Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf Wahlstedt verkställande direktör. Nordic Service Partners Holding AB Burger Kings största franchisetagare i Norden med 21 restauranger i Sverige och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf Wahlstedt verkställande direktör. Nordic Service Partners Holding AB Burger Kings största franchisetagare i Norden med 21 restauranger i Sverige och."— Presentationens avskrift:

1 Ulf Wahlstedt verkställande direktör

2 Nordic Service Partners Holding AB Burger Kings största franchisetagare i Norden med 21 restauranger i Sverige och 7 i Danmark Äger franchisekedjan Taco Bar, med 13 restauranger i Sverige Över 1300 anställda Verksamheten startade juli 2004 då 21 Burger King-restauranger förvärvades Noterades i december 2005. Handlas idag på First North (NSP B) 2005 omsatte bolaget 248 MSEK (+12 procent). För 2006 är prognosen 370 MSEK, en ökning med 50 procent September 2006 förvärvar två food courts i Täby Centrum och Nacka Forum

3 Affärsidé Vision NSPs affärsidé är att förvärva och utveckla varumärken och koncept inom QSR, för att med stöd av NSP Holdings organisation och kunskap skapa förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet. NSPs vision är att bli en ledande aktör på foodservicemarknaden i Norden. Ett ledande foodserviceföretag i Norden

4 Restaurangbranschen växer med 5,5 procent i år ** Källa SHR, SCB fristående restauranger sni 55.3

5 Allt fler måltider konsumeras utanför hemmet Av cirka 27 miljoner måltider per dag i Sverige så konsumeras cirka 6 miljoner* utanför hemmet Fristående restauranger omsätter cirka 50 miljarder 2005** Varav fastfood-marknaden svarar för drygt 10 miljarder 2005*** Svenska fastfood-restauranger serverar cirka 500 000 måltider per dag. * Källa Restauranger och storkök 4/2005** Källa SHR, telefonintervju sept 2006 *** Källa Tidningen fastfood 4/2006

6 Diagrammet visar hushållens procentuella andel matinköp från QSR- och HMR-marknaden i förhållande till totala livsmedelskonsumtionen i olika länder Stor marknadspotential

7 Kedjerestauranger med starka varumärken  Sandys, O´learys, Texas Smoke House, Espresso House Kunder efterfrågar ett varierat utbud  Thai, mexikanskt, grekiskt, sushi etc. Hälsotrender  Nyckelhålsmärkt, kravmärkt, GI-metoden Köpcentrum och food courts  Köpcentrumhandeln växer på bekostnad av stadscentra  Fastighetsägarna efterfrågar professionella partners Varumärken allt viktigare i restaurangbranschen

8 Tydlig affärsmodell

9 Sveriges bästa QSR-Team – en av flera framgångsfaktorer Hög förvärvstakt Sveriges bästa QSR – Team  Medarbetarfokus  Driftsoptimering Konceptutveckling Stark finansfunktion Rationalisering och IT-stöd QSR = quick service restaurants

10 Stark försäljningstillväxt

11 Snabb expansion 2004/2005 Förvärvar 21 Burger King-restauranger Ökar omsättningen med över 12 procent på befintliga enheter 2006 Förvärvar franchisekedjan Taco Bar AB Förvärvar sju Burger King-restauranger i Danmark Öppnar nya restauranger Ökar omsättningen med över 50 procent Förvärvar två food courts i Täby och Nacka

12 Lund Karlstad Linköping Uppsala Västerås Borlänge Örebro Malmö Göteborg Helsingborg NSP i Sverige Uppsala IL Västerås DT Karlstad/Grums  Karlstad City IL  Karlstad DT Stockholm  Odenplan IL  Vasagatan IL  Kista IL  Farsta IL  Sollentuna / Stinsen IL  Upplands Väsby DT  Nacka IL Linköping  Linköping City IL  Linköping Ikea DT Göteborg  Avenyn IL  Backaplan IL  Västra Frölunda DT  Järntorget IL Kalmar DT Helsingborg DT Lund IL Malmö IL IL= In-line-restaurang DT= Drive-thru Uppsala IL Västerås DT Karlstad/Grums  Karlstad City IL  Karlstad DT Stockholm  Odenplan IL  Vasagatan IL  Kista IL  Farsta IL  Sollentuna / Stinsen IL  Upplands Väsby DT  Nacka IL Linköping  Linköping City IL  Linköping Ikea DT Göteborg  Avenyn IL  Backaplan IL  Västra Frölunda DT  Järntorget IL Kalmar DT Helsingborg DT Lund IL Malmö IL IL= In-line-restaurang DT= Drive-thru Stockholm  Kungsgatan 3, 100%  Slussen F  Sollentuna Centrum 50%  Söderhallarna E  Täby Centrum F  Mörby Centrum F  Kungshallen F  Mäster Samuelsgatan F  Haninge Centrum 50%  Forum Nacka F Borlänge F F=Franchise Stockholm  Kungsgatan 3, 100%  Slussen F  Sollentuna Centrum 50%  Söderhallarna E  Täby Centrum F  Mörby Centrum F  Kungshallen F  Mäster Samuelsgatan F  Haninge Centrum 50%  Forum Nacka F Borlänge F F=Franchise

