Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

W EBQUEST Vad är det?. W EBQUEST : HISTORIA OCH DEFINITION Konceptet Webquest utvecklades 1995 av Bernie Dodge i samarbete med Tom March vid San Diego.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "W EBQUEST Vad är det?. W EBQUEST : HISTORIA OCH DEFINITION Konceptet Webquest utvecklades 1995 av Bernie Dodge i samarbete med Tom March vid San Diego."— Presentationens avskrift:

1 W EBQUEST Vad är det?

2 W EBQUEST : HISTORIA OCH DEFINITION Konceptet Webquest utvecklades 1995 av Bernie Dodge i samarbete med Tom March vid San Diego State University. Webquestkonceptet bygger på konstruktivistiska idéer om lärande. Webquest är en webbaserad modell för problembaserat-lärande där allt information hämtas ifrån internet. Det huvudsakliga syftet med Webquest är att kombinera informationssökning på Internet med pedagogiska strategier för lärande.

3 W EBQUEST : HISTORIA OCH DEFINITION Studenterna ska genom Webquest-modellen få djupare förståelse av den egna lärandeprocessen (metakognition) och omvandla inhämtad information till egen ny kunskap genom kritisk reflektion.

4 D ELAR AV EN WEBQUEST En Webquest består av fem delar: 1. introduktion 2. uppgift/er 3. processbeskrivning eller/och handledning 4. informationsresurser 5. utvärdering och konklusion

5 I NTRODUKTION / UPPGIFT Introduktion: uppgiften förklaras för studenterna och syfte samt målsättning tydliggörs. Eleven motiveras genom attraktiva och vänliga formuleringar i själva beskrivningen. Uppgiften/erna skall bestå av en kollaborativ verksamhet (t.ex. grupparbeten). Eleverna läser igenom uppgiften som ska vara kort och tydligt formulerad. Uppgiften kan lämnas in i flera olika format: powerpoint, blogg, web-sida, muntlig eller skriftlig presentation, bl.a.

6 P ROCESS Processbeskrivning/handledning beskriver alla förberedande uppgifter som kan hjälpa eleven att utveckla de färdigheter som behövs för att genomföra Webquests huvudprojekt. Den innehåller alla resurser som behövs för att genomföra uppgifterna: länkar till arbets- instruktioner, aktiviteter och externa web-sidor.

7 I NFORMATIONSRESURSER / UTVÄRDERING OCH KONKLUSION o Under informationsresurser presenteras en uppsättning databaser och/eller andra för sökuppgiften lämpliga internetresurser. o Länkarna måste vara pålitliga, aktuella och stabila. I utvärderingen förklaras för studenterna hur de ska bli bedömda. I utvärderingen ingår också ett formulär med betygskriterierna. Det här formuläret för utvärdering kan även fungera som stöd för studenten, till att göra egna reflektioner kring sitt lärande.

8 KONKLUSION I konklusionen framgår klart och tydligt vad meningen med övningen är, och vilka målen är. Den fungerar också som morot för studenten.

9 W EBQUESTKONCEPTET Webquestkonceptet bygger på konstruktivistiska idéer om lärande. Att grupparbetsformen är så central beror på synsättet att inlärning sker i samspel med andra. Det betyder inte att kunskap i sig är överförbar mellan individer, utan att det är individen själv som skapar sin förståelse av världen. Det sker i en process där ny information, det individen just lärt sig, utvecklas till egen förståelse utifrån tidigare kunskap och erfarenhet, och därmed förändrar individens sätt att se på saker. Lärande är på så sätt en slags förståelseprocess som skapar ny mening. Samspel med andra är av betydelse för att det ger möjlighet att reflektera kring, formulera, omformulera och pröva sina egna uppfattningar (Källa: Headshot Innovative Learning, 2008).


Ladda ner ppt "W EBQUEST Vad är det?. W EBQUEST : HISTORIA OCH DEFINITION Konceptet Webquest utvecklades 1995 av Bernie Dodge i samarbete med Tom March vid San Diego."

Liknande presentationer


Google-annonser