Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomars och vuxnas läsförmåga – resultat av PIAAC 2012 i ett utvecklingsperspektiv Mats Myrberg KTH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomars och vuxnas läsförmåga – resultat av PIAAC 2012 i ett utvecklingsperspektiv Mats Myrberg KTH."— Presentationens avskrift:

1 Ungdomars och vuxnas läsförmåga – resultat av PIAAC 2012 i ett utvecklingsperspektiv
Mats Myrberg KTH

2 Projekt och publikationer till grund för presentationen:
PIAAC 2012, ”Program for the International Assessment of Adult Competencies”: OECD Skills Outlook First Results From the Survey of Adult Skills PISA 2012:15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Skolverkets rapport PISA : Fra 15 til 27 år – PISA-eleverne i 2011/12. SFI-rapport 14:13 Pågående forskningsprojekt: Skill acquisition, skill loss, and age. A comparative study of Cognitive Foundation Skills (CFS) in Denmark, Finland, Norway, and Sweden NORDFORSK Mats Myrberg KTH/ECE

3 Sverige resultat i PISA 2000-2012
Mats Myrberg KTH/ECE

4 Literacy 16-24 år i PIAAC – ”Program for the International Assessment of Adult Competencies” 2012
Mats Myrberg KTH/ECE

5 Andel unga (16-24) i PIAAC 2012 med avancerade IT-kunskaper
Mats Myrberg KTH/ECE

6 Sverige på sjätte plats eller Sverige på 26:e plats?
Mäter PISA och PIAAC samma verklighet? Vad är ”literacy” i PISA och PIAAC? Studierna historiska bakgrund Mätteknik – precision och relevans Vad beror skillnaderna på? Hur skall vi värdera resultaten? Mats Myrberg KTH/ECE

7 Samma grundläggande element i PISA:s och PIAAC:s syn på vad literacy är:
PIAAC-literacy: PISA-literacy: Literacy is defined as the ability to understand, evaluate, use and engage with written texts to participate in society, achieve one’s goals, and develop one’s knowledge and potential. Literacy encompasses a range of skills from the decoding of written words and sentences to the comprehension, interpretation, and evaluation of complex texts. Reading literacy is understanding, using, reflecting on and engaging with written texts, in order to achieve one’s goals, develop one’s knowledge and potential, and participate in society. Reading literacy includes a wide range of cognitive competencies, from basic decoding, to knowledge of words, grammar and larger linguistic and textual structures and features, to knowledge about the world. Mats Myrberg KTH/ECE

8 Mätteknik – precision och relevans!
PIAAC PISA Totalt vuxna svenskar år, dvs inte fullt 100 per åldersklass Test och intervju i hemmet, ingen tidsgräns Stort bortfall men god representativitet Ej identiska instrument med föregående mätningar, IALS 1994 och 1998 Totalt åk9-elever (födda 1996), tvåstegsurval skolor/elever Test och enkät under två lektionstimmar Litet bortfall, god representativitet ”High stakes vs ”low stakes”? Mats Myrberg KTH/ECE

9 Orsaker till skillnaderna
 Olikheter i instrumenten - utbildningsfokus i PISA, arbetslivsfokus i PIAAC  Förmågeutveckling år -”Cognitive enhancers” i vardagen  ”5000 timmar” – ”Matteuseffekten”! Teorier om lärande – relevans och belöningsvärde ”Fluid” vs ”crystallized” intelligence ”American high school – who cares?”  Skolpolitiska beslut som lett fel – vad kan vi åtgärda?

10 Literacyutveckling – två tvärsnitt
Mats Myrberg KTH/ECE

11 Hur skall vi värdera resultaten? Alternativa tolkningar:
PISA 2012-debaclet kommer att fortplantas till PIAAC 2022 15-åringarna 2012 kommer till följd av sina erfarenheter som unga vuxna att prestera lika väl i PIAAC 2022 som unga vuxna i Sverige gjorde i PIAAC 2012 ”Literacy” kommer att tillmätas mindre betydelse än ”IT-baserad problemlösning” i framtiden – ungdomarna är redan där Mats Myrberg KTH/ECE

12 Literacyutveckling i längden – SFI-studien ”Fra 15 til 27 år”
1900 danska 15-åringar i PISA 2000 följs upp till PIAAC 2012 Markant ökning i Literacy mellan 15 och 27, särskilt för pojkarna Starkt samband mellan läsförmågan vid 15 år och fortsatt utveckling till 27 år Fortsatt utbildning den viktigaste enskilda faktorn bakom utvecklingen ”Use-it-or-lose-it” – NEET (”Not in Education, Employment or Training”)! Mats Myrberg KTH/ECE

13 Literacy på högskolenivå
Finska gymnasieexaminerade bättre än amerikanska högskoleutbildade Motsvarande två skolårs skillnad i literacypoäng mellan Finlands och Sveriges högskoleexaminerade Studier av skrivförmåga - Victoria Johansson, Lunds universitet: Utveckling av skriftlig och muntlig framställning från mellanstadiet till universitetet Internetanvändning bland hög- och lågutbildade Literacy och ”Skill Acquisition” Literacy - utbud och efterfrågan, fem kravnivåer Mats Myrberg KTH/ECE

14 Spekulativ avslutning - Vad kommer att hända med den svenska läsförmågan i framtiden?
Utbildning och läsförmåga går hand i hand –utbildning är den främsta kravställaren Vilka är läsningens belöningsvärden? - Läsningens järntrianglar (Gudmund Hernes) Modern mediedramaturgi – 8 klipp i minuten (varför Assar Lindbeck inte ville ställa upp i TV) Hermodsgenerationen vs ”Idol” ”Literacy is a fresh commodity” Lokalpressens roll för lokala gemenskaper i kontrast till ett splittrat medielandskap med virtuella gemenskaper Framtidens arbetsliv –bifurkationsteorin återupplivad Mats Myrberg KTH/ECE

15 Lärdomar att dra: Skolkunskaper ≠ vuxenkompetens
”Facts kick” – dåliga nyheter först Vetenskaplig granskning av instrumenten (enkät, uppgifter, ”reading components”) Vad bör vi göra inför PISA 2018/PIAAC2022? a) Matchning PISA/NP, registeruppgifter b) Fokus på förklarande variabler c) Bilateralt forskningssamarbete i stället för ”league tables” Mats Myrberg KTH/ECE


Ladda ner ppt "Ungdomars och vuxnas läsförmåga – resultat av PIAAC 2012 i ett utvecklingsperspektiv Mats Myrberg KTH."

Liknande presentationer


Google-annonser