Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Handlingsprogram för folkhälsoarbetet Fastställt av regionfullmäktige i september 2002. FHK2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Handlingsprogram för folkhälsoarbetet Fastställt av regionfullmäktige i september 2002. FHK2003."— Presentationens avskrift:

1 1 Handlingsprogram för folkhälsoarbetet Fastställt av regionfullmäktige i september 2002. FHK2003

2 2 Varför ett handlingsprogram? Effektivare folkhälsoarbete Verktyg för regionen Hjälpmedel för olika aktörer FHK2003

3 3 Utgångspunkter: Folkhälsans policy Det goda livet Ökad jämlikhet i hälsa Bestämningsfaktorer för hälsan Omvärlden FHK2003

4 4 Handlingsprogrammet gäller till och med 2006 och omfattar samtliga regionens verksamheter FHK2003

5 5 Viktiga samarbetspartners Kommuner Myndigheter Frivilligorganisationer FHK2003 Näringslivet

6 6 Livscykelperspektiv 7 inriktningsmål Delmål och förslag på åtgärder Tänkbara aktörer FHK2003

7 7 5 delmål med fokus på utvecklat föräldrastöd En gynnsam start i livet Inriktningsmål 1: FHK2003

8 8 FHK2003 Exempel på delmål:  Alla föräldrar ska ha tillgång till familjecentraler  Nyblivna föräldrar ska erbjudas föräldrautbildning  Goda villkor för barnfamiljer

9 9 7 delmål med fokus på stödjande miljöer och minskad sjukdomsrisk Hälsosamma uppväxtvillkor för barn och unga Inriktningsmål 2: FHK2003

10 10 FHK2003 Exempel på delmål:  Miljöer som stimulerar till hälsofrämjande levnadsvanor  Delaktighet och inflytande i samhället för barn och unga  Ökad fysisk rörelse

11 11 6 delmål med fokus på levnadsvanor och psykosocialt välbefinnande Förutsättningar för ungdomars inträde i vuxenlivet Inriktningsmål 3: FHK2003

12 12 FHK2003 Exempel på delmål:  Goda förutsättningar för att utveckla hälsofrämjande levnadsvanor  Ökat psykosocialt välbefinnande och minskat antal självmord  Stöd för att undvika alkohol och droger

13 13 7 delmål med fokus på arbetet och fritiden som hälsofrämjande arenor Hälsosamt vuxenliv och arbetsliv Inriktningsmål 4: FHK2003

14 14 FHK2003 Exempel på delmål:  Minskad andel arbetsrelaterade sjukdomsfall  Meningsfull fritid  Minskat antal övergrepp mot kvinnor

15 15 3 delmål med fokus på social gemenskap och trygg boendemiljö Hälsosam ålderdom Inriktningsmål 5: FHK2003

16 16 FHK2003 Exempel på delmål:  Social gemenskap och etablering av nätverk för äldre  Säker och trygg boende- och närmiljö samt minskad andel skador bland äldre

17 17 9 delmål med fokus på samverkan och kompetenshöjning Folkhälsoarbetets förutsättningar Kunskapsbehov Inriktningsmål 6 och 7: FHK2003

18 18 FHK2003 Exempel på delmål:  Samordna folkhälsoarbetet med regionens satsning på hållbar tillväxt  Hälsobeskrivningar i kommunerna  Utbildning i folkhälsofrågor för politiker och tjänstemän

19 19 Läs mer! www.vgregion.se/folkhalsa FHK2003


Ladda ner ppt "1 Handlingsprogram för folkhälsoarbetet Fastställt av regionfullmäktige i september 2002. FHK2003."

Liknande presentationer


Google-annonser