Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledamot i en beredning - vad innebär det? Anders Öberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledamot i en beredning - vad innebär det? Anders Öberg."— Presentationens avskrift:

1 Ledamot i en beredning - vad innebär det? Anders Öberg

2 Ny organisation 2001 Behov av förändring –Ekonomin, behov av gemensamma rutiner och organisation för att få Lika vård i hela länet. Resultatet blev en omorganisation av verksamheten Från sjukhus till divisioner

3 Ny politisk organisation Från direktioner och nämnder till beredningar Landstingsstyrelsen – driftansvarig Landstingsfullmäktiges beredningar ansvarar för behovsinventering –Fyra hälso- och sjukvårdsberedningar –Regionala beredningen –Programberedningen

4 Beredningarnas uppdrag Beredningarna ska ha god kontakt med medborgarna. Ge fullmäktige bättre kunskap om hur norrbottningarna lever. Skapa debatt och lyfta fram frågor. Fullmäktige stärks i sin roll som befolkningsföreträdare. Ökad möjlighet att fatta beslut baserat på befolkningens behov

5 Rollen som beredningsledamot Samtala och ta del av norrbottningarnas synpunkter utifrån beredningens uppdrag. Reflektera över synpunkterna tillsammans med övriga i beredningen I den egna partigruppen återrapportera uppdraget och utifrån beredningens beskrivna behov forma politiska förslag. Förtroendevald – ej experten

6 Grunduppdraget Behov – Utgår från medborgarnas behov Uppdrag – Utifrån behoven formulera målen för vad man vill uppnå. Uppföljning – Hur har vårt uppdrag tagits emot av medborgarna?

7 Ett arbetsår i beredningen – från planering till återkoppling Beredningen föreslår uppdraget och får klartecken från fullmäktige i oktober Beredningens fastställer en verksamhetsplan - uppdraget, mål, arbetsmodell, roller, förhållningssätt Planering av uppdraget och kunskapsuppbyggnad Tar ställning till val av metoder för medborgardialog Analyserar uppgifterna under året baserad på fakta och dialog Summerar iakttagelserna och lägger grunden för rapporten Presenterar slutrapporten för fullmäktige okt/nov. Återkoppling på tidigare uppdrag

8 Rapporten till fullmäktige Beredningen rapporterar en gång per år –Kan lämna delrapporter eller information Beredningarna rapport ska ge fullmäktige kunskap och insikt i området Rapporten ska beskriva befolkningens behov. Skapa debatt i fullmäktige

9 Rapporterna debatteras i fullmäktige t Hälso- och sjukvårds- beredning Öst Hälso- och sjukvårds- beredning Öst Hälso- och sjukvårds- beredning Mitt Hälso- och sjukvårds- beredning Mitt Regionala beredningen Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårds- beredning Nord Hälso- och sjukvårds- beredning Nord Hälso- och sjukvårds- beredning Syd Regional beredning Program- beredning Landstingsstyrelsen...som uppdrar till... Frågorna skapar debatt i......att bereda frågorna... …för beslut i...

10 Vad kan jag göra av uppdraget Se till att du tar alla tillfällen att delta i träffar för att möta norrbottningarna och höra deras åsikter Ta tillfället att lära dig mer om vården eller det område som beredningen har som uppdrag.

11 Dialogen har ett värde i sig Ökad förståelse och kunskap mellan förtroendevalda och medborgarna Ökad tillit till hälso- och sjukvården i länet. Ökad delaktighet för medborgarna Ökad förståelse för den demokratiska processen Ökat intresse för demokratin

12 Några erfarenheter från Programberedningen Baskunskap/introduktion i ämnet räcker Norrbottningarna vill träffa oss Boka möten i tid, gör en tidsplanering av uppdraget God lyssnare, för minnesanteckningar Ta alla tillfällen att möte norrbottningarna i deras vardag Testa material, frågor i den egna gruppen innan man är redo att gå ut i dialog Delta i studiebesök och konferenser, Försöka att nyttja tekniken för era träffar Försök få tid i partigruppen Glömma inte bort att göra politik av beredningens synpunkter

13 Tack


Ladda ner ppt "Ledamot i en beredning - vad innebär det? Anders Öberg."

Liknande presentationer


Google-annonser