Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomars och vuxnas läsförmåga – resultat av PIAAC 2012 i ett utvecklingsperspektiv Mats Myrberg KTH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomars och vuxnas läsförmåga – resultat av PIAAC 2012 i ett utvecklingsperspektiv Mats Myrberg KTH."— Presentationens avskrift:

1 Ungdomars och vuxnas läsförmåga – resultat av PIAAC 2012 i ett utvecklingsperspektiv Mats Myrberg KTH

2 Projekt och publikationer till grund för presentationen: PIAAC 2012, ”Program for the International Assessment of Adult Competencies”: OECD Skills Outlook 2013- First Results From the Survey of Adult Skills PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Skolverkets rapport 398 2013 PISA 2000-2012: Fra 15 til 27 år – PISA-eleverne i 2011/12. SFI-rapport 14:13 Pågående forskningsprojekt: Skill acquisition, skill loss, and age. A comparative study of Cognitive Foundation Skills (CFS) in Denmark, Finland, Norway, and Sweden NORDFORSK Mats Myrberg KTH/ECE

3 Sverige resultat i PISA 2000-2012 Mats Myrberg KTH/ECE

4 Literacy 16-24 år i PIAAC – ”Program for the International Assessment of Adult Competencies” 2012 Mats Myrberg KTH/ECE

5 Andel unga (16-24) i PIAAC 2012 med avancerade IT-kunskaper Mats Myrberg KTH/ECE

6 Sverige på sjätte plats eller Sverige på 26:e plats? Mäter PISA och PIAAC samma verklighet? Vad är ”literacy” i PISA och PIAAC? Studierna historiska bakgrund Mätteknik – precision och relevans Vad beror skillnaderna på? Hur skall vi värdera resultaten? Mats Myrberg KTH/ECE

7 Samma grundläggande element i PISA:s och PIAAC:s syn på vad literacy är: PIAAC-literacy: Literacy is defined as the ability to understand, evaluate, use and engage with written texts to participate in society, achieve one’s goals, and develop one’s knowledge and potential. Literacy encompasses a range of skills from the decoding of written words and sentences to the comprehension, interpretation, and evaluation of complex texts. PISA-literacy: Reading literacy is understanding, using, reflecting on and engaging with written texts, in order to achieve one’s goals, develop one’s knowledge and potential, and participate in society. Reading literacy includes a wide range of cognitive competencies, from basic decoding, to knowledge of words, grammar and larger linguistic and textual structures and features, to knowledge about the world. Mats Myrberg KTH/ECE

8 Mätteknik – precision och relevans! PIAAC Totalt 4.600 vuxna svenskar 16-65 år, dvs inte fullt 100 per åldersklass Test och intervju i hemmet, ingen tidsgräns Stort bortfall men god representativitet Ej identiska instrument med föregående mätningar, IALS 1994 och 1998 PISA Totalt 4.700 åk9-elever (födda 1996), tvåstegsurval skolor/elever Test och enkät under två lektionstimmar Litet bortfall, god representativitet ”High stakes vs ”low stakes”? Mats Myrberg KTH/ECE

9 Orsaker till skillnaderna  Olikheter i instrumenten - utbildningsfokus i PISA, arbetslivsfokus i PIAAC  Förmågeutveckling 15-24 år -”Cognitive enhancers” i vardagen  ”5000 timmar” – ”Matteuseffekten”!  Teorier om lärande – relevans och belöningsvärde  ”Fluid” vs ”crystallized” intelligence  ”American high school – who cares?”  Skolpolitiska beslut som lett fel – vad kan vi åtgärda?

10 Literacyutveckling – två tvärsnitt Mats Myrberg KTH/ECE

11 Hur skall vi värdera resultaten? Alternativa tolkningar: PISA 2012-debaclet kommer att fortplantas till PIAAC 2022 15-åringarna 2012 kommer till följd av sina erfarenheter som unga vuxna att prestera lika väl i PIAAC 2022 som unga vuxna i Sverige gjorde i PIAAC 2012 ”Literacy” kommer att tillmätas mindre betydelse än ”IT- baserad problemlösning” i framtiden – ungdomarna är redan där Mats Myrberg KTH/ECE

12 Literacyutveckling i längden – SFI-studien ”Fra 15 til 27 år” 1900 danska 15-åringar i PISA 2000 följs upp till PIAAC 2012 Markant ökning i Literacy mellan 15 och 27, särskilt för pojkarna Starkt samband mellan läsförmågan vid 15 år och fortsatt utveckling till 27 år Fortsatt utbildning den viktigaste enskilda faktorn bakom utvecklingen ”Use-it-or-lose-it” – NEET (”Not in Education, Employment or Training”)! Mats Myrberg KTH/ECE

13 Literacy på högskolenivå Finska gymnasieexaminerade bättre än amerikanska högskoleutbildade Motsvarande två skolårs skillnad i literacypoäng mellan Finlands och Sveriges högskoleexaminerade Studier av skrivförmåga - Victoria Johansson, Lunds universitet: Utveckling av skriftlig och muntlig framställning från mellanstadiet till universitetet Internetanvändning bland hög- och lågutbildade Literacy och ”Skill Acquisition” Literacy - utbud och efterfrågan, fem kravnivåer Mats Myrberg KTH/ECE

14 Spekulativ avslutning - Vad kommer att hända med den svenska läsförmågan i framtiden? Utbildning och läsförmåga går hand i hand –utbildning är den främsta kravställaren Vilka är läsningens belöningsvärden? - Läsningens järntrianglar (Gudmund Hernes) Modern mediedramaturgi – 8 klipp i minuten (varför Assar Lindbeck inte ville ställa upp i TV) Hermodsgenerationen vs ”Idol” ”Literacy is a fresh commodity” Lokalpressens roll för lokala gemenskaper i kontrast till ett splittrat medielandskap med virtuella gemenskaper Framtidens arbetsliv –bifurkationsteorin återupplivad Mats Myrberg KTH/ECE

15 Lärdomar att dra: Skolkunskaper ≠ vuxenkompetens ”Facts kick” – dåliga nyheter först Vetenskaplig granskning av instrumenten (enkät, uppgifter, ”reading components”) Vad bör vi göra inför PISA 2018/PIAAC2022? a) Matchning PISA/NP, registeruppgifter b) Fokus på förklarande variabler c) Bilateralt forskningssamarbete i stället för ”league tables” Mats Myrberg KTH/ECE


Ladda ner ppt "Ungdomars och vuxnas läsförmåga – resultat av PIAAC 2012 i ett utvecklingsperspektiv Mats Myrberg KTH."

Liknande presentationer


Google-annonser