Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GEVEKO Vägledande Säkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GEVEKO Vägledande Säkerhet."— Presentationens avskrift:

1 GEVEKO Vägledande Säkerhet

2 Detta är Geveko Börsvärde 535 mkr (127 kr/aktie)
Antal aktieägare st

3 Koncernen i sammandrag
Mkr Helår månader Koncernen Resultat efter skatt , , , ,2 Balansomslutning , , , ,0 Eget Kapital , , , ,5 Nettolåneskuld , , , ,6 Industrirörelsen Nettoomsättning , , , ,2 Rörelseresultat , , , ,0 Aktieportföljen Marknadsvärde Värdeutveckling, % +21,2 +34, , ,5

4 Geveko Industrikoncern
Vägmarkeringsbranschen i Europa är mycket fragmenterad, behov av industrialisering och konsolidering Nya aktörer på marknaden och förändrade upphandlingsformer driver utvecklingen Geveko är marknadsledare inom vägmarkeringar Geveko är den enda av de större aktörerna i branschen som har bred geografisk täckning Geveko har ledande positioner på tillväxtmarknader i östra Europa Geveko har finansiella förutsättningar

5 Geveko Industrikoncern
Investmentbolag Rörelsedrivande Fokus på utveckling av Industrirörelsen Avveckling av Aktieportfölj Byte skattestatus Ny utdelningspolicy Från substansvärde till p/e-talsvärdering Genomförande under 2007och 2008

6 Koncern i förändring Mkr 31 dec Proforma Större händelser 2007
Anläggningstillgångar Överföring av 363 Immateriella mkr till aktieägarna Materiella Finansiella Avyttring av Aktieportfölj (563 mkr 31 dec 2006) Omsättningstillgångar Summa Förvärv i Polen, Slovakien Ungern och Skottland ca Eget Kapital mkr Räntebärande skulder Övriga skulder Summa Soliditet % 47% Nettoskuldsättning dito inkl Aktieportfölj

7 Industrirörelsens affärsområden
VÄGMARKERING Affärsområde KEMTEK Horisontella vägmarkeringar. Omsättning mkr. Tillverkning i Sverige, Norge Danmark, Finland, England och Tyskland. Geveko störst i Europa med ledande positioner i Norden och östra Europa. Industrifärg, rostskydd märkspray och husfärg. Omsättning 110 mkr. Produktion i Sverige och Finland. Marknadsledarskap inom vissa nischade produkter.

8 Affärsområde Vägmarkeringar
Västra Europa Marknad ca mkr/år Låg tillväxt Stor överkapacitet Östra Europa Marknad ca mkr/år Tillväxt 5-8% per år Fragmenterad struktur Marknaden för vägmarkeringar är mycket fragmenterad. Geveko största aktör med marknadsandel ca 10%.

9 Entreprenadmarknaden geografiskt
Vägmarkeringsmarknaden i Europa Entreprenadmarknaden geografiskt Other 9,3% Denmark 1,5% Eire 1,8% Geveko (LKF) 41,7% Euroskilt (Eurosta)r 22,3% Public 8,9% Other 27,1% Austria 2,3% Macloclainn 17% Highway Markings 16% Kelly Bros 15% Other 52% Teerag ASDAG 23,1% Heroscont (Swarco) 21,5% Schleich 13,8% Other 41,6% Turkey 2,8% Ven Velsen 28,7% Heymans 22,3% Multiline 9,6% Other 39,1% Netherlands 2,9% TCK 56,5% Kisan 13% Ulukur 11,9% Other 18,6% Poland 3,0% Zaberd 18,5% Technom 12,3% Dubr 12% Other 57,2% Sweden 3,5% Geveko 45,4% VVP 29,4% Others Euroskilt (EKC) 15,5% Other 9,6% Russia 4,3% Ruslafplast 16,7%% Complex 16,7%% Dorplast 16,7%% Madi practic 16,7%% NITC 16,7%% Mag 16,7%% Belgium 4,5% Gasto de Groote 21,3% Trafiroad 9,5% Eurlines 9,5% Other 59,7% Nuova Omegi 12% Italy 5,5% Gubela 16% GAU 12% Other 60% Spain 8,3% Grupisa 15% API 12% Marcas 10% Other 63% WJ group 12% Geveko (LML) 7% UK 14,9% Prismo 20% Other 61% Germany 17,7% Swarco 9.0% Swarco (co-op) 9% Volkmann 5% Other 77% Colas 23% Signature 19% Helios/ Maestria 15% Others 43% France 17,7%

