Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖR DEN JAG ÄR Om utbildning och utvecklingsstörning SOU 2003:35

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖR DEN JAG ÄR Om utbildning och utvecklingsstörning SOU 2003:35"— Presentationens avskrift:

1 FÖR DEN JAG ÄR Om utbildning och utvecklingsstörning SOU 2003:35
CARLBECK-KOMMITTÉN

2 EN SKOLA FÖR ALLA FN:s barnkonvention FN:s standardregler
Salamancadeklarationen Dakaröverenskommelsen Regeringens handlingsplan för handikappolitik CARLBECK-KOMMITTÉN

3 BEGREPP OCH DEFINITIONER
Integrering och integration Olika former av integrering Olika riktningar av integrering Delaktighet Inkluderande undervisning/inkluderande skola CARLBECK-KOMMITTÉN

4 HISTORISK TILLBAKABLICK
Optimistisk syn Pessimistisk syn Strävan mot normalisering och integrering Differentiering som organisationsstrategi CARLBECK-KOMMITTÉN

5 SKILLNADER I LAGSTIFTNING
Skyldighet att ordna egen skola Mål och syfte med undervisningen Valmöjligheter Elevinflytande Betyg och betygsskalor CARLBECK-KOMMITTÉN

6 ELEVER I SÄRSKOLAN Särskolans personkrets Utvecklingsstörning
Elevökningen Gränsdragning inom särskolan Rätten att få välja skolform CARLBECK-KOMMITTÉN

7 KVALITET OCH UTVECKLING
Mottagandet har avdramatiserats Samverkan har ökat Föräldrar är nöjda Eleverna trivs De flesta fullföljer sina studier i gymnasiesärskolan CARLBECK-KOMMITTÉN

8 KVALITET OCH UTVECKLING
Organisationsstrategier Undervisningsstrategier Trygghet och utmaningar Individuell utvecklingsplan Valmöjligheter och inflytande Lära för vuxenlivet CARLBECK-KOMMITTÉN

9 RESURSTILLDELNING Variationer mellan kommuner
Särskolan har egna anslag Resurserna kan bli styrande Resursfördelningssystem kan främja samverkan CARLBECK-KOMMITTÉN

10 SÄRVUX OCH FOLKBILDNING
Utbildningen erbjuds i för liten omfattning Otydlig gränsdragning mot daglig verksamhet Skillnader i den kommunala utbyggnaden För få undervisningstimmar Grupperna är ofta mycket små Invandrare har inte samma tillgång till särvux CARLBECK-KOMMITTÉN

11 INTEGRERING I PRAKTIKEN – DET BEROR PÅ
Samspel på lika och olika villkor Att bli vald eller bortvald Delaktighet i skolsituationen Olika sätt att organisera undervisningen Särskild grupp och pedagogiska resultat Samverkan CARLBECK-KOMMITTÉN

12 KOMPETENSUTVECKLING Lärares grundkompetens Specialpedagogiskt stöd
Kompetens hos assistenter, arbetslag och skolledare Nätverk Utvecklingsarbete CARLBECK-KOMMITTÉN

13 INTERNATIONELLA ERFARENHETER
Specialundervisning i Norden Internationella trender Utvecklingen i Kanada och USA CARLBECK-KOMMITTÉN

14 En droppe droppad i livets älv har inte kraft att flyta själv.
En droppe droppad i livets älv har inte kraft att flyta själv. Det krävs en styrka hos varje droppe, hjälp att hålla de andra oppe. Tage Danielsson


Ladda ner ppt "FÖR DEN JAG ÄR Om utbildning och utvecklingsstörning SOU 2003:35"

Liknande presentationer


Google-annonser