Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

03/20041 Nordplus Nabo Nordplus Nabo Nordiska Ministerrådets program för närområdessamarbete 2004–2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "03/20041 Nordplus Nabo Nordplus Nabo Nordiska Ministerrådets program för närområdessamarbete 2004–2006."— Presentationens avskrift:

1 03/20041 Nordplus Nabo Nordplus Nabo Nordiska Ministerrådets program för närområdessamarbete 2004–2006

2 03/20042 Nordplus Nabo Närområdesprogrammet Nabo stöder utbildningssamarbete med de baltiska länderna och nordvästra Ryssland.

3 03/20043 Nordplus Nabo Målsättningar Utveckla långsiktigt nätverkssamarbete mellan läro- och forskningsinrättningar och den tredje sektorn (NGO) i Norden och på närområdena Skapa och förstärka interaktionen mellan de nordiska länderna och närområdena Utveckla mångsidigt kunnande på ifrågavarande områden Budget 9 milj NOK, ca 1 020 000 €

4 03/20044 Nordplus Nabo Ansvariga instanser Huvudadministratör: Norges Forskningsråd i Oslo Medadministratörer i de övriga nordiska länderna Ledningsgrupp: Nordic-Baltic-Russian Program Committee, Nordiska Ministerrådet

5 03/20045 Nordplus Nabo Nordplus Nabo:s informationsbyråer i närområdena Information Office Estonia, Madis Kanarbik, madis@nmr.ee Information Office Latvia, Ieva Hermansone, ieva@nmr.lv Information Office Lithuania, Brigita Urmanaite, brigita@nmr.lt Information Office St. Petersburg, Lena Baranova, lena@nmr.ru

6 03/20046 Nordplus Nabo Aktiviteter utbildningsnätverk (educational networks) - utbyte av lärare, forskare och studerande på alla utbildningsstadier nätverk inom tredje sektorn (NGO networks) - nätverk med syfte att främja utbildning och lärande prioriteras Nätverken bör ha partners från minst två nordiska länder och två länder i närområdena. 2+2

7 03/20047 Nordplus Nabo Prioriteringar 2004/2005 Kvalitetskontroll i utbildningen Utbildningssamarbete med tredje sektorn (NGO) Inlärning på nätet Distansstudier och virtuella universitetskurser Innovativa skolor och specialundervisning Utbildning och arbetsliv

8 03/20048 Nordplus Nabo Målgrupper Läroinrättningar på alla utbildningsstadier Forskningsinstitut Organisationer inom tredje sektorn, som fungerar inom utbildning Ansökan inlämnas av nätverkskoordinatorn, som kan komma både från ett nordiskt land eller från ett land i närområdet

9 03/20049 Nordplus Nabo Stödformer maximalt understöd 300 000 NOK/år (ca 34 000 euro) för att skapa nya nätverk eller upprätthålla gamla understöd för högst tre år stöd fås bl.a. för att täcka följande kostnader: – rese-, uppehålls- och boendekostnader – hyra för utrymmen och apparatur, visumavgifter – kostnader för tolkning inom nätverk för tredje sektorn understöd beviljas inte för: – löner, overhead-utgifter, inköp av apparatur

10 03/200410 Nordplus Nabo Ansökningstid en gång per år 1.3. ansökan 2004: verksamheten påbörjas i juli/augusti ansökningsblankett www.cimo.fi > Nordplus > Nabo ansökan och alla bilagor på engelska till Norge skickas 1 ansökan per e-post mej@rcn.no 1 undertecknad pappersversion (bilagor: projektplan, partner statement confirming participation, kontaktpersonernas CV)

11 03/200411 Nordplus Nabo Ansökningsbehandling Medadministratörerna utvärderar ansökningar i vilka koordinatorn finns i hemlandet På basen av de nationella utvärderingarna görs ett gemensamt utdelningsförslag till programmets ledningsgrupp, som gör det slutgiltiga beslutet Norges Forskningsråd meddelar resultatet till de sökande och publicerar utdelningen på sin hemsida (i början av juli)

12 03/200412 Nordplus Nabo Kontraktsperiod och utbetalning kontrakt skrivs mellan Norges Forskningsråd och koordinator (i juli-augusti) kontraktsperioden 12 mån. 80 % av understödet betalas då kontraktet signerats 20 % då årets verksamhetsrapport har godkänts understödet utbetalas i NOK

13 03/200413 Nordplus Nabo Ansökningsomgång 2004 Totalt 218 ansökningar, fördelade enligt land: - Ryssland 41, Norge 34, Finland 32, Sverige 29, Litauen 22, Estland 20, Danmark 20, Lettland 16, Island 4 Ansökta beloppet sex gånger större än budgeten

14 03/200414 Nordplus Nabo Ansökningsomgång 2004 Projektexempel: gemensamma studieprogram (European Studies, International Relations), studentutbyte (Landscape Studies, Art and Design) nätverk: Reproductive Health, Minority and Regional Languages, Social Policy and Social Services, Forestry Education, Elderly People’s Educational Network virtuella kurser: Agricultural science, Education, Gender studies


Ladda ner ppt "03/20041 Nordplus Nabo Nordplus Nabo Nordiska Ministerrådets program för närområdessamarbete 2004–2006."

Liknande presentationer


Google-annonser