framöver  Ökad volym  Stigande produktivitet  Ökat affärsmannaskap  Affärsutveckling och internationalisering

29

30 Utsikter 2003  Koncernen bedöms kunna redovisa fortsatt förbättrat resultat och kassaflöde under 2003

31 - Kompetens inom kärnkraftsteknik och nukleärmedicin


Ladda ner ppt "- Kompetens inom kärnkraftsteknik och nukleärmedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser