Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PBL 2 kap 6§ Ny bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad….hänsyn till… översvämningar och erosion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PBL 2 kap 6§ Ny bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad….hänsyn till… översvämningar och erosion."— Presentationens avskrift:

1 PBL 2 kap 6§ Ny bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad….hänsyn till… översvämningar och erosion

2 Lämpad ? Prövas enskilt fall Befintlig kunskap Beaktande av inverkande yttre faktorer Ex översvämning, skred och erosion

3 Översiktliga karteringar Kommun kan rekommenderas att upprätta detaljerad utredning, åtgärdsplan och eventuella förebyggande åtgärder (SOU 2007:60)

4 Skadeståndslagen Kommun generellt ansvar fel eller försummelse vid myndighetsutövning Exempel detaljplan och bygglov Enskilde visa att kommunen åsidosatt prejudikat eller gällande författning Skadeståndsansvar idag 10 år

5 Klimatpropositionen prop 2008/09:162 Storskaliga åtgärder hanteras i särskild ordning? Bidragsdelen minskas 80 till 60% Kommuner lämpligaste åtgärder och kostnader Lokalkunskap åtgärder av vikt för invånares säkerhet fastighetsägare bör ta sin del?

6 Översvämningsdirektivet infört 2009 MSB vilka områden preliminärt risk dec 2011 Lst kartor följder av översvämning dec 2013 Lst riskhanteringsplan dec 2015 MSB upprätta föreskrifter och återrapportera EU Tydligare styrning av kommuners ansvar

7 Klimat? När kommer allmänna riktlinjer från Boverket Skjuter på rörligt mål Vilken sikt skall det planeras efter, 50, 100, 200 år Breda gråzoner ansvar privat, kommun stat förtydligande krävs från staten för åtgärder för det befintliga


Ladda ner ppt "PBL 2 kap 6§ Ny bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad….hänsyn till… översvämningar och erosion."

Liknande presentationer


Google-annonser