Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Filosofi 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Filosofi 1."— Presentationens avskrift:

1 Filosofi 1

2 Vad är filosofi?

3 Vad de flesta tror att filosofi är
Vad filosofi egentligen är

4 (Grek.) Filos= vän Sofia= Kunskap
Filosofen ifrågasätter de grunder som vi normalt tar för givna. Filosofen använder sig av tänkande och reflektionen som arbetsredskap. Ofta undersöks det egna sättet att tänka. Varför tänker vi på ett visst sätt? Filosofen sysslar med olika problem som t.ex.: Vad är sanning? Vad är egentligen verkligt? Vad är en människa? Hur skall vi leva? "Filosofin börjar med undran” / Platon

5 Antikens Grekland Den västerländska filosofin uppstod på 500-talet f. Kr i Grekland. De första filosoferna, naturfilosoferna, försökte att forma en världsbild utan gudomligt inflytande. De funderade på urämnet, från vilket ämne har allt uppstått? Detta var början på filosofins historia. Filosofin har sedan dess utvecklats till en mycket omfattande vetenskap som består av både praktisk filosofi (handlandet) och teoretisk filosofi (tänkandet). Vi människor har alltid funderat över livets gåtor. Vi vill ha svar och förklaringar på de problem och frågor som vi ställs inför. Ibland är vi nöjda med våra förklaringar på problem, ibland förblir de olösta. Vi är alltså alla en slags filosofer, var och en på sitt eget sätt.

6 De problem som filosofiska teorier utgör svar på har ofta karaktär av "eviga frågor”
Till exempel : Vad är sanning? Vad är egentligen verkligt? Vad är en människa? Hur skall vi leva?

7

8 Idag: Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera, dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, begreppet sanning och vetandets olika former. Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap.

9 Monty Hall

10 1000:- / person

11 Placera din tusenlapp! Klassens Personligt Gemensamma Konto Konto
Du kan dela upp pengarna mellan kontona hur du vill. Du kan till exempel sätta in 100:- På det gemensamma kontot och 900 på det personliga kontot. Eller sätta in hela tusenlappen På det gemensamma, eller tvärtom. Du väljer själv.

12 Etik Pliktetik = När man handlar efter regler och plikter. ”Det är alltid rätt att…”. ”Det är alltid fel att…” (deontologisk etik) Konsekvensetik = Om handlingen är rätt eller fel beror på konsekvenserna. ”Om det blir goda konsekvenser så är det en rätt handling”. ”Om det blir dåliga konsekvenser så är det fel handling”. (teleologisk etik) Utilitarism: Om man handlar utifrån tanken att konsekvenserna blir så goda som möjligt för så många som möjligt. ”största möjliga lycka åt största möjliga antal”. Individualism: Största möjliga nytta och positiva konsekvenser för mig själv. T.ex. : ”Om jag är glad så kommer de omkring mig också att bli glada” Situationsetik: Varje situation är unik. Man måste ta ställning till vad som är rätt eller fel vid varje situation. Religiöst grundad etik: Min egen religion säger vad som är rätt och vad som är fel. Altruism: Att åsidosätta sig själv oavsett förväntade belöningar. Dygdetik: En människa bör vara och bete sig på ett visst sätt. Man handlar efter hur man uppfattar hur en god människa ska vara.

13


Ladda ner ppt "Filosofi 1."

Liknande presentationer


Google-annonser