Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livsstil och återhämtning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livsstil och återhämtning"— Presentationens avskrift:

1 Livsstil och återhämtning
För psykiatriska diagnoser inom specialistpsykiatri.

2 Begreppet Hälsa? –”Ett fullständigt välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt som socialt och inte endast frånvaro av sjukdom (WHO, 1946) ”Att må bra -och ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav- och för att kunna förverkliga personliga mål (Winroth och Rydqvist, 2008)

3 Diagnosindelade Enheter
Ätstörning Personlighetsstörning Neuropsykiatrisk diagnos Schizofreni Psykos Långvarig psykisk ohälsa Bestående funktionsnedsättning

4 Sjukgymnaster inom psykiatrin
Del av multiprofessionella team Sjukgymnastisk utredning Behandlingen utgår från ett helhetsperspektiv med fokus på de kroppsliga symtomen på psykisk ohälsa t ex smärta, muskelspänning, yrsel trötthet andningsbesvär, sömnproblem, nedsatt livsglädje och livskvalitet .

5 Sjukgymnastens metoder
Basal kroppskännedom Anpassad fysisk träning Avspänningsteknik Mindfulness, stresshantering, meditation Tai-chi, qi-qong Massage Information, utbildning Akupunktur

6 Basal kroppskännedom Alla kroppsrörelser når den psykiska nivån på ett eller annat sätt En kroppshållning uttrycker en sinnesstämning Kontakt med känselsinnet är viktigt för att känna igen och uttrycka känslor Med kroppen uppfattar vi och blir medvetna om våra känslor och med kroppsspråket visar vi omgivningen vad vi känner Vår kropp är vår förutsättning att agera att handla i världen och basen för våra upplevelser, i kroppen känner vi våra känslor. Basal kroppskännedom är att bli medveten om beteenden, vanor och förhållningssätt till livet. En viktig del av träningen är den riktade uppmärksamheten.

7 Behandling syftar till att:
Känna kroppens hållning Känna när kroppen mår väl Förstå kroppens signaler Förbättrad medvetenhet om kroppsliga förmågor ”jag kan” Känna sina egna gränser Kännedom om den personliga stilen i rörelsemönster

8 Schizofreni/psykotiska syndrom
Vanföreställningar Hallucinationer Kaotisk tankeverksamhet Desorganiserat beteende (Paranoida tankar)

9 Symtomen tar överhand Handikappande – smärtsamma – outhärdliga
Depression – hopplöshet – självmordstankar Ångest/stresskänslighet Svårigheter i sociala sammanhang Isolering – rädsla – osäkerhet – avståndstagande Sömn För lite – för mycket Känna sig annorlunda Inaktivitet Dåliga matvanor. Ökat ”sug” - tröstätning Problem att sköta hem – hushåll – hygien

10 Behandling vid psykotiska syndrom
Fysisk aktivering Basal kroppskännedom Ångest/spänningsreglerande behandling Inslag av social färdighetsträning

11 Ångestens syfte Signalera individen om hot och faror
Signalera till omgivningen om hot och faror Beteendeprogrammet är utformat under förhistorisk tid. Ångesten är ändamålsenlig- sätter organismen i stridsberedskap för och flykt.

12 Symtom vid ångest kan vara
Muskelspänning, nacke, skuldra, rygg. Spänningshuvudvärk Tandgnisslan Känsla av frånvaro från egna kroppen/nuet Pressat röstläge Trånghetskänsla i bröstet Bröstsmärta Darrningar, skakningar, ryckningar. Rodnad, blekhet Kallsvett Orolig mage Urinträngningar

13 Ångesthantering Kunskap-information
Spänningsreglering, basal kroppskännedom Vila-aktivitet Acceptans

14

15


Ladda ner ppt "Livsstil och återhämtning"

Liknande presentationer


Google-annonser