Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VO Ortopedi Helsingborgs lasarett 130829. Total budget 2013 252 mkr totalt varav internt 90 mkr -1,5 mkr budgeterat resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VO Ortopedi Helsingborgs lasarett 130829. Total budget 2013 252 mkr totalt varav internt 90 mkr -1,5 mkr budgeterat resultat."— Presentationens avskrift:

1 VO Ortopedi Helsingborgs lasarett 130829

2 Total budget 2013 252 mkr totalt varav internt 90 mkr -1,5 mkr budgeterat resultat

3 Antal anställda per juli 2013 Huvudgrupp uppföljningAntal anställdaAnst omr till heltidGenomsnittl syss grad Läkare3131,0100,0% Med sekreterare1211,394,2% Sjuksköterskor6765,097,1% Undersköterskor4744,995,6% Övrig personal6259,996,6% Total219212,296,9% AnstFormTypAntal anställdaAnst omr till heltidGenomsnittl syss grad Tillsvidareanställda165158,896,3% Visstidsanställda5453,498,8% Total219212,296,9%

4 Antal använda resurser snitt jan - juni VO2AnställdaTimtid Övertid/ Utstr tjg.grad Sjukfrå nv.SemesterKomp Tjl M Lön Tjl U Lön Anv. resurs 37 Ortopedi196,62,21,911,59,84,62,817,1155,1

5 Uppdra gstypSv_Ov Utfall tom juni 2012 Utfall tom juni 2013 Diff 2013- 2012 Ack uppdrag tom juni Diff utfall- uppdrag SVSv1 5211 558371 47286 ÖVÖv9 0679 4603939 266194 BESAÖv4 9105 002925 292-290 TMAÖv10014949158-9 Extern vårdSv3825-1339-14 Extern vårdÖv1101766611363 Total 15 74616 37062416 33931 Produktion i antal tom juni

6 UppdragstypSv_OvHelår 2012 Helår uppdrag 2013Prognos 2013 Diff prognos - uppdrag 2013 DRG SVSv3 0502 9653 05085 DRG ÖVÖv17 76518 19918 21011 BESAÖv9 51910 3959 700-695 TMAÖv182310300-10 Extern vårdSv91 80-11 Extern vårdÖv282 35068 Total 30 88932 24231 690-552 Produktion antal, års uppdrag och prognos 2013

7 Vårdplatser Ortopedavdelningen har 42 vårdplatser (inkl medicinska vårdplatser) 6 ortopediska vårdplatser på kirurgavd (dessa ska på sikt försvinna och höftfrakturspatienter flyttas redan nu till rehab Ängelholm) 3 vårdplatser Ängelholms Sjukhus (elektivt) 3 rehabvårdplatser Ängelholms Sjukhus + utlokaliserade patienter (2012=1 vpl)

8 Månad Belagda vårdplatser Disponibla vårdplatser Belagda vårdplatser % jan43,542,0103,6% feb43,342,0103,0% mar40,742,096,9% apr42,242,0100,5% maj43,442,0103,4% jun41,542,098,7% jul41,442,098,7% Aktuella val: År: 2013 Månad: NOT aug, sep, okt, nov, dec Enhet: ORT Rapport1: Sammanställning År Belagda vårdplatser Disponibla vårdplatser Belagda vårdplats er % 200549,455,089,8% 200650,455,091,6% 200740,841,997,4% 200833,841,082,5% 200939,641,096,5% 201042,141,5101,5% 201142,742,0101,6% 201242,642,0101,4% 201342,342,0100,7% Aktuella val: Månad: NOT aug, sep, okt, nov, dec Enhet: ORT Rapport1: Sammanställning Beläggning avd 38

9 Resultaträkning, externa intäkter/kostnaderUtfall tom juni 2013 Budget tom juni 2013Avvikelse Patientavgifter2 0132 405-391 Försäljn sjuk- och tandvård1 2952 132-837 Försäljn av tjänster720319401 Bidrag o övr intäkter681696-14 Totala intäkter4 7105 551-841 Kostnad för läkemedelsförmånen-268-210-58 Lönekostnader-34 217-32 635-1 582 Sociala avgifter-13 934-14 02792 Övr personalkostnader-463-580117 Laboratorietjänster-934-854-80 Röntgentjänster-50-8737 Övr verksamhetsankn tjänster-9 908-9 893-15 Läkemedel-671-6765 Sjukvårdsmaterial-9 367-8 758-609 Lokalhyror-3 567-3 513-54 Hyra av anläggningstillångar-112-13725 Övr verksamhetskostnader-9 133-10 4651 332 Avskrivningar-352-3542 Finansiella transaktioner-76-783 Totala kostnader-83 052-82 268-784 Resultat-78 342-76 717-1 625

10 Resultaträkning, externa intäkter/kostnader Årsprognos 2013 efter juni Helårsbudget 2013 Avvikelse Vo- progn- Helårsbudg Patientavgifter4 809 0 Försäljn sjuk- och tandvård5 140 0 Försäljn av tjänster1 176638538 Bidrag o övr intäkter1 391 0 Totala intäkter12 51611 978538 Kostnad för läkemedelsförmånen-420 0 Lönekostnader-65 218-63 983-1 235 Sociala avgifter-27 538-27 083-455 Övr personalkostnader-1 160 0 Laboratorietjänster-1 708 0 Röntgentjänster-174 0 Övr verksamhetsankn tjänster-18 692 0 Läkemedel-1 352 0 Sjukvårdsmaterial-18 469-18 169-300 Lokalhyror-7 027 0 Hyra av anläggningstillångar-273 0 Övr verksamhetskostnader-20 275-20 931657 Avskrivningar-709 0 Finansiella transaktioner-157 0 Totala kostnader-163 171-161 838-1 333 Resultat-150 655-149 860-795

