Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KID DH2655 Björn Thuresson HPCViz/ MID Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH PEL DH2460 Åke Walldius MID Skolan för datavetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KID DH2655 Björn Thuresson HPCViz/ MID Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH PEL DH2460 Åke Walldius MID Skolan för datavetenskap."— Presentationens avskrift:

1 KID DH2655 Björn Thuresson HPCViz/ MID Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH thure@kth.se PEL DH2460 Åke Walldius MID Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH aakew@kth.se

2 Schema för projektet 3 oktIntro projekt10-12D3 8 oktRedovisn 310-12L1 10 oktGF och projektstart10-12L1 10 oktInlämning av rapport från metodövningar 24 oktReservtillfälle13-15E3 30 oktAvstämning 113-15D2 6 novAvstämning PEL13-15L1 13 nov Avstämning 213-15L1 4 decSlututställning15-19VIC 7 decInlämning av rapport från projektet

3 Vad händer idag? GF av Magnus Bergman Projektuppstart i grupperna

4 Mentorskap Magnus Bergman http://se.linkedin.com/in/magnusbergman -Entreprenör och affärsängel -Mer än 20 års erfarenhet -Otaliga företag, företrädesvis internetbaserade -Icon Media Lab, Parallel Consulting Group Intl, STING, Mobispine, True Software Scandinavia AB, Plingm

5 Vad händer idag Magnus prat

6 Årets tema Gränslöst nätverkande

7 Tema: Gränslöst nätverkande Internet och digitala medier öppnar otroliga möjligheter att samarbeta och umgås och under de senaste 20 åren har vi sett många tekniska lösningar, vissa kortlivade andra uthålliga. Parallellt har vi exponentiellt ökat vår interaktion med andra individer: synkront och asynkront, broadcast eller person-to-person Och en konsekvens är att vi skapat ett stort antal formella och informella nätverk mellan individer

8 Tema: Gränslöst nätverkande Det kan röra sig om professionella nätverk, hemliga eller öppna, kunskap- och erfarenhetsutbyte, kontakter Släktskap, vänskap eller gemensamma intressen Mkt organiserat eller lösare sammanslutningar Tillfälligt eller kontinuerligt Nationellt och/eller internationellt

9 Tema: Gränslöst nätverkande Gärna nytt och överraskande. Tänk inte bara nu, utan 1- 5 år framåt Kombinera gärna olika modaliteter: ljud, bild, text, grafik… Är kommunikationen eller interaktionen viktigast? Eller är de lika viktiga? Tids- och kulturskillnader, konventioner och jargong, språk och dialekter, rättsliga och kommersiella villkor

10 Grupparbetet – 1/4 Första uppgiften är att definiera användningsituation & målgrupp Samla gärna fler idéer, men bestäm så snart ni kan! EX: Kategori-brainstorm: aktör (vem), plats (var), aktivitetet (vad), teknik (möjliggörare), kompetens (rollavgränsning), …

11 Grupparbetet – 2/4 Ansvarsfördelning inom gruppen, typiskt: Projektledare Användaransvarig Dokumentation/rapport Omvärldsanalys Prototyp/grafik/presentation Designprocess …

12 Grupparbetet – 3/4 Fixa en projekt-webbplats, för det egna arbetet och för att förbereda redovisningen Kom överens om arbetsformerna – mötestider, arbetsuppgifter, avrapporteringar, tidplaner, repressalier… Budget om 1000 kr (inte fika) – kvitton till mig i slutet

13 Grupparbetet – 4/4 Skicka in er rollfördelning till resp handledare (och till mig! thure@kth.se) – framförallt vem som är projektledare Boka en första träff med handledaren så att ni kan komma överens om arbetsformerna framöver

14 Grupperna Grupp 1: Wilhelm Back, Alex Bikazzan, Karolina Eriksson, Håkan Fröberg, Linn Sparranborg, Mårten Sund – Handledare: Anders Lundström Grupp 2: Jonatan Dahl, Jonas Heder, Patricia Janford, Madeleine Kanderud, Linnea Lindgren, André Stenlund, Martin Valera – Handledare: Björn Thuresson Grupp 3: Elin Flyman, Robin Helly, Allan Jerjas, Johan Persson, Adam Sam, Sofie Sjöstedt Stålknapp – Handledare: Ylva Ferneus Grupp 4: Gianfranco Gabassi, Viktor Kalajo, Madeleine Kazemi, Anna Nordlander, Daniel Nyberg, Julia Shchenina, Peter Södergren – Handledare: Åke Walldius Grupp 5: Sara Avén, Joakim Kalcidis, Calle Kinberg, Adam Le Corney, Christina Nilsson, Johan Svensson – Handledare: Helena Tobiasson Grupp 6: Rakiv Ahmed, Sandra Alvarez Hindskog, Josef Norlin, Michael Palmgren, Camilla Romander, Meng Su, Xoz Özmen – Handledare: Lidia Ochlyansky

15 Nästa gång Kanske 24 okt Återkommer med info


Ladda ner ppt "KID DH2655 Björn Thuresson HPCViz/ MID Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH PEL DH2460 Åke Walldius MID Skolan för datavetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser