Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsstrategi för Örebroregionen"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen
Regionförbundet Örebro

2 Regionförbundet Örebro
Länets tolv kommuner och landstinget Regionfullmäktige 57 ledamöter Regionstyrelse 11 ledamöter + KSO/LSO Nämnd för energi och klimat Rapportörer Start 1 jan 2006 Ca 65 anställda, varav cirka 20 i projekt Omsättning cirka 70 (+25) mkr

3 Ökat behov av förnyelse
Hårdare konkurrens om befolkningen Dynamiska regioner drar ifrån Globalisering Klimat- förändringen utmanar Samarbete skapar värden En värld av individer Ökat behov av förnyelse specialisering Kunskaps- ekonomi

4 Sveriges demografiska mittpunkt
6 landskap Cirka invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift

5 Kartan visar antal arbetspendlare mellan tätorter.
Pilarna visar med tydlighet att Örebro är den viktigaste målpunkten för pendlarna, men det framgår också att Karlskoga är en viktig inpendlingsort i den västra länsdelen.

6 1 6 4 Lokala arbetsmarknads-regioner 6
Lokala arbetsmarknader 1988 Lokala arbetsmarknader 2008 Lokala arbetsmarknader 2030, prognos 6 4 1 De lokala arbetsmarknaderna baseras på arbetspendling mellan kommuner. Förenklat kan man säga att en arbetstagare kan ta ett jobb inom den lokala arbetsmarknad där denne har sin bostad, utan att behöva flytta. (Sen finns det förstås rimliga gränser för detta) I takt med att fler människor pendlar samtidigt som pendlarna generellt reser längre sträckor, blir de lokala arbetsmarknaderna störrre. Exempel kan man säga att år 1988 var de som bodde i Lindesberg inte beredda att pendla till Örebro för att arbeta. Till 2008 har det dock skett en utveckling där en förhållandevis stor andel av lindesbergarna tycker att det är ok att pendla till Örebro. Till år 2030 kan det till och med vara så att en förhållandevis stor andel av de som bor i Ljusnarsberg är beredda att pendla till Örebro. Regionförstoringen drivs i huvudsak fram av förbättrade pendlingsmöjligheter och ett ändrat förhållningssätt till pendling. 6

7 Vad är en utvecklingsstrategi?
Mobilisering och kraftsamling Regionala prioriteringar En riktningsgivare med vision, mål och strategier Arena för möten mellan aktörer som vill utveckla regionen Uppdrag från regeringen

8

9 Styrkor Möjligheter Utmaningar

10 The Heart of Sweden Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå. I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor. I regionen blomstrar kultur, idrott och turism - det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser. Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar. Vi är den öppna regionen – den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter. Tillsammans är vi den pulserande regionen

11 RUS-arbetet ”… som kommuner och landsting avser att genomföra”
Initiativ, dialog, beslut, verkstad, processer, genomförande, förändring, utveckling, resultat, etc.

12 Genomförandeorganisation (tjänstemän)
Målområdesansvariga Örebro kommun, Örebro läns landsting, BSA, Länsstyrelsen, Regionförbundet Granskare/bollplank Länsstyrelsen, Örebro läns landsting, Regionförbundet RUS-kansli Regionförbundet Kommunchefer+landstingsdirektör Regional styrgrupp

13 Fyra utvecklingsområden
Kunskap och kompetens Fler YH-program till regionen Skolstödsenhet Kompetenskartläggning Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen

14 Fyra utvecklingsområden
Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Handlingsprogram Innovationer och entreprenörskap (med ORU, Almi, Lst m, fl; pågår) Samordning näringslivsarbete (med BRO/kommuner; pågår) Samordning logistik Riskkapital till/i länet (med Tillväxtkapital och Almi Invest) Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen

15 Fyra utvecklingsområden
Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Kulturplan för länet (med ÖLL/kommuner) Filmning av Maria Lang (med FRSM/kommuner/näringsliv) Företagsutveckling längs Bergslagsleden Den öppna regionen

16 Fyra utvecklingsområden
Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen Genomförande av ny kollektivtrafikstrategi (med ÖLL/kommuner/LTÖ) Nytt perspektiv på höghastighetsbanor Regional Översiktlig Planering (RÖP) Marknadsstudie Örebro Airport

17 Regional utvärderingsdag
(10 maj) Lokadagar (tjänstemän) (20-21 augusti) Regionalt utvecklingsforum (18 oktober) Fredagsakademier (sista fredagen i månaden)

18 Vad har Regionförbundet mer åstadkommit 2011?(exempel)
Projektfinansiering – ”uppväxling” Aktiv lobbying för nya strukturfonder 2014+ Avtal inom sociala området (med kommuner/ÖLL) Handlingsprogram Social Välfärd (med kommuner/ÖLL; pågår) Klimat- och energiprogram (med Länsstyrelsen m fl, pågår) Samordning av regional kulturverksamhet i ÖLL Fortsatt utveckling av Mediecenter Mälardalen

19


Ladda ner ppt "Utvecklingsstrategi för Örebroregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser