Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gustaf Juell-Skielse ME1301 Indek, fk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gustaf Juell-Skielse ME1301 Indek, fk"— Presentationens avskrift:

1 Gustaf Juell-Skielse ME1301 Indek, fk
Processtyrning Gustaf Juell-Skielse ME1301 Indek, fk

2 Atlas Copco - standardisering
Modula multiplar med standardkomponenter Offert inom 24h från förfrågan Levererans inom 4-6 veckor från order

3 Volvo Aero Engine - non-value added
Underhåll och renovering av jetmotorer 26 veckor till 2 dagar Reducering av icke-värdeadderande aktiviteter (väntetid i monteringen 98%)

4 Astra - parallella flöden
ONE Drug Development process from CD to NDA in 5-6 years Parallelism rather than sequential process execution Appropriate global IS/IT tools in place

5 Astra Zeneca - Control Relocation
Benchmarking mot ”Best Practices” Elektroniska inköpskataloger för indirekt material Standardiserad avropsprocess ”PtP” genom Oracle iProcurement Styrning mot gemensamma inköpsavtal 300 MSEK i besparing per år Requisition Authorization Buyer Acknowledgment Receiving Accounts Payable Payment Invoice 3-Way Match Purchase Order Bank Supplier Ship Electr. Requester Acknowledgment Receiving by requester Accounts Payable Payment Electr Automatic 3-Way Match Purchase Order Bank Supplier Ship Invoice

6 Process En uppsättning aktiviteter som utförs i syfte att skapa kundvärde och har en bestämd start- och slutaktivitet. Skär normalt tvärs över flera av företagets funktioner (avdelningar). A business processes is a medium to coordinate a set of activities, that consume resources, between different professional realms to create an output relevant to a customer or to the company. A process supports the management of these resources. (Beretta, 2002) Grupper av processer: Operativa processer Kund- processer Innovations- processer Reglerings- och samhälls- processer *) Kaplan och Norton, Strategy Maps (2004)

7 Kundvärde Kundvärde = Kundförvärv - Kunduppoffring
Vad kunden erhåller vid anskaffning av en vara eller tjänst Vad kunden lämnar ifrån sig och åtar sig vid anskaffning av en vara eller tjänst

8 Funktioner och processer
VD Marknadsföring och Försäljning Tillverkning Ekonomi F&U Orderuppfyllelse

9 Exempel på processer Operativa processer Kund- processer Innovations-
Reglerings- och samhälls- processer Inköp Produktion Distribution Riskhantering Val av kunder Vinn valda kunder Behåll Väx kunder Idégenerering Utvecklingsportfölj Design och utveckling Lansera Miljö Säkerhet och hälsa Anställning Samhällsbidrag *) Kaplan och Norton, Strategy Maps (2004)

10 Processnivåer Huvudprocess Orderuppfyllelse Delprocesser Ta emot order
Plocka ur lager Leverera Fakturera Ta emot betalning Aktiviteter Planera plock Fördela plockorder Plocka varor Transportera till utlastning Avrapportera plock

11 Orderuppfyllelse- processen i ett affärssystem
Lager Inköp Leverans Gemensam databas Godsmottagning Fakturering Kundreskontra Leverantörsreskontra Redovisning

12 ”Best Practice” i affärssystem
Leverantörens utvecklings-avdelning Forskning, andra system Process enligt företag A Processen i affärs- systemet Träffyta? Process enligt företag B Företag X behov och förutsättningar Process enligt företag C

13 Djävulens kvadrant Förbättring Kvalitet Kostnad Tid Flexibiltet

14 Metoder Processdokumentationstekniker
Kaizen – ständiga förbättringar av existerande processer Benchmarking – jämför dina processer med andra företags lösningar, t.ex. genom att införa ett affärssystem med inbyggda affärsprocesser BPR – radikala förändringar (revolution) – släng de gamla processerna och börja från början med ett ”vitt papper”

15 Förbättra processer Aktiviteter eller processer
som har en känd förbättringspotential (t.ex. best practices) hög resursförbrukning (tid, kostnader) som vuxit mycket på kort tid som nyligen omstrukturerats eller tillkommit med stor risk för fel eller misstag som är byråkratiska och komplexa.

16 Aktiviteter Värdeadderande Icke värdeadderande
Verksamhetsvärdeskapande Negativa (t.ex. dubblering)

17 Work-centered analysis
Customers Vid förbättring av processer bör de analyseras i ett större sammanhang. Processer påverkar och påverkas av flera element i sin omgivning. Alters ramverk ”WCA” kan användas. Products Business Process Participants Information Technoloy Alter, S. (1999) A General, Yet Useful Theory of Information Systems

18 Customer Best practice examples:
Control relocation: ’move controls towards the customer’ Contact reduction: ’reduce the number of contacts with customers and third parties

19 Process Best practice examples:
Task elimination: ’eliminate unnecessary tasks from a business process’ Task composition: ’combine small tasks into composite tasks and divide large tasks into workable smaller tasks’ Resequencing: ’move tasks to more appropriate places’ Paralellism: ’consider whether tasks may be executed in parallell’

20 Participants Best practice examples:
Flexible assignment: ’assign resources in such a way that maximal flexibility is preserved for the near future’ Case manager: ’appoint one person as responsible for the handling of each type of order, the case manager’


Ladda ner ppt "Gustaf Juell-Skielse ME1301 Indek, fk"

Liknande presentationer


Google-annonser