10 Produkter geografiskt
Vägmarkeringsmarknaden i Europa Produkter geografiskt Other 9,4% Eire 2,1% Kelly Bros 54% Kestrel 20% Prismo 12% Other 14% Belgium 2,6% Geveko 27,1% ACB 9,4% Signatur 7,1% Colas 5,9% Polypaint 5,9% Other 4,4% Other 3,4% Finland 2,8% Tielinja 38,6% Hotmix 35,3% Geveko 15,5% Teknos 1.1% Valtatie 2,8% Norway 2,8% Geveko 63,4% EKC 31,8% Swarco 4,4% Netherlands 2,9% Teknos 0,3% Tonnis Ennet 3,3% Geveko 29,5% Colas 48,4% Signature 18,9% Other 3,2% Poland 3,1% Polifarb 22,8% Geveko 21,1% Growil 20,0% Maestria 20,0% Kontur 10,5% Other 5,6% Turkey 5,4% Dyo 56,5% Kisan 14,1% Belplas 9,0% Other 20,4% Sweden 5,7% Geveko (Cleanosol) 47,9% VVP 26,6% Euroskilt (EKC) 13,6% Other 11,9% Russia 6,3% Tehdorplast 13,2% Dorplast 12,3% Stim 12,3% Geveko 9,8% Swarco 5,4% Prismo 1,5% Other 45,6% Italy 7,7% Gubela 16,7% Sanmarinese16,7% Pincara 16,7% Della Valentia 16,7% Fontana 16,7% Baseler Lack 16,7% Spain 9,2% Jaque 10% Faplisa 8% Garcesa 8% Other 74% France 10,8% Colas 44,4% Signature 34,8% Mastria 9,1% Other 11,7% Geveko 11% UK 13,8% Prismo 26% WJ Group 16% Other 47% Germany 15,4% Swarco 32,4% Signature 16,1% Geveko 6,4% Other 45,1%

11 Vägmarkeringsmarknaden i Europa
Marknad Termoplast, ton Färg, ton Värde, Mkr *) 5 största 95, , Geveko , , Övriga 77,4 117, Geveko 38, , Totalt 172,5 153, Geveko 46, , Geveko, % 27% % % *) inkl entreprenad

12 Trafiksäkerhet I västra Europa drivs tillväxten av
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Enligt den så kallade Noll visionen får inte antalet trafikdödade i Sverige vara fler än 270 år 2007. Mötesfria motortrafikleder så kallade 2+1-vägar är en av lösningarna för att minska antalet dödsoffer i trafiken.

13 Antal döda och antal fordon i trafiken i Sverige
Antal miljoner fordon

14 Antal döda per fordon 60 50 40 30 20 10 Sverige UK EU Tjeckien Polen Ungern Rumänien Ukraina

15 Östra Europa Högt antal dödsolyckor i Östeuropa.
Starkt inhemskt politiskt engagemang för att öka trafiksäkerheten. Påverkan från EU för att förbättra infrastrukturen. Beslutade EU- satsningar på 73 miljarder kronor fram till år 2013. Investeringar i Polens vägnät uppgår under 2007 till 23 miljarder kronor. I Sverige uppgår kostnaden för nyproduktion av vägar till 6 miljarder.

16 Geveko integrerar produktion och entreprenad
Andelen entreprenad kommer att öka Materialproduktion ton Entreprenad ton Kr 6:40 Kr 17:50 3/4-delar av förädlingsvärdet ligger inom entreprenad ca 70% av produktionskostnaderna är råvaror

17 Gevekos position Land Material Entreprenad Sverige 1 1 Norge 1 1
Danmark 1 1 Finland 3 - Storbritannien 3 3 Tyskland 3 - Polen 3 2 Tjeckien - 2 Slovakien - 2 Ungern 1 1 Rumänien 1 1 Schweiz 2 -

18 Produktutveckling Elektronik i vägbanan - Safer@work
- Safer2school - Utnyttjande av marknads- ledarskap för distribution av nya produkter Ökade förädlingsvärden - högre retroreflektion - längre livslängd Nya applikationsmetoder - ”väderoberoende”

19 Gevekos Strategi Kostnadseffektivitet ”Bäst i klassen” målet
Utnyttja marknadsledarskap - synergier - skalfördelar Decentraliserad och kundnära organisation Branschkonsolidering i västra Europa Tillväxt – organisk och förvärvs- baserad – i Östeuropa

20 Gevekos Strategi Förvärv av tyska Plastiroute 1999 samt
etablering i Ungern och Rumänien. Effektivitetsprogram 2001 och 2002. Avyttring USA-bolag 2003. Förvärv NCC’s vägmarkeringsrörelse i Skandinavien 2004. Förvärv i Polen 2004 och i Tjeckien 2005. Etablering i Ukraina 2006. Förvärv entreprenadbolag i Polen och Slovakien 2007.

21 Industrirörelsen målsättning
Mål att nå omsättning – mkr och rörelsemarginal 8% inom 3 år Ebit % Underliggande lönsamhet behöver förbättras med 2-3%-enheter för att nå marginalmål Skall uppnås genom effektivitetsförbättringar = minskade kostnader.

22 9 månader 2007 Stark inledning av vägmarkeringssäsongen under
första halvåret. Stora störningar under sommaren på grund av dåligt väder. Återhämtning under hösten. Omsättning ökade 1,2%. Nischprodukter starkare utveckling, Premark +20%. Tillfredsställande orderingång och etablering på nya marknader skapar tillväxt. Kostnader för expansion drar ned resultatet. Prognos lika resultat som 2006. Förvärv av entreprenadbolagen i Polen och Slovakien samt etablering i Ukraina.

23 Resultat i sammandrag Mkr 9 mån 9 mån 2006 2005 2004 2007 2006
Nettoomsättning ,7 802, ,0 991,2 940,3 Rörelseresultat ,1 50, ,6 51,0 61,0 Rörelsemarginal, % , , ,5 Rullande 12 månader Omsättning ,5 999,3 Rörelseresultat ,7 30,2 Rörelsemarginal, % , ,0 Kassaflöde före investeringar ,4 94,6 111,4


Ladda ner ppt "GEVEKO Vägledande Säkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser