Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationsmöte 21 november 2012. Dagordning §19OFNÖ §20Val av två justeringsmän §21Godkännande av föredragningslistan §22Utskotten rapporterar §23Motioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationsmöte 21 november 2012. Dagordning §19OFNÖ §20Val av två justeringsmän §21Godkännande av föredragningslistan §22Utskotten rapporterar §23Motioner."— Presentationens avskrift:

1 Nationsmöte 21 november 2012

2 Dagordning §19OFNÖ §20Val av två justeringsmän §21Godkännande av föredragningslistan §22Utskotten rapporterar §23Motioner §24Bokslut och verksamhetsberättelse HT11 §25Beslut om ansvarsfrihet HT11 §26Bokslut och verksamhetsberättelse VT12 §27Beslut om ansvarsfrihet VT12 §28Verksamhetsplan VT13 §29Preliminär budget VT13 §30Nations- och inskrivningsavgifter för VT13 §31Ekonomisk rapport §32Val av firmatecknare till Studentbostadshuset §33Fullmakt till kassör för Studentbostadshuset §34Fyllnadsval §35Nationsval §36Övrigt §37Meddelanden §38OFNA

3 §20 Val av två justeringsmän

4 §21 Godkännande av föredragningslistan §19OFNÖ §20Val av två justeringsmän §21Godkännande av föredragningslistan §22Utskotten rapporterar §23Motioner §24Bokslut och verksamhetsberättelse HT11 §25Beslut om ansvarsfrihet HT11 §26Bokslut och verksamhetsberättelse VT12 §27Beslut om ansvarsfrihet VT12 §28Verksamhetsplan VT13 §29Preliminär budget VT13 §30Nations- och inskrivningsavgifter för VT13 §31Ekonomisk rapport §32Val av firmatecknare till Studentbostadshuset §33Fullmakt till kassör för Studentbostadshuset §34Fyllnadsval §35Nationsval §36Övrigt §37Meddelanden §38OFNA

5 §22 Utskotten rapporterar Köksmästeriet Sexmästeriet PR/NATU Seniors

6 §23Motioner Motion 1 : Förslag på tillägg i Sydskånska Nationens Studentbostadshus stadgar Bakgrund Sydskånska nationen är ämnad att ha två husförmän som tecknar Sydskånska nationens studentbostadshus. I husets stadgar, antagen av nationsmötet 2008, hanteras tecknandet av husets firma under § 11 ”Husförmän tecknar, var för sig, Sydskånska nationens firma i alla angelägenheter som rör Fastigheten. (…). ” Det kan uppkomma situationer där det inte finns någon husförman eller att det endast finns en husförman. Av säkerhetsskäl, både ekonomiska och personliga, finns det ett värde i att alltid ha två firmatecknare av Nationens studentbostadshus. Yrkande Jag yrkar på ett tillägg i husets stadgar som kommer skydda huset och eventuell ensam husförman. Att under § 11 lägga till: § 11.1 Lämplig ledamot/ledarmöter i husstyrelsen tecknar Sydskånska nationens firma i alla angelägenheter som rör fastigheten om det endast finns en husförman eller färre. Denna/dessa personer utses av husstyrelsen. Emma Wiklund, ProQurator ht12/vt13, Sydskånska Nationen

