Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PIRLS 2006 Skolsamordnarträff. Dagordning 10.00 – 10.10 Välkomna o presentation 10.10 – 11.30 Läsforskning idag 11.40 – 12.00 Lite om PIRLS 12.00 – 13.00.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PIRLS 2006 Skolsamordnarträff. Dagordning 10.00 – 10.10 Välkomna o presentation 10.10 – 11.30 Läsforskning idag 11.40 – 12.00 Lite om PIRLS 12.00 – 13.00."— Presentationens avskrift:

1 PIRLS 2006 Skolsamordnarträff

2 Dagordning – Välkomna o presentation – Läsforskning idag – Lite om PIRLS – *** LUNCH *** – PIRLS genomförandet – Kaffe 15.30SLUT

3 PIRLS 2006 i Sverige Skolverket står för genomförandet – projektadministration, urval, översättning, tryckning, distribution, skolkontakter, datahantering, statistiska analyser … projektet genomförs i samverkan med Caroline Liberg (Uppsala universitet) m.fl. Svarar för projektets vetenskapliga förankring i aktuell läsforskning samt även bedömning av elevers svar på öppna frågor.

4 Lite allmänt om PIRLS PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study PIRLS 2001, PIRLS 2006 IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement oberoende, internationellt samarbete mellan nationella forskningsorgan och statliga organ Läs mer om PIRLS på

5 Tidigare studier i IEAs regi Study Years The Languages Education Study The Languages Education Study (LES) The Computers in Education Study The Reading Literacy Study The Written Composition Study The Second International Science Study The Second International Science Study (SISS) The Classroom Environment Study The Second International Mathematics Study The Second International Mathematics Study (SIMS) The Study of Civic Education * The Study of French as a Foreign Language * The Study of English as a Foreign Language * The Study of Literature Education * The Study of Reading Comprehension * The First International Science Study * The First International Science Study * (FISS) The First International Mathematics Study The First International Mathematics Study (FIMS) The Pilot Twelve-Country Study

6 Lite allmänt om PIRLS Mäter läsfärdigheten hos barn i årskurs 4 Upprepas vart 5:e år, jämförelser över tid Försöker även spegla läsvanor och attityder och belysa sammanhanget för läsinlärning

7 Definition av läsfärdighet … the ability to understand and use those written language forms required by society and/or valued by the individual. Young readers can construct meaning from a variety of texts. They read to learn, to participate in communities of readers, and for enjoyment. (Campbell, Kelly, Mullis, Martin, & Sainsbury, PIRLS 2001)

8 Purpose of Reading Reading for Literary Experience Reading to Acquire and Use Information Processes of Comprehension Focus on & Retrieve Explicit Information Make Straightforward Inferences Interpret & Integrate Ideas & Information Examine & Evaluate Content, Language, & Text Composite scale Skalor

9 Föräldraenkät En enkät om att lära sig läsa Elevenkät Elevfrågor Lärarenkät Lärarfrågeformulär Skolenkät Frågeformulär om skolan Enkäter

10 35 deltagarländer PIRLS 2001 Nio länder deltog i 1991–2001 Trends Study: Greece, Hungary, Iceland, Italy, New Zealand, Singapore, Slovenia, Sweden, and United States.

11 43 deltagarländer PIRLS 2006

12

13 PIRLS och PISA

14 TRENDER i läsfärdighet

15

16 Booklet Rdr L1L2L3L4I1I2I3I4L1I2L3I4L5 L2L3L4I1I2I3I4L1I1L2I3L4I5 Design huvudstudien provhäften PIRLS 2006

17 Total Tid 10 texter x 40 minuter 6 timmar 40 minuter Individuell tid för eleven 2 texter per elev 1 timme 20 minuter Provtid huvudstudien

18 Design fältstudien provhäften PIRLS 2006

19 Total Tid 12 texter x 40 minuter 8 timmar Individuell tid för eleven 2 texter per elev 1 timme 20 minuter Provtid fältstudien

20 40 skolor Som regel 2 klassrum per skola Ibland 1 och ibland 3 Alla elever i utvalda klasser deltar Minimum 200 elever per provhäfte  Ca elever Fältstudie Urvalsstorlek Minimum 150 skolor Som regel 2 klassrum per skola Ibland 1 Alla elever i utvalda klasser deltar Minimum elever Huvudstudie

21 Stora bortfall och undantag kan leda till att vi får en dålig „kvalitetsstämpel“ i rapporter ≤ 5% Kvalitetsstandarder

22 2003—Förberedelsearbetet påbörjas 2004—Texter, frågor och enkäter för fälttestet utformas 2005—Fältstudien genomförs. Slutligt val av texter, frågor och enkäter 2006—Huvudstudien genomförs. Datainsamling och bearbetning 2007—Dataanalyser och rapporter 2008—Databasen färdigställs Schema för PIRLS 2006

23 SLUT


Ladda ner ppt "PIRLS 2006 Skolsamordnarträff. Dagordning 10.00 – 10.10 Välkomna o presentation 10.10 – 11.30 Läsforskning idag 11.40 – 12.00 Lite om PIRLS 12.00 – 13.00."

Liknande presentationer


Google-annonser