Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VO Ortopedi Helsingborgs lasarett 130829. Total budget 2013 252 mkr totalt varav internt 90 mkr -1,5 mkr budgeterat resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VO Ortopedi Helsingborgs lasarett 130829. Total budget 2013 252 mkr totalt varav internt 90 mkr -1,5 mkr budgeterat resultat."— Presentationens avskrift:

1 VO Ortopedi Helsingborgs lasarett

2 Total budget mkr totalt varav internt 90 mkr -1,5 mkr budgeterat resultat

3 Antal anställda per juli 2013 Huvudgrupp uppföljningAntal anställdaAnst omr till heltidGenomsnittl syss grad Läkare3131,0100,0% Med sekreterare1211,394,2% Sjuksköterskor6765,097,1% Undersköterskor4744,995,6% Övrig personal6259,996,6% Total219212,296,9% AnstFormTypAntal anställdaAnst omr till heltidGenomsnittl syss grad Tillsvidareanställda165158,896,3% Visstidsanställda5453,498,8% Total219212,296,9%

4 Antal använda resurser snitt jan - juni VO2AnställdaTimtid Övertid/ Utstr tjg.grad Sjukfrå nv.SemesterKomp Tjl M Lön Tjl U Lön Anv. resurs 37 Ortopedi196,62,21,911,59,84,62,817,1155,1

5 Uppdra gstypSv_Ov Utfall tom juni 2012 Utfall tom juni 2013 Diff Ack uppdrag tom juni Diff utfall- uppdrag SVSv ÖVÖv BESAÖv TMAÖv Extern vårdSv Extern vårdÖv Total Produktion i antal tom juni

6 UppdragstypSv_OvHelår 2012 Helår uppdrag 2013Prognos 2013 Diff prognos - uppdrag 2013 DRG SVSv DRG ÖVÖv BESAÖv TMAÖv Extern vårdSv Extern vårdÖv Total Produktion antal, års uppdrag och prognos 2013

7 Vårdplatser Ortopedavdelningen har 42 vårdplatser (inkl medicinska vårdplatser) 6 ortopediska vårdplatser på kirurgavd (dessa ska på sikt försvinna och höftfrakturspatienter flyttas redan nu till rehab Ängelholm) 3 vårdplatser Ängelholms Sjukhus (elektivt) 3 rehabvårdplatser Ängelholms Sjukhus + utlokaliserade patienter (2012=1 vpl)

8 Månad Belagda vårdplatser Disponibla vårdplatser Belagda vårdplatser % jan43,542,0103,6% feb43,342,0103,0% mar40,742,096,9% apr42,242,0100,5% maj43,442,0103,4% jun41,542,098,7% jul41,442,098,7% Aktuella val: År: 2013 Månad: NOT aug, sep, okt, nov, dec Enhet: ORT Rapport1: Sammanställning År Belagda vårdplatser Disponibla vårdplatser Belagda vårdplats er % ,455,089,8% ,455,091,6% ,841,997,4% ,841,082,5% ,641,096,5% ,141,5101,5% ,742,0101,6% ,642,0101,4% ,342,0100,7% Aktuella val: Månad: NOT aug, sep, okt, nov, dec Enhet: ORT Rapport1: Sammanställning Beläggning avd 38

9 Resultaträkning, externa intäkter/kostnaderUtfall tom juni 2013 Budget tom juni 2013Avvikelse Patientavgifter Försäljn sjuk- och tandvård Försäljn av tjänster Bidrag o övr intäkter Totala intäkter Kostnad för läkemedelsförmånen Lönekostnader Sociala avgifter Övr personalkostnader Laboratorietjänster Röntgentjänster Övr verksamhetsankn tjänster Läkemedel Sjukvårdsmaterial Lokalhyror Hyra av anläggningstillångar Övr verksamhetskostnader Avskrivningar Finansiella transaktioner Totala kostnader Resultat

