Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖR DEN JAG ÄR Om utbildning och utvecklingsstörning SOU 2003:35 CARLBECK-KOMMITTÉN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖR DEN JAG ÄR Om utbildning och utvecklingsstörning SOU 2003:35 CARLBECK-KOMMITTÉN."— Presentationens avskrift:

1 FÖR DEN JAG ÄR Om utbildning och utvecklingsstörning SOU 2003:35 CARLBECK-KOMMITTÉN

2 EN SKOLA FÖR ALLA  FN:s barnkonvention  FN:s standardregler  Salamancadeklarationen  Dakaröverenskommelsen  Regeringens handlingsplan för handikappolitik CARLBECK-KOMMITTÉN

3 BEGREPP OCH DEFINITIONER  Integrering och integration  Olika former av integrering  Olika riktningar av integrering  Delaktighet  Inkluderande undervisning/inkluderande skola CARLBECK-KOMMITTÉN

4 HISTORISK TILLBAKABLICK  Optimistisk syn  Pessimistisk syn  Strävan mot normalisering och integrering  Differentiering som organisationsstrategi CARLBECK-KOMMITTÉN

5 SKILLNADER I LAGSTIFTNING  Skyldighet att ordna egen skola  Mål och syfte med undervisningen  Valmöjligheter  Elevinflytande  Betyg och betygsskalor CARLBECK-KOMMITTÉN

6 ELEVER I SÄRSKOLAN  Särskolans personkrets  Utvecklingsstörning  Elevökningen  Gränsdragning inom särskolan  Rätten att få välja skolform CARLBECK-KOMMITTÉN

7 KVALITET OCH UTVECKLING  Mottagandet har avdramatiserats  Samverkan har ökat  Föräldrar är nöjda  Eleverna trivs  De flesta fullföljer sina studier i gymnasiesärskolan CARLBECK-KOMMITTÉN

8 KVALITET OCH UTVECKLING  Organisationsstrategier  Undervisningsstrategier  Trygghet och utmaningar  Individuell utvecklingsplan  Valmöjligheter och inflytande  Lära för vuxenlivet CARLBECK-KOMMITTÉN

9 RESURSTILLDELNING  Variationer mellan kommuner  Särskolan har egna anslag  Resurserna kan bli styrande  Resursfördelningssystem kan främja samverkan CARLBECK-KOMMITTÉN

10 SÄRVUX OCH FOLKBILDNING  Utbildningen erbjuds i för liten omfattning  Otydlig gränsdragning mot daglig verksamhet  Skillnader i den kommunala utbyggnaden  För få undervisningstimmar  Grupperna är ofta mycket små  Invandrare har inte samma tillgång till särvux CARLBECK-KOMMITTÉN

11 INTEGRERING I PRAKTIKEN – DET BEROR PÅ  Samspel på lika och olika villkor  Att bli vald eller bortvald  Delaktighet i skolsituationen  Olika sätt att organisera undervisningen  Särskild grupp och pedagogiska resultat  Samverkan CARLBECK-KOMMITTÉN

12 KOMPETENSUTVECKLING  Lärares grundkompetens  Specialpedagogiskt stöd  Kompetens hos assistenter, arbetslag och skolledare  Nätverk  Utvecklingsarbete CARLBECK-KOMMITTÉN

13 INTERNATIONELLA ERFARENHETER  Specialundervisning i Norden  Internationella trender  Utvecklingen i Kanada och USA CARLBECK-KOMMITTÉN

14 En droppe droppad i livets älv har inte kraft att flyta själv. Det krävs en styrka hos varje droppe, hjälp att hålla de andra oppe. Tage Danielsson


Ladda ner ppt "FÖR DEN JAG ÄR Om utbildning och utvecklingsstörning SOU 2003:35 CARLBECK-KOMMITTÉN."

Liknande presentationer


Google-annonser