Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ackumulerat värde Ackumulerade levnadsår (1) (2) (3)(4)(5) Figur 1. Grafiska representationer av positionerna (1)-(5). Notera att m å ttet p å x-axeln.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ackumulerat värde Ackumulerade levnadsår (1) (2) (3)(4)(5) Figur 1. Grafiska representationer av positionerna (1)-(5). Notera att m å ttet p å x-axeln."— Presentationens avskrift:

1 Ackumulerat värde Ackumulerade levnadsår (1) (2) (3)(4)(5) Figur 1. Grafiska representationer av positionerna (1)-(5). Notera att m å ttet p å x-axeln ä r livsl ä ngd (ackumulerade levnads å r) och att m å ttet p å y-axeln ä r ackumulerat v ä rde. Om man i st ä llet hade angett v ä rdet f ö r varje enskilt levnads å r hade t.ex. (1) representerats som en platt kurva, medan kombinationen (2) + (5) hade representerats som en upp och nedv ä nd U-formad kurva.

2 ”Kvalitet” Figur 2. Ett exempel p å hur en grafisk representation av ett liv kan se ut i en h ä lsokontext. Notera att m å ttet p å x-axeln ä r antalet viktade levnads å r i den h ö gra figuren, och att dessa vikter kan representeras genom att de mera v ä rdefulla å ren g ö rs ” bredare ” (och d ä rmed ges st ö rre vikt n ä r ytan under grafen ska r ä knas ut). Livslängd (ackumulerade levnadsår ) ”Kvalitet” Ackumulerade viktade levnadsår

3 Ackumulerade viktade kvalitets- intervall Ackumulerade viktade levnadsår Figur 3. Ett exempel p å hur ett liv kan representeras grafiskt om vi s ö ker ett m å tt p å viktade QALY eller HALE. Notera att m å tten p å x-axeln respektive y-axeln b å da ä r viktade, vilket kan representeras genom att de mera v ä rdefulla levnads å ren respektive ” kvalitetsintervallen ” g ö rs ” bredare ” (och d ä rmed ges st ö rre vikt n ä r ytan under grafen ska r ä knas ut).


Ladda ner ppt "Ackumulerat värde Ackumulerade levnadsår (1) (2) (3)(4)(5) Figur 1. Grafiska representationer av positionerna (1)-(5). Notera att m å ttet p å x-axeln."

Liknande presentationer


Google-annonser