Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf Wahlstedt verkställande direktör. Nordic Service Partners Holding AB Burger Kings största franchisetagare i Norden med 21 restauranger i Sverige och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf Wahlstedt verkställande direktör. Nordic Service Partners Holding AB Burger Kings största franchisetagare i Norden med 21 restauranger i Sverige och."— Presentationens avskrift:

1 Ulf Wahlstedt verkställande direktör

2 Nordic Service Partners Holding AB Burger Kings största franchisetagare i Norden med 21 restauranger i Sverige och 7 i Danmark Äger franchisekedjan Taco Bar, med 13 restauranger i Sverige Över 1300 anställda Verksamheten startade juli 2004 då 21 Burger King-restauranger förvärvades Noterades i december Handlas idag på First North (NSP B) 2005 omsatte bolaget 248 MSEK (+12 procent). För 2006 är prognosen 370 MSEK, en ökning med 50 procent September 2006 förvärvar två food courts i Täby Centrum och Nacka Forum

3 Affärsidé Vision NSPs affärsidé är att förvärva och utveckla varumärken och koncept inom QSR, för att med stöd av NSP Holdings organisation och kunskap skapa förutsättningar för ökad tillväxt och lönsamhet. NSPs vision är att bli en ledande aktör på foodservicemarknaden i Norden. Ett ledande foodserviceföretag i Norden

4 Restaurangbranschen växer med 5,5 procent i år ** Källa SHR, SCB fristående restauranger sni 55.3

5 Allt fler måltider konsumeras utanför hemmet Av cirka 27 miljoner måltider per dag i Sverige så konsumeras cirka 6 miljoner* utanför hemmet Fristående restauranger omsätter cirka 50 miljarder 2005** Varav fastfood-marknaden svarar för drygt 10 miljarder 2005*** Svenska fastfood-restauranger serverar cirka måltider per dag. * Källa Restauranger och storkök 4/2005** Källa SHR, telefonintervju sept 2006 *** Källa Tidningen fastfood 4/2006

6 Diagrammet visar hushållens procentuella andel matinköp från QSR- och HMR-marknaden i förhållande till totala livsmedelskonsumtionen i olika länder Stor marknadspotential

7 Kedjerestauranger med starka varumärken  Sandys, O´learys, Texas Smoke House, Espresso House Kunder efterfrågar ett varierat utbud  Thai, mexikanskt, grekiskt, sushi etc. Hälsotrender  Nyckelhålsmärkt, kravmärkt, GI-metoden Köpcentrum och food courts  Köpcentrumhandeln växer på bekostnad av stadscentra  Fastighetsägarna efterfrågar professionella partners Varumärken allt viktigare i restaurangbranschen

8 Tydlig affärsmodell

9 Sveriges bästa QSR-Team – en av flera framgångsfaktorer Hög förvärvstakt Sveriges bästa QSR – Team  Medarbetarfokus  Driftsoptimering Konceptutveckling Stark finansfunktion Rationalisering och IT-stöd QSR = quick service restaurants

10 Stark försäljningstillväxt

11 Snabb expansion 2004/2005 Förvärvar 21 Burger King-restauranger Ökar omsättningen med över 12 procent på befintliga enheter 2006 Förvärvar franchisekedjan Taco Bar AB Förvärvar sju Burger King-restauranger i Danmark Öppnar nya restauranger Ökar omsättningen med över 50 procent Förvärvar två food courts i Täby och Nacka

12 Lund Karlstad Linköping Uppsala Västerås Borlänge Örebro Malmö Göteborg Helsingborg NSP i Sverige Uppsala IL Västerås DT Karlstad/Grums  Karlstad City IL  Karlstad DT Stockholm  Odenplan IL  Vasagatan IL  Kista IL  Farsta IL  Sollentuna / Stinsen IL  Upplands Väsby DT  Nacka IL Linköping  Linköping City IL  Linköping Ikea DT Göteborg  Avenyn IL  Backaplan IL  Västra Frölunda DT  Järntorget IL Kalmar DT Helsingborg DT Lund IL Malmö IL IL= In-line-restaurang DT= Drive-thru Uppsala IL Västerås DT Karlstad/Grums  Karlstad City IL  Karlstad DT Stockholm  Odenplan IL  Vasagatan IL  Kista IL  Farsta IL  Sollentuna / Stinsen IL  Upplands Väsby DT  Nacka IL Linköping  Linköping City IL  Linköping Ikea DT Göteborg  Avenyn IL  Backaplan IL  Västra Frölunda DT  Järntorget IL Kalmar DT Helsingborg DT Lund IL Malmö IL IL= In-line-restaurang DT= Drive-thru Stockholm  Kungsgatan 3, 100%  Slussen F  Sollentuna Centrum 50%  Söderhallarna E  Täby Centrum F  Mörby Centrum F  Kungshallen F  Mäster Samuelsgatan F  Haninge Centrum 50%  Forum Nacka F Borlänge F F=Franchise Stockholm  Kungsgatan 3, 100%  Slussen F  Sollentuna Centrum 50%  Söderhallarna E  Täby Centrum F  Mörby Centrum F  Kungshallen F  Mäster Samuelsgatan F  Haninge Centrum 50%  Forum Nacka F Borlänge F F=Franchise

13 Köpenhamn (2st) Aalborg (1+1st) Aarhus Horsens Fredericia Køge Köpenhamn (2st) Aalborg (1+1st) Aarhus Horsens Fredericia Køge Horsens Fredericia Koge Existerande restaurang Restaurang under projektering Omsättning o EBITDA NSP i Danmark

14 Siktar på 20 procents tillväxt Över 5 procent tillväxt på befintliga restauranger Över 20 procent tillväxt i snitt kommande 5 åren, genom nyetableringar och förvärv Lönsamhet 8-10 procent Soliditet om 25 procent

15 Goda framtidsutsikter Genom förvärven av Taco Bar och Burger King Danmark har bolaget en solid plattform för ökad tillväxt och kraftigt ökad lönsamhet. Försäljningen under andra halvåret bedöms växa till drygt 225 MSEK och lämna ett rörelseresultat överstigande 10 MSEK för halvåret med ett kassaflöde på drygt 17 MSEK. På helårsbasis bedöms bolaget omsätta cirka 450 MSEK med ett kassaflöde på cirka 35 MSEK med nuvarande restaurangbestånd och annonserade öppningar. Bolaget utvärderar aktivt ett antal intressanta förvärv som bedöms tillföra synergier och tillväxt.

16 Sammanfattning 1 januari-30 juni 2006 Omsättningen ökade med hela 25 procent till 148,7 MSEK (119,1) Rörelseresultatet uppgick till 1,5 MSEK (-1,1) Resultat före skatt förbättrades och uppgick till 1,0 MSEK (-1,2) Resultat efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (0,5) Eget kapital ökade till 52,0 MSEK (1,1) Två betydande förvärv – Taco Bar och Burger King Danmark – genomförda och integrerade andra kvartalet, vilket lagt grunden för en snabb omsättnings- och resultattillväxt

17

18 Koncernens resultaträkning KSEK Jan-Juni 2006Jan-Juni 2005Jan-Dec 2005 Nettoomsättning Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader varav avser förvärvskostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar varav avser nedskrivningar av immateriella tillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter40190 Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Beräknad skatt Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse -

19 Koncernens balansräkning KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Summa eget kapital Skulder Räntebärande långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser INGA

20 KSEKApr-Jun 2006Apr-Jun 2005Jan-Juni 2006Jan-Juni 2005Jan-Dec 2005 Kassaflöde från löpande verksamhet före ändring av rörelsekapital och betald skatt Betald skatt Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens utgång Outnyttjade krediter Koncernens kassaflödesanalys


Ladda ner ppt "Ulf Wahlstedt verkställande direktör. Nordic Service Partners Holding AB Burger Kings största franchisetagare i Norden med 21 restauranger i Sverige och."

Liknande presentationer


Google-annonser