Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Algebra Bokstavsräkning. Matematiska uttryck 3 + 5 11 – 7 3 * 8 27 / 9 Dessa kallas numeriska uttryck – innehåller bara siffror.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Algebra Bokstavsräkning. Matematiska uttryck 3 + 5 11 – 7 3 * 8 27 / 9 Dessa kallas numeriska uttryck – innehåller bara siffror."— Presentationens avskrift:

1 Algebra Bokstavsräkning

2 Matematiska uttryck 3 + 5 11 – 7 3 * 8 27 / 9 Dessa kallas numeriska uttryck – innehåller bara siffror

3 Algebraiska uttryck x + 5 y – 6 2 * x (skrivs oftast 2x) z / 5 kallas algebraiska uttryck – innehåller variabler (bokstäver) Variabler kan ha olika värde

4 Algebraiska uttryck Vad betyder uttrycken? x + 5 y – 6 2x z / 5 Till exempel: Fem större än x Sex mindre än y Dubbelt så stort som x En femtedel av z

5 Teckna algebraiska uttryck Kalle är fyra år äldre än sin bror Sixten. Teckna ett uttryck för hur gammal Kalle är om Sixten är a år. Sixten är a år Då är Kalle (a + 4) år

6 Teckna algebraiska uttryck Kalle är fyra år äldre än sin bror Sixten. Teckna ett uttryck för hur gammal Sixten är om Kalle är a år. Kalle är a år Då är Sixten (a – 4) år

7 Teckna algebraiska uttryck Kostnaden för en taxiresa kan beräknas så här: Startavgift: 45 kr Avgift per kilometer: 10 kr Teckna ett uttryck för vad en taxiresa kostar som är y kilometer lång. Kostnad: (45 + 10y) kr

8 Värdet av ett uttryck När man beräknar värdet av ett uttryck ersätter man variabeln med ett givet värde Exempel: Beräkna värdet av uttrycket 3b – c för b=7 och c=5 b=7 och c=5 ger (3 * 7 – 5) = (21 – 5) = 16

9 Värdet av ett uttryck Kostnaden för en taxiresa kan beräknas med uttrycket (45 + 10y) kr, där y är antalet kilometer. Beräkna kostnaden för en taxiresa som är 15 km lång. Y = 15 ger att kostnaden är (45 + 10 * 15) kr = (45 + 150) kr = 195 kr

10 Förenkling av uttryck Uttryck som innehåller siffror kan förenklas. Exempel: 3 + 5 = 8 11 – 7 = 4 3 * 8 = 24 27 / 9 = 3

11 Förenkling av uttryck Uttryck som innehåller variabler kan också förenklas Exempel: 3x + 4x 8y - y 3a – b + a + 4b x + 7 – 3x - 5 7x 7y7y 3a + a – b + 4b = 4a + 3b x – 3x + 7 – 5 = – 2x + 2 = 2 – 2x

12 Förenkling av uttryck Uttryck som innehåller variabler kan också förenklas Exempel: a * a 3z * 5z x * 7x a2a2 15z 2 7x 2


Ladda ner ppt "Algebra Bokstavsräkning. Matematiska uttryck 3 + 5 11 – 7 3 * 8 27 / 9 Dessa kallas numeriska uttryck – innehåller bara siffror."

Liknande presentationer


Google-annonser