10 Resultaträkning, externa intäkter/kostnader Årsprognos 2013 efter juni Helårsbudget 2013 Avvikelse Vo- progn- Helårsbudg Patientavgifter Försäljn sjuk- och tandvård Försäljn av tjänster Bidrag o övr intäkter Totala intäkter Kostnad för läkemedelsförmånen Lönekostnader Sociala avgifter Övr personalkostnader Laboratorietjänster Röntgentjänster Övr verksamhetsankn tjänster Läkemedel Sjukvårdsmaterial Lokalhyror Hyra av anläggningstillångar Övr verksamhetskostnader Avskrivningar Finansiella transaktioner Totala kostnader Resultat

11 Resultat externa intäkter och kostnader Årsprognos efter juli(aug) Helårsbudg et Diff prognos- budget Patientavgifter Försäljn sjuk- och tandvård Försäljn av tjänster Bidrag o övr intäkter Totala intäkter Kostnad för läkemedelsförmånen Lönekostnader Sociala avgifter Övr personalkostnader Laboratorietjänster Röntgentjänster Övr verksamhetsankn tjänster Läkemedel Sjukvårdsmaterial Lokalhyror Hyra av anläggningstillångar Övr verksamhetskostnader Avskrivningar Finansiella transaktioner Totala kostnader Resultat

12 MRE ÄmnesområdeIndikator Senaste mätpu nkt Ersättni n g i T krMåltalinfo Målt a l Målta l 2 Resulta t I. Patientsäk erheta. Vårdrelaterade infektioner Andel vårdrelaterade infektioner av totala antalet slutenvårdade8,0%6,0%20,9% I. Patientsäk erhetb. Kläd- och hygienrutiner Andel av samtlig personal som följer samtliga kläd- och hygienregler 80,0 %90,0%59,1% I. Patientsäk erhetd. Överbeläggning Genomsnittligt antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser kl 062,8%2,0%2,1% I. Patientsäk erhete. Utlokaliserade patienter Genomsnittligt antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser kl 061,8%1,0%4,8% III. Planerad vårda. Besök - Genomförda besök Andel patienter som har genomfört ett första besök inom planerad specialiserad vård inom högst 60 dagar 60,0 %70,0%52,0% III. Planerad vårda. Besök - Väntande (Villkor) Antal väntande inom 60 dgr 70,0 %80,0%58,2% III. Planerad vård b. Operation - Genomförda op/åtg Andel patienter som har genomfört operation/åtgärd inom planerad specialiserad vård inom högst 60 dagar 60,0 %70,0%35,7% III. Planerad vård b. Operation - Väntande (Villkor) Andel väntande högst 60 dagar till op/åtg 70,0 %80,0%44,5% Aktuella val: Verksamhetsområde: ORT

13 Remissbesök Ortopedi/Handkir Ortopedi MätperiodAntal väntande till besök Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr %73%46,2% %83%57,8% %81%71,1% %77%60,4% %89%51,0% %78%65,1% Handkirurgi MätperiodAntal väntande till besök Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr %73%18,2% %90%26,5% %91%70,7% %91%68,7% %88%66,7% %81%66,7%

14 Op/åtgärd Ortopedi Axel Mätperiod Antal väntande till op/åtgärd Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr %84%50% %84%59% %88%73% %82%55% %77% %70%88% Hand och fingrar Mätperiod Antal väntande till op/åtgärd Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr %86%68% %86%74% %87%85% %85%53% %84% %74%88% Höfter Mätperiod Antal väntande till op/åtgärd Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr %58%0% %58%0% %67%25% %64%10% %65% %52%13%

15 Op/åtgärd Ortopedi Knä Mätperiod Antal väntande till op/åtgärd Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr %67%38% %67%38% %77%63% %77%38% %79% %72%41% Tår Mätperiod Antal väntande till op/åtgärd Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr %74%44% %74%43% %52%60% %86%11% %56% %48%67% Ortopedi övriga Mätperiod Antal väntande till op/åtgärd Andel väntande högst 90 dgr Andel väntande högst 60 dgr Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr %68%45% %68%57% %66%53% %70%30% %71% %57%55%


Ladda ner ppt "VO Ortopedi Helsingborgs lasarett 130829. Total budget 2013 252 mkr totalt varav internt 90 mkr -1,5 mkr budgeterat resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser