Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapsregion Skåne Workshop: ”Bättre utbyte av EU:s erbjudanden genom samverkan” 2009-09-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapsregion Skåne Workshop: ”Bättre utbyte av EU:s erbjudanden genom samverkan” 2009-09-09."— Presentationens avskrift:

1 Kunskapsregion Skåne Workshop: ”Bättre utbyte av EU:s erbjudanden genom samverkan” 2009-09-09

2 Syfte med workshopen Hur kan parterna i Kunskapsregion Skåne – högskolekommuner, lärosäten och Region Skåne - genom samverkan bidra till att Skåne får ännu bättre utbyte av de möjligheter som EU erbjuder? Hur lägger vi upp den fortsatta utvecklingen av samverkan kring EU-aktiviteter?

3 Program 0945Sverige och BrysselOlof Sandberg, Utbildningsdep. 1015 Hur ser det ut i BrysselOla Nord, Malmö stad 1045Parternas aktiviteter; hearingParterna i Kunskapsregion Skåne 1145 Hur närmar man sig ramprogrammenCatharina Ottestam, Innventia 1215Lunch 1300 ”House of Skåne”Per-Olof Persson, Region Skåne 1315 Grupparbeten: ”Hur kan ví stärka varandra?” 1400 Redovisning 1430 EftertankarOlof Sandberg, Catharina Ottestam 1500 Nästa möte och avslutning

4 Kunskapsregion Skåne Parter: Skånes lärosäten och högskolekommuner samt Region Skåne Syfte: Samverkan och utnyttjandet av parternas samlade resurser för att uppnå en kraftfull och hållbar utveckling av Skåne till en nationellt och internationellt konkurrens- kraftig kunskaps- och forskningsregion.

5 Fem aktiviteter i fokus Kunskapsregion Skåne har beslutat fokusera sin verksamhet till fem områden: Forskningssamverkan Utbildning och rekrytering EU-kontakter Omvärldsanalys samt Forskningsinstitut i Skåne

6 Skåne och EU enligt tidigare arbetsgrupp Universitet och högskolor vänder sig främst till ramprogrammen för forskning. Lunds universitet är tillsammans med Karolinska den enskilt största svenska aktören i EU:s ramprogram Kommunerna och Region Skåne hanterar EU- bidrag främst från regionalfonder, socialfonden och strukturfonderna. Detta medför att samverkan inte kan byggas upp under en hatt eller efter en mall. Det är emellertid viktigt av ta hjälp av varandras kompetenser och erfarenheter.

7 Bra länklista med kontaktpersoner för EU-frågor Inventering av kompetenser och eventuell tillgängliga resurser Identifiera framgångssagor och ger publicitet för att visa på den resurs som EU-bidrag utgör På fem års sikt bör vi ha aktivt deltagande från flera av nätverkets intressenter i ett eller flera EU-finansierade projekt av betydelse för regionen Arbetsgruppens föreslag

8 Förslag till Region Skåne från separat utredning Ny enhet för EU-frågor i koncernstaben för policy, strategi, samordning, information/råd- givning om program, rådgivning till kommuner och ledning av Brysselkontoret(ca 13 pers). Sydsveriges Brysselkontor behålls och omvandlas till belgiskt bolag. Samarbete i Bryssel med lärosätena. Använd Kommunförbundet Skånes EU- kompetensnätverk.

9 Stor erfarenhet och kompetens Universitet och högskolor – Ramprogram Kommuner och region – Regionala strukturfonder, sociala fonden Komplementärt och upplagt för samverkan

10 Välkomna

11 Program 0945Sverige och BrysselOlof Sandberg, Utbildningsdep. 1015 Hur ser det ut i BrysselOla Nord, Malmö stad 1045Parternas aktiviteter; hearingParterna i Kunskapsregion Skåne 1145 Hur närmar man sig ramprogrammenCatharina Ottestam, Innventia 1215Lunch 1300 ”House of Skåne”Per-Olof Persson, Region Skåne 1315 Grupparbeten: ”Hur kan ví stärka varandra?” 1400 Redovisning 1430 EftertankarOlof Sandberg, Catharina Ottestam 1500 Nästa möte och avslutning

12 Grupparbete kring EU samverkan Hur kan vi stärka varandra och därmed utvecklingen i Skåne? Vad bör vi göra härnäst? Diskussionsledare och rapportör enligt lista Redovisning kl 1400


Ladda ner ppt "Kunskapsregion Skåne Workshop: ”Bättre utbyte av EU:s erbjudanden genom samverkan” 2009-09-09."

Liknande presentationer


Google-annonser