7 § 23 Motioner Yrkande om ändring i Sydskånska nationens stadgar. Jag vill byta ut hela nuvarande kapitel 11 till nedan föreslagen version. Eftersom det rör sig om flera små förändringar väljer jag att i min motion byta ut hela kapitel 11. Detta fullt medveten om att det sannolikt skulle gå lika bra att göra färre och mindre ändringar eftersom jag ser ett värde i att man ser över ett helt kapitel samtidigt. Småsaker flyttas, revideras och detta önskar jag ska ingå i mitt ändringsyrkande. Gustaf Strand Ändringar i korthet: 11.1 - eftersom valberedningen inte upprättar förslag till val av inspektor och proinspektor har jag strukit den biten. 11.2 - en ny reglering som införs för att tydliggöra hur valberedningens ordförande ska väljas. Anledningen till att den skjuts in redan som 11.2 och inte senare är att viktiga bestämmelser bör komma tidigt i en regeltext. 11.3 - exakt samma lydelse som tidigare 11.2 11.4 - samma lydelse som tidigare 11.3, med den förändringen att valberedningens ordförande har utslagsröst inom valberedningen. 11.5 - liknande gamla 11.5, men med förtydligande om att quratels- och seniorsledamöter inte får lov att väljas till VBO. 11.6 - samma lydelse som tidigare 11.4 11.7 - samma lydelse som tidigare 11.6 11. Om valberedningen § 11.1 Sydskånska Nationens valberedning skall upprätta förslag på lämpliga nationsmedlemmar vid val till Sydskånska nationens samtliga befattningar utom vid val av valberedning, inspektor, och proinspektor. Valberedningen består av ordföranden och fyra ledamöter samt en suppleant. Vid bortfall av ordinarie ledamot har suppleanten rösträtt. En representant från seniorskollegiet är ständigt adjungerad till valberedningens sammanträden. Om förman kandiderar till annan befattning skall valberedningen ha förberett ett förslag till ersättare. Valberedningen äger rätt att vakantsätta post då lämplig kandidat saknas till uppdraget. § 11.2 Valberedningens ordförande väljs på andra eller fjärde ordinarie nationsmöte. Ordinarie ledamöter och suppleant väljs av seniorskollegiet efter förslag från ordföranden. Förblir ordförandebefattningen vakant intill första respektive tredje ordinarie nationsmöte äger seniorskollegiet rätt att fyllnadsvälja befattningen. § 11.3 Valberedningens ordförande sammankallar valberedningen till sammanträde. Valberedningen är beslutsför när minst två ledamöter samt ordföranden är närvarande. § 11.4 Om annat ej stadgas fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. § 11.5 Valbar till kurator, prokurator, notarie, källarmästare, valberedningens ordförande, samt till seniorskollegieledamot är varje medlem av Sydskånska Nationen som är myndig och som varit inskriven i Sydskånska nationen under minst tre terminer. Quratels- eller seniorsledamot kan inte väljas till valberedningens ordförande. Valbar till övriga befattningar är varje nationsmedlem. § 11.6 Valberedningens förslag anslås på Sydskånska nationens anslagstavla senast fem dagar före valtillfället. § 11.7 Fyra veckor innan ordinarie valmöte skall lediga befattningar anslås på nationens anslagstavla.

8 §24 Bokslut & Verksamhetsberättelse HT11

9 §25Beslut om ansvarfrihet HT11

10 §26 Bokslut & Verksamhetsberättelse VT12

11 §27Beslut om ansvarfrihet VT12

12 §28 Verksamhetsplan VT13

13 §29Preliminär budget VT13

14 §30 Nations-& Inskrivningsavgifter för VT13

15 §31Ekonomisk Rapport

16 Klubbarna Genomsnitt på antal inklick på klubbarna är: 282 st/ klubb - Mål på 310/klubb

17 Resultat Mat = Café Matiné, Försits (maten), AT, Lunchen Klubbar = Svartklubben, Heartland, Joybox, Kraftverket, SSK session, Festivalen, Försits (dryck) OBS! Denna tabell visar endast verksamheterna, utanför detta har vi många kostnader och intäkter som går utanför de ordinarie verksamheterna

18 Större inköp & investerningar Ny ljusutrustning Ny vinylspelare Hyllor till torrförråd och spritförråd Köket

19 §32Val av firmatecknare till Studentbostadshuset

20 §33 Fullmakt till kassör för Studentbostadshuset Kassör Bo Eiswold (320522-) behöver en fullmakt från Nationsmötet för att betala, av husförmannen attesterade, fakturor å Sydskånska Nationens Studentbostadshus vägnar.

