Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Automationsutbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Automationsutbildning"— Presentationens avskrift:

1 Automationsutbildning
Högskoleingenjör

2 Mål En attraktiv och komplett automations-utbildning för studenter och näringsliv Omfattning 180hp 3 år

3 Drivkrafter Tillväxtregionen Mälardalen har inte idag tillgång till färdigutbildade automations-ingenjörer, företagen måste internutbilda sina nyanställda ingenjörer. Svenskt näringsliv står inför stora automationsprojekt om företagen skall stanna inom Sveriges gränser. Ingenjörsutbildning är i dag otydlig vad gäller anställningsbarhet och framtida yrkesroll. Vi måste locka fler framtida studenter till tekniska utbildningar, framförallt fler kvinnor.

4 Verktyg/metoder Handslag mellan näringslivets företag inom branschen och utbildningen Praktikplatser/feriearbete Mentorskap / studentkontakt både kvinnor och män Studiebesök Gästföreläsningar Exjobb Styrning/uppföljning av utbildningen Behovsstyrda basämnen Översiktskurser under utbildningens första år Samverkan mellan olika lärosäten och utbildningsformer Automation Center

5 Supportorganisationer
Robotdalen tekniQ minST Automation Region

6 Vad? Vilka branscher Gemensamma drivkrafter Processindustrin
Tillverkningsindustri El-Energi-Transport Livsmedel Byggindustri Gemensamma drivkrafter Energieffektivitet Säkerhet Produktivitet Miljö ”rädda planeten”

7 Vad kan den färdiga ingenjören
Utifrån ett givet problem skapa en automationslösning som omfattar såväl design, konstruktion, projektplanering, igångkörning och underhåll i ett affärskontext.

8 Ämneskunskaper som ligger till grund för detta är bl a:
Sensorutveckling Diagnostik Beslutsstöd Produktions-planering Optimering Modellering Systemdesign Programmering Processutveckling Underhåll Projektmetodik Användargränssnitt Företagsekonomi Upphandling

9 Möjligheter för involverade företag
Styrning/uppföljning av utbildningen Stor rekryteringsbas av välutbildade personer Provanställning utan anställning genom praktiksamverkan Exponering i media Tillgång till automationslab Skräddarsy internutbildning för befintlig personal Nätverk företag och forskning Initiera företagsunika projekt och examensarbeten

10 Möjligheter för högskolan
Styrning/uppföljning av utbildningen genom hård koppling till näringslivet och näringslivets behov Öka högskolans status både med hjälp av motiverade och nöjda studenter som sprider budskapet samt anställningsbarheten hos näringslivet och på så sätt öka antalet studenter Kompetensutveckling för lärare och personal

11 Gärna nu direkt efter mötet
Kontakta Marie-Louise Harvig Mälardalens Högskola

12 Backup slides


Ladda ner ppt "Automationsutbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser