Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GEVEKO Vägledande Säkerhet. Börsvärde 535 mkr (127 kr/aktie) Antal aktieägare 3 500 st AB GEVEKO INDUSTRIRÖRELSE VägmarkeringKemTek VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GEVEKO Vägledande Säkerhet. Börsvärde 535 mkr (127 kr/aktie) Antal aktieägare 3 500 st AB GEVEKO INDUSTRIRÖRELSE VägmarkeringKemTek VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ."— Presentationens avskrift:

1 GEVEKO Vägledande Säkerhet

2 Börsvärde 535 mkr (127 kr/aktie) Antal aktieägare 3 500 st AB GEVEKO INDUSTRIRÖRELSE VägmarkeringKemTek VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ AktieportföljFondinvesteringar Detta är Geveko

3 Koncernen i sammandrag Mkr Helår 9 månader 2006200520072006 Koncernen Resultat efter skatt 116,3 162,9 22,4 81,2 Balansomslutning1 378,11 272,51 555,31 487,0 Eget Kapital 830,1 768,3 492,1 794,5 Nettolåneskuld 239,7 255,8 616,0 367,6 Industrirörelsen Nettoomsättning1 035,0 991,2 811,7 802,2 Rörelseresultat 38,6 51,0 43,1 50,0 Aktieportföljen Marknadsvärde 563 534 398 535 Värdeutveckling, % +21,2 +34,2 +5,1 +10,5

4 Geveko Industrikoncern  Vägmarkeringsbranschen i Europa är mycket fragmenterad, behov av industrialisering och konsolidering  Nya aktörer på marknaden och förändrade upphandlingsformer driver utvecklingen  Geveko är marknadsledare inom vägmarkeringar  Geveko är den enda av de större aktörerna i branschen som har bred geografisk täckning  Geveko har ledande positioner på tillväxtmarknader i östra Europa  Geveko har finansiella förutsättningar

5 Geveko Industrikoncern Investmentbolag Rörelsedrivande  Fokus på utveckling av Industrirörelsen  Avveckling av Aktieportfölj  Byte skattestatus  Ny utdelningspolicy  Från substansvärde till p/e-talsvärdering  Genomförande under 2007och 2008

6 Koncern i förändring Mkr31 decProformaStörre händelser 2007 20062007 Anläggningstillgångar Överföring av 363 Immateriella 40 100 mkr till aktieägarna Materiella 268 350 Finansiella 668 50 Avyttring av Aktieportfölj (563 mkr 31 dec 2006) Omsättningstillgångar+402+500 Summa1 3781 000 Förvärv i Polen, Slovakien Ungern och Skottland ca Eget Kapital 830 470 110 mkr Räntebärande skulder 391 150 Övriga skulder+157+380 Summa1 3781 000 Soliditet 60% 47% Nettoskuldsättning 240 100 dito inkl Aktieportfölj -323 -

7 Affärsområde VÄGMARKERING Affärsområde KEMTEK  Horisontella vägmarkeringar.  Omsättning 1 000 mkr.  Tillverkning i Sverige, Norge Danmark, Finland, England och Tyskland.  Geveko störst i Europa med ledande positioner i Norden och östra Europa. Industrirörelsens affärsområden  Industrifärg, rostskydd märkspray och husfärg.  Omsättning 110 mkr.  Produktion i Sverige och Finland.  Marknadsledarskap inom vissa nischade produkter.

8 Västra Europa  Marknad ca 8 000 mkr/år  Låg tillväxt  Stor överkapacitet Östra Europa  Marknad ca 2 000 mkr/år  Tillväxt 5-8% per år  Fragmenterad struktur Marknaden för vägmarkeringar är mycket fragmenterad. Geveko största aktör med marknadsandel ca 10%. Affärsområde Vägmarkeringar

9 Zaberd 18,5% Technom 12,3% Dubr 12%Other 57,2% Entreprenadmarknaden geografiskt UK 14,9% Germany 17,7% France 17,7% Spain 8,3% Italy 5,5% Belgium 4,5% Sweden 3,5% Turkey 2,8% Netherlands 2,9% Poland 3,0% Swarco 9.0% Swarco (co-op) 9% Volkmann 5% Other 77% Others 43% Helios/ Maestria 15% Signature 19%Colas 23% WJ group 12% Geveko (LML) 7% Other 61%Prismo 20% Other 63% Grupisa 15% API 12% Marcas 10% Other 60% Gubela 16% Nuova Omegi 12% GAU 12% Other 59,7% Trafiroad 9,5% Gasto de Groote 21,3% Eurlines 9,5% Ven Velsen 28,7%Heymans 22,3% Multiline 9,6% Other 39,1% Other 9,3% TCK 56,5%Kisan 13% Ulukur 11,9% Other 18,6% Austria 2,3% Eire 1,8% Denmark 1,5% Teerag ASDAG 23,1% Heroscont (Swarco) 21,5%Schleich 13,8%Other 41,6% Macloclainn 17%Highway Markings 16%Kelly Bros 15%Other 52% Geveko (LKF) 41,7%Euroskilt (Eurosta)r 22,3%Public 8,9%Other 27,1% Others Geveko 45,4%VVP 29,4% Other 9,6% Euroskilt (EKC) 15,5% Russia 4,3% Ruslafplast 16,7% Complex 16,7% Madi practic 16,7% Mag 16,7% Dorplast 16,7% NITC 16,7% Vägmarkeringsmarknaden i Europa

10 Produkter geografiskt Germany 15,4% France 10,8% Spain 9,2% UK 13,8% Italy 7,7% Finland 2,8% Sweden 5,7% Turkey 5,4% Poland 3,1% Other 9,4% Netherlands 2,9% Belgium 2,6% Russia 6,3% Eire 2,1% Norway 2,8% Other 5,6% Other 3,2% Teknos 0,3% Tonnis Ennet 3,3% Valtatie 2,8% Teknos 1.1% Other 3,4% Swarco 32,4% Signature 16,1% Geveko 6,4% Colas 44,4% Signature 34,8% Other 11,7% Other 45,1% Mastria 9,1% Jaque 10% Faplisa 8% Garcesa 8% Other 74% Prismo 26% WJ Group 16% Geveko 11% Other 47% VVP 26,6% Dyo 56,5% Euroskilt (EKC) 13,6% Other 11,9% Signature 18,9% Geveko (Cleanosol) 47,9% Belplas 9,0% Kisan 14,1%Other 20,4% Polifarb 22,8% Geveko 29,5%Colas 48,4% Tehdorplast 13,2% Geveko 27,1% Gubela 16,7% Sanmarinese 16,7% Pincara 16,7% Della Valentia 16,7% Fontana 16,7% Baseler Lack 16,7% Dorplast 12,3% Stim 12,3% Geveko 9,8% Swarco 5,4% Prismo 1,5% Other 45,6% Geveko 21,1%Growil 20,0%Maestria 20,0% Kontur 10,5% Geveko 63,4%EKC 31,8% Swarco 4,4% Tielinja 38,6%Hotmix 35,3%Geveko 15,5% ACB 9,4% Signatur 7,1% Colas 5,9% Polypaint 5,9% Other 4,4% Kelly Bros 54% Kestrel 20% Prismo 12% Other 14% Vägmarkeringsmarknaden i Europa

11 MarknadTermoplast, tonFärg, tonVärde, Mkr *)  5 största 95,1 35,7 6 500  Geveko 8,0 4,0 -  Övriga 77,4117,8 3 600  Geveko 38,0 6,0 -  Totalt172,5153,510 100  Geveko 46,0 10,0 1 000  Geveko, % 27% 6% 10% *) inkl entreprenad

12  I västra Europa drivs tillväxten av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  Enligt den så kallade Noll visionen får inte antalet trafikdödade i Sverige vara fler än 270 år 2007.  Mötesfria motortrafikleder så kallade 2+1-vägar är en av lösningarna för att minska antalet dödsoffer i trafiken. Trafiksäkerhet

13 Antal döda och antal fordon i trafiken i Sverige Antal döda Antal miljoner fordon

14 50 40 30 20 10 0 Sverige UK EU Tjeckien Polen Ungern Rumänien Ukraina Antal döda per 100 000 fordon 60

15  Högt antal dödsolyckor i Östeuropa.  Starkt inhemskt politiskt engagemang för att öka trafiksäkerheten.  Påverkan från EU för att förbättra infrastrukturen. Beslutade EU- satsningar på 73 miljarder kronor fram till år 2013.  Investeringar i Polens vägnät uppgår under 2007 till 23 miljarder kronor.  I Sverige uppgår kostnaden för nyproduktion av vägar till 6 miljarder. Östra Europa

16 Geveko integrerar produktion och entreprenad  Andelen entreprenad kommer att öka 56 000 ton 19 000 ton Kr 6:40Kr 17:50 Materialproduktion Entreprenad  3/4-delar av förädlingsvärdet ligger inom entreprenad  ca 70% av produktionskostnaderna är råvaror

17 Gevekos position LandMaterialEntreprenad Sverige11 Norge11 Danmark11 Finland3- Storbritannien33 Tyskland3- Polen32 Tjeckien-2 Slovakien-2 Ungern11 Rumänien11 Schweiz2-

18  Elektronik i vägbanan - Safer2school - Safer@work  Utnyttjande av marknads- ledarskap för distribution av nya produkter  Ökade förädlingsvärden - högre retroreflektion - längre livslängd  Nya applikationsmetoder - ”väderoberoende” Produktutveckling

19  Kostnadseffektivitet ”Bäst i klassen” målet  Utnyttja marknadsledarskap - synergier - skalfördelar  Decentraliserad och kundnära organisation  Branschkonsolidering i västra Europa  Tillväxt – organisk och förvärvs- baserad – i Östeuropa Gevekos Strategi

20  Förvärv av tyska Plastiroute 1999 samt etablering i Ungern och Rumänien.  Effektivitetsprogram 2001 och 2002.  Avyttring USA-bolag 2003.  Förvärv NCC’s vägmarkeringsrörelse i Skandinavien 2004.  Förvärv i Polen 2004 och i Tjeckien 2005.  Etablering i Ukraina 2006.  Förvärv entreprenadbolag i Polen och Slovakien 2007.

21 Industrirörelsen målsättning Mål att nå omsättning 1 500 – 2 000 mkr och rörelsemarginal 8% inom 3 år Ebit %  Underliggande lönsamhet behöver förbättras med 2-3%-enheter för att nå marginalmål  Skall uppnås genom effektivitetsförbättringar = minskade kostnader.

22 9 månader 2007  Stark inledning av vägmarkeringssäsongen under första halvåret. Stora störningar under sommaren på grund av dåligt väder. Återhämtning under hösten. Omsättning ökade 1,2%.  Nischprodukter starkare utveckling, Premark +20%.  Tillfredsställande orderingång och etablering på nya marknader skapar tillväxt. Kostnader för expansion drar ned resultatet. Prognos lika resultat som 2006.  Förvärv av entreprenadbolagen i Polen och Slovakien samt etablering i Ukraina.

23 Resultat i sammandrag Mkr9 mån 9 mån 200620052004 2007 2006 Nettoomsättning 811,7802,21 035,0991,2940,3 Rörelseresultat 43,1 50,0 38,6 51,0 61,0 Rörelsemarginal, % - - 3,7 5,1 6,5 Rullande 12 månader  Omsättning1 044,5999,3  Rörelseresultat 31,7 30,2  Rörelsemarginal, % 3,0 3,0 Kassaflöde före investeringar - - 101,4 94,6111,4


Ladda ner ppt "GEVEKO Vägledande Säkerhet. Börsvärde 535 mkr (127 kr/aktie) Antal aktieägare 3 500 st AB GEVEKO INDUSTRIRÖRELSE VägmarkeringKemTek VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ."

Liknande presentationer


Google-annonser