13 Köpenhamn (2st) Aalborg (1+1st) Aarhus Horsens Fredericia Køge Köpenhamn (2st) Aalborg (1+1st) Aarhus Horsens Fredericia Køge Horsens Fredericia Koge Existerande restaurang Restaurang under projektering Omsättning o EBITDA NSP i Danmark

14 Siktar på 20 procents tillväxt Över 5 procent tillväxt på befintliga restauranger Över 20 procent tillväxt i snitt kommande 5 åren, genom nyetableringar och förvärv Lönsamhet 8-10 procent Soliditet om 25 procent

15 Goda framtidsutsikter Genom förvärven av Taco Bar och Burger King Danmark har bolaget en solid plattform för ökad tillväxt och kraftigt ökad lönsamhet. Försäljningen under andra halvåret bedöms växa till drygt 225 MSEK och lämna ett rörelseresultat överstigande 10 MSEK för halvåret med ett kassaflöde på drygt 17 MSEK. På helårsbasis bedöms bolaget omsätta cirka 450 MSEK med ett kassaflöde på cirka 35 MSEK med nuvarande restaurangbestånd och annonserade öppningar. Bolaget utvärderar aktivt ett antal intressanta förvärv som bedöms tillföra synergier och tillväxt.

16 Sammanfattning 1 januari-30 juni 2006 Omsättningen ökade med hela 25 procent till 148,7 MSEK (119,1) Rörelseresultatet uppgick till 1,5 MSEK (-1,1) Resultat före skatt förbättrades och uppgick till 1,0 MSEK (-1,2) Resultat efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (0,5) Eget kapital ökade till 52,0 MSEK (1,1) Två betydande förvärv – Taco Bar och Burger King Danmark – genomförda och integrerade andra kvartalet, vilket lagt grunden för en snabb omsättnings- och resultattillväxt

17

18 Koncernens resultaträkning KSEK Jan-Juni 2006Jan-Juni 2005Jan-Dec 2005 Nettoomsättning148 699119 054248 888 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter-42 127-32 828-69 231 Övriga externa kostnader-45 831-40 289-81 841 - varav avser förvärvskostnader00-1 818 Personalkostnader-56 822-46 073-93 360 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar-2 377-979-13 458 - varav avser nedskrivningar av immateriella tillgångar00-11 238 Summa rörelsens kostnader-147 156-120 168-257 890 Rörelseresultat1 542-1 114-9 002 Finansiella intäkter40190 Finansiella kostnader-604-132-238 Finansnetto-565-133-48 Resultat efter finansiella poster978-1 247-9 050 Beräknad skatt-3621 726700 Periodens resultat615479-8 350 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare615479-8 350 Minoritetsintresse -

19 Koncernens balansräkning KSEK 2006-06-302005-06-302005-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 136 462 - - Materiella anläggningstillgångar 56 711 21 160 24 339 Finansiella anläggningstillgångar 6 331 1 726 2 480 Summa anläggningstillgångar 199 504 22 886 26 819 Omsättningstillgångar Varulager 4 073 1 955 2 121 Övriga kortfristiga fordringar 14 003 8 308 8 664 Likvida medel 3 967 14 906 23 068 Summa omsättningstillgångar 22 044 25 169 33 853 SUMMA TILLGÅNGAR 221 548 48 055 60 672 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 51 953 1 079 5 200 Summa eget kapital 51 953 1 079 5 200 Skulder Räntebärande långfristiga skulder 88 316 8 542 7 417 Övriga långfristiga skulder 13 637 7 400 6 800 Summa långfristiga skulder 101 953 15 942 14 217 Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder 10 769 - - Övriga kortfristiga skulder 56 873 31 034 41 255 Summa kortfristiga skulder 67 642 31 034 41 255 Summa skulder 169 595 46 976 55 472 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 221 548 48 055 60 672 Ställda säkerheter 106 800 8 000 7 000 Ansvarsförbindelser INGA

20 KSEKApr-Jun 2006Apr-Jun 2005Jan-Juni 2006Jan-Juni 2005Jan-Dec 2005 Kassaflöde från löpande verksamhet före ändring av rörelsekapital och betald skatt2 2692 2493 591-3954 669 Betald skatt-113 --310 - - Förändring i rörelsekapital1 4031 449-3 052-2 3956 699 Kassaflöde från löpande verksamhet3 5593 698229-2 79011 368 Kassaflöde från investeringsverksamhet-89 078-5 961-89 841-6 885-11 886 Kassaflöde från finansieringsverksamhet70 5110 0-1 000 Periodens kassaflöde-15 008-2 263-19 101-9 675-1 518 Likvida medel vid periodens början18 97517 17423 06824 586 Likvida medel vid periodens utgång3 96714 9113 96714 91123 068 Outnyttjade krediter13 1395 00013 1395 000 Koncernens kassaflödesanalys


Ladda ner ppt "Ulf Wahlstedt verkställande direktör. Nordic Service Partners Holding AB Burger Kings största franchisetagare i Norden med 21 restauranger i Sverige och."

Liknande presentationer


Google-annonser