21 § 14 Fyllnadsval 1. Posten läses upp 2. Alla kandidater anmäler sitt intresse 3. Personlig presentation 4. Eventuell sluten diskussion 5. Omröstning (leg och studentleg)

22 § 34 Fyllnadsval Hovmästare 1T Heartlandförman 1T Kraftverket 1T Lunchförman 1T Afternoonteasdagsförman 1T Ljud-&ljusförman 1T

23 §35 Nationsval 1. Posten läses upp 2. Alla kandidater anmäler sitt intresse 3. Personlig presentation 4. Eventuell sluten diskussion 5. Omröstning (leg och studentleg)

24 § 35 Nationsval Qurator (2 Terminer ) : Gustaf Strand Motförslag: Oskar Sjöblom

25 § 35 Nationsval Notarie (2 Terminer ) : Vakant

26 § 35 Nationsval Senior (4 Terminer): Kristoffer Blomqvist Inga inkomna motförslag

27 § 35 Nationsval Köksmästare (2 Terminer ) : Carl Artéus

28 § 35 Nationsval Kock (2Terminer) : Vakant

29 § 35 Nationsval Lunchförman (1Termin): Simon Lundgren Lunchförman (1Termin) : Vaknat Lunchförman (2Terminer): Vakant

30 § 35 Nationsval Caféförman (2Terminer) : Vakant

31 § 35 Nationsval Afternoonteasdagförman (2 Terminer): Vakant

32 § 35 Nationsval Sexmästare (2 Terminer): Anna Sundin

33 § 35 Nationsval Hovmästare (2Terminer) : Vakant

34 § 35 Nationsval Pubförman (2Terminer) : Kavan Osmani Pubförman (2Terminer) : Robin Landau

35 § 35 Nationsval Heartlandförman (2Terminer) : Lo Mildh

36 § 35 Nationsval Kraftverketförman (1Termin) : Vakant Kraftverketförman (2Terminer): Vakant

37 § 35 Nationsval Svartklubbenförman (2Terminer) : Leo Tolstoy Svartklubbenförman (2Terminer) : Anna Jäfvert Svartklubbenförman (1 Termin): Vakant

38 § 35 Nationsval PR-förman (2Terminer) : Vakant

39 § 35 Nationsval Webförman (1Terminer) : Vakant

40 § 35 Nationsval Redaktör (2Terminer) : Vakant

41 § 35 Nationsval Krönikör (2Terminer) : Vakant

42 § 35 Nationsval Resursförman (1Terminer) : Vakant

43 § 35 Nationsval Idrottsförman (1Terminer) : Tim Phan Idrottsförman (2Terminer) : Vakant

44 § 35 Nationsval NATU-förman (1Termin) : Michaela Engström NATU-förman (2Terminer) : Vakant

45 § 35 Nationsval Novischförman (1Terminer) : Rebecka Hagfeldt Novischförman (2Terminer) : Elina Jonsson

46 § 35 Nationsval Vaktchef (2Terminer) : Martin Jälmby

47 § 35 Nationsval Sångförman (2Terminer) : Agda Hassler

48 § 35 Nationsval Tvättförman (1Terminer) : Linnéa Idh Lundgren

49 § 35 Nationsval Ljud & ljusförman (2Terminer) : Vakant

50 § 35 Nationsval Tandemgeneral (1Termin) : Kajsa Dellgran Tandemgeneral (1Termin) : Rebecca Posada

51 § 36 Övrigt - SSK-session - Uthyrning - Klubbarna kommande termin

52 § 37 Meddelanden Jobbarresan 30 nov-1 dec Stipendier : Förmannastipendier & Luciastipendier Julfesten 14 dec Knävlingagillet 16 februari Gåsafesten 15 november 2014 Framtidspizza med seniors Adressuppgifter till notarien

53 § 38 OFNA


Ladda ner ppt "Nationsmöte 21 november 2012. Dagordning §19OFNÖ §20Val av två justeringsmän §21Godkännande av föredragningslistan §22Utskotten rapporterar §23Motioner."

Liknande presentationer


Google-annonser