Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsträff för lärare i praktiska och estetiska ämnen 2013-01-18 14:00 – 15:30 Om utvecklingsarbeten på skolor, i syfte att förbättra ämnesundervisningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsträff för lärare i praktiska och estetiska ämnen 2013-01-18 14:00 – 15:30 Om utvecklingsarbeten på skolor, i syfte att förbättra ämnesundervisningen."— Presentationens avskrift:

1 Informationsträff för lärare i praktiska och estetiska ämnen 2013-01-18 14:00 – 15:30 Om utvecklingsarbeten på skolor, i syfte att förbättra ämnesundervisningen.

2 Innehåll Presentation av STLS och syftet med ämnesdidaktiska nätverk. Två exempel: Slöjd & Dans Presentation om Maker education Carl Bärstad FoU-mallen, förutsättningar, att formulera ämnesdidaktiska frågor Frågor och kommentarer

3 Forskningen och skolan Resultat Forskningsresultaten måste ’översättas’ och implementeras i skolan som betingelser eller rekommendationer Forskning om och på lärare - Praktikutvecklande forskning som en del av skolans verksamhet Knuten till frågor och problem i verksamheten Forskning med och för lärare Forsk ning Skola Forskn ing Skola

4 Ämnesdidaktisk praktiknära forskning =STLS ”Stockholm teaching and learning studies” Ett försök att bygga upp en ’klinisk’ forskningskultur av lärare för lärare (se t ex Carlgren, 2012)

5 Vetenskaplig ledning och koordinatorer Matematik Naturvetenskap och teknik Moderna språk och engelska Praktiska och estetiska ämnen Samhällsvetenskap Svenska och svenska som andraspråk Yrkes- och karaktärsämnen

6

7

8

9

10 Exempel 1: Slöjd Studien genomfördes från ht2010-ht2011 på en skola i årskurs 5 Tre lärare deltog (varav en forskarstuderande) ”Att tillverka ett uttryck” ( 2 vetenskapliga artiklar på gång…) om förmågan att tolka estetiska och kulturella uttryck i slöjdföremål Learning study med tre cykler

11 Exempel 2: Dansteknik Studien genomförs under detta läsår Sju lärare deltar + extern forskare i bedömning Att bedöma tyngd och flöde i kursen dansteknik på estetiska programmet, Gy Två undervisningsdesigner prövas samt externa bedömare intervjuas om vad de bedömer.

12 Nu: Maker Education

13

14 Att påbörja ett projekt Förutsättningar och förväntningar STLS Projektet Projektet STLS Ansöka om projektmedel – rektor ansöker! 1/3 Steg 1: Problemformulering!  skall vara ämnesdidaktisk  skall motiveras och förankras i tidigare forskning, nationella utvärderingar och aktuella undervisningsproblem  skall vara genomförbar inom ramen för projektet

15 Stöd att skriva fram ansökan 25/1 - komma igång! Kl. 14:00-16:00 22/2 – finjusteringar! Kl. 15:00-17:00 Plats: Utbildningsförvaltningen Anmälan till: jenny.frohagen@stockholm.sejenny.frohagen@stockholm.se


Ladda ner ppt "Informationsträff för lärare i praktiska och estetiska ämnen 2013-01-18 14:00 – 15:30 Om utvecklingsarbeten på skolor, i syfte att förbättra ämnesundervisningen."

Liknande presentationer


Google-annonser