Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

732G22 Grunder i statistisk metodik FL8. Slumpvariabler  Diskreta = antar endast heltalsvärden. Exempel: antal syskon Diskreta slumpvariabler åskådliggörs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "732G22 Grunder i statistisk metodik FL8. Slumpvariabler  Diskreta = antar endast heltalsvärden. Exempel: antal syskon Diskreta slumpvariabler åskådliggörs."— Presentationens avskrift:

1 732G22 Grunder i statistisk metodik FL8

2 Slumpvariabler  Diskreta = antar endast heltalsvärden. Exempel: antal syskon Diskreta slumpvariabler åskådliggörs i stolpdiagram.  Kontinuerliga = kan mätas med många decimalers noggrannhet Exempel: En persons längd Kontinuerliga slumpvariabler åskådliggörs med en mjuk kurva. 2

3 Normalfördelning 3 En mycket speciell kontinuerlig fördelning, därför att den väldigt ofta återkommer i statistiska beräkningar

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Centrala gränsvärdessatsen Summan eller medelvärdet av n oberoende slumpvariabler med samma fördelning är ungefär normalfördelad om n är tillräckligt stort => Summor och medelvärden beräknade på stora stickprov blir approximativt normalfördelade oavsett populationens fördelning 8

9 Relation mellan populationsmedelvärde och stickprovsmedelvärde Linjära kombinationer av normalfördelade variabler är normalfördelade.  Om X ~ Nf(  ;  ) så gäller för medelvärdet att  Om X ~ Nf(  ;  ) så gäller för summan S = X 1 +X 2 +…+X n att 9

10 Exempel 509 sidan 132 Den tid en viss typ av ljus brinner är normalfördelad med medelvärdet 200 minuter och standardavvikelsen 3 minuter. Man tänder 4 ljus. Vad är sannolikheten att a) Ljusen i genomsnitt brinner mer än 203 minuter? b) Ljusen sammanlagt brinner mer än 812 minuter? 10

11 Normalapproximation av binomialfördelningen Om X ~ Bin(n, π) och så kan vi approximera binomialfördelningen med normalfördelningen enligt Syfte: underlätta beräkningarna 11

12 Tidsplan för projektarbete 2 12 VeckaAtt göra 45 Se gruppindelning på kurshemsida. Välj ett projektämne och beskriv kortfattat vad ni vill göra. Lämna förslaget till Kalle senast i samband med föreläsning 9 måndag den 2/11 (maila eller lämna in ett papper). Efter OK från Kalle, börja skissa på lämpliga frågor. 46 Ett första utkast till frågeformulär ska finnas klart till föreläsning 10 måndag den 9/11, då vi kommer att prata litet om enkätkonstruktion. Revidera frågeformuläret. Genomför en pilotundersökning om minst 5 personer. Revidera formuläret igen om så behövs. Efter OK från Kalle, kopiera den färdiga versionen i 100 exemplar 47Genomför enkätundersökning 48-50Mata in data på en datafil, bearbeta och analysera. Författa undersökningsrapport 50Maila rapporten (som ett dokument) till er opponentgrupp och Kalle senast torsdag 10/12 50-51  Förbered opponering på er respondentgrupps rapport. Oppositionen ska framföras muntligt, samt överlämnas skriftligt till respondentgruppen och Kalle, vid seminariet  Förbered en muntlig presentation med Power Point-bilder. Maila bilderna till Kalle senast tisdag 15/12 kl 11. 51Tisdag 15/12 kl 13-17 hålls seminarium. Obligatorisk närvaro råder under hela seminariet. Vid skälig frånvaro kommer kompletteringsuppgift att ges.


Ladda ner ppt "732G22 Grunder i statistisk metodik FL8. Slumpvariabler  Diskreta = antar endast heltalsvärden. Exempel: antal syskon Diskreta slumpvariabler åskådliggörs."

Liknande presentationer


Google-annonser