11 Resultat externa intäkter och kostnader Årsprognos efter juli(aug) Helårsbudg et Diff prognos- budget Patientavgifter4 5004 809-309 Försäljn sjuk- och tandvård4 5405 140-600 Försäljn av tjänster1 176638538 Bidrag o övr intäkter1 391 0 Totala intäkter11 60711 978-371 Kostnad för läkemedelsförmånen-420 0 Lönekostnader-65 218-63 983-1 235 Sociala avgifter-27 083 0 Övr personalkostnader-1 160 0 Laboratorietjänster-1 708 0 Röntgentjänster-174 0 Övr verksamhetsankn tjänster-18 692 -300 Läkemedel-1 352 0 Sjukvårdsmaterial-19 469-18 169-1 300 Lokalhyror-7 027 0 Hyra av anläggningstillångar-273 0 Övr verksamhetskostnader-20 275-20 931657 Avskrivningar-709 0 Finansiella transaktioner-157 0 Totala kostnader-163 171-161 838-2 179 Resultat-150 655-149 860-2 550

12 MRE ÄmnesområdeIndikator Senaste mätpu nkt Ersättni n g i T krMåltalinfo Målt a l Målta l 2 Resulta t I. Patientsäk erheta. Vårdrelaterade infektioner2013-03-311100 Andel vårdrelaterade infektioner av totala antalet slutenvårdade8,0%6,0%20,9% I. Patientsäk erhetb. Kläd- och hygienrutiner2013-03-311100 Andel av samtlig personal som följer samtliga kläd- och hygienregler 80,0 %90,0%59,1% I. Patientsäk erhetd. Överbeläggning2013-07-311100 Genomsnittligt antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser kl 062,8%2,0%2,1% I. Patientsäk erhete. Utlokaliserade patienter2013-07-311100 Genomsnittligt antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser kl 061,8%1,0%4,8% III. Planerad vårda. Besök - Genomförda besök2013-07-31840 Andel patienter som har genomfört ett första besök inom planerad specialiserad vård inom högst 60 dagar 60,0 %70,0%52,0% III. Planerad vårda. Besök - Väntande (Villkor)2013-07-31-Antal väntande inom 60 dgr 70,0 %80,0%58,2% III. Planerad vård b. Operation - Genomförda op/åtg2013-07-31840 Andel patienter som har genomfört operation/åtgärd inom planerad specialiserad vård inom högst 60 dagar 60,0 %70,0%35,7% III. Planerad vård b. Operation - Väntande (Villkor)2013-07-31- Andel väntande högst 60 dagar till op/åtg 70,0 %80,0%44,5% Aktuella val: Verksamhetsområde: ORT

13 Remissbesök Ortopedi/Handkir Ortopedi MätperiodAntal väntande till besök Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr 2013-0163792%73%46,2% 2013-0258194%83%57,8% 2013-0358396%81%71,1% 2013-0464796%77%60,4% 2013-0561798%89%51,0% 2013-0675296%78%65,1% Handkirurgi MätperiodAntal väntande till besök Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr 2013-0115895%73%18,2% 2013-0215298%90%26,5% 2013-0314999%91%70,7% 2013-0414799%91%68,7% 2013-0514397%88%66,7% 2013-0615593%81%66,7%

14 Op/åtgärd Ortopedi Axel Mätperiod Antal väntande till op/åtgärd Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr 2013-013197%84%50% 2013-023197%84%59% 2013-032492%88%73% 2013-042893%82%55% 2013-052692%77% 2013-063382%70%88% Hand och fingrar Mätperiod Antal väntande till op/åtgärd Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr 2013-017838%86%68% 2013-027892%86%74% 2013-0310594%87%85% 2013-0410297%85%53% 2013-058095%84% 2013-069289%74%88% Höfter Mätperiod Antal väntande till op/åtgärd Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr 2013-017689%58%0% 2013-027689%58%0% 2013-038989%67%25% 2013-048989%64%10% 2013-058589%65% 2013-066679%52%13%

15 Op/åtgärd Ortopedi Knä Mätperiod Antal väntande till op/åtgärd Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr 2013-019886%67%38% 2013-029886%67%38% 2013-037888%77%63% 2013-047597%77%38% 2013-057392%79% 2013-068791%72%41% Tår Mätperiod Antal väntande till op/åtgärd Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr 2013-012396%74%44% 2013-022396%74%43% 2013-032568%52%60% 2013-042190%86%11% 2013-051681%56% 2013-062171%48%67% Ortopedi övriga Mätperiod Antal väntande till op/åtgärd Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr 2013-0113389%68%45% 2013-0213389%68%57% 2013-0312481%66%53% 2013-0412288%70%30% 2013-0511281%71% 2013-0611279%57%55%


Ladda ner ppt "VO Ortopedi Helsingborgs lasarett 130829. Total budget 2013 252 mkr totalt varav internt 90 mkr -1,5 mkr budgeterat resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser