Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Regionförbundet Örebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Regionförbundet Örebro."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Regionförbundet Örebro

2 Länets tolv kommuner och landstinget Regionfullmäktige 57 ledamöter Regionstyrelse 11 ledamöter + KSO/LSO Nämnd för energi och klimat Rapportörer Start 1 jan 2006 Ca 65 anställda, varav cirka 20 i projekt Omsättning cirka 70 (+25) mkr Regionförbundet Örebro

3 Globalisering Ökat behov av förnyelse specialisering Kunskaps- ekonomi Samarbete skapar värden Dynamiska regioner drar ifrån Hårdare konkurrens om befolkningen Klimat- förändringen utmanar En värld av individer

4 Sveriges demografiska mittpunkt 6 landskap Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift

5

6 Lokala arbetsmarknads- regioner Lokala arbetsmarknader 1988Lokala arbetsmarknader 2008 Lokala arbetsmarknader 2030, prognos 1 6 6 4

7 Vad är en utvecklingsstrategi? Mobilisering och kraftsamling Regionala prioriteringar En riktningsgivare med vision, mål och strategier Arena för möten mellan aktörer som vill utveckla regionen Uppdrag från regeringen

8

9 Styrkor Möjligheter Utmaningar

10 The Heart of Sweden Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå. I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor. I regionen blomstrar kultur, idrott och turism - det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser. Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar. Vi är den öppna regionen – den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter. Tillsammans är vi den pulserande regionen

11 RUS-arbetet ”… som kommuner och landsting avser att genomföra” Initiativ, dialog, beslut, verkstad, processer, genomförande, förändring, utveckling, resultat, etc.

12 Genomförandeorganisation (tjänstemän) Målområdesansvariga – Örebro kommun, Örebro läns landsting, BSA, Länsstyrelsen, Regionförbundet Granskare/bollplank – Länsstyrelsen, Örebro läns landsting, Regionförbundet RUS-kansli – Regionförbundet Kommunchefer+landstingsdirektör Regional styrgrupp

13 Fyra utvecklingsområden Kunskap och kompetens Fler YH-program till regionen Skolstödsenhet Kompetenskartläggning Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen

14 Fyra utvecklingsområden Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Handlingsprogram Innovationer och entreprenörskap (med ORU, Almi, Lst m, fl; pågår) Samordning näringslivsarbete (med BRO/kommuner; pågår) Samordning logistik Riskkapital till/i länet (med Tillväxtkapital och Almi Invest) Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen

15 Fyra utvecklingsområden Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Kulturplan för länet (med ÖLL/kommuner) Filmning av Maria Lang (med FRSM/kommuner/näringsliv) Företagsutveckling längs Bergslagsleden Den öppna regionen

16 Fyra utvecklingsområden Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen Genomförande av ny kollektivtrafikstrategi (med ÖLL/kommuner/LTÖ) Nytt perspektiv på höghastighetsbanor Regional Översiktlig Planering (RÖP) Marknadsstudie Örebro Airport

17 Regional utvärderingsdag (10 maj) Lokadagar (tjänstemän) (20-21 augusti) Regionalt utvecklingsforum (18 oktober) Fredagsakademier (sista fredagen i månaden)

18 Vad har Regionförbundet mer åstadkommit 2011? (exempel) Projektfinansiering – ”uppväxling” Aktiv lobbying för nya strukturfonder 2014+ Avtal inom sociala området (med kommuner/ÖLL) Handlingsprogram Social Välfärd (med kommuner/ÖLL; pågår) Klimat- och energiprogram (med Länsstyrelsen m fl, pågår) Samordning av regional kulturverksamhet i ÖLL Fortsatt utveckling av Mediecenter Mälardalen

19 www.regionorebro.se


Ladda ner ppt "Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Regionförbundet Örebro."

Liknande presentationer


Google-annonser