Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från idé till lönsamt företag. 2. ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från idé till lönsamt företag. 2. ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag."— Presentationens avskrift:

1 Från idé till lönsamt företag

2 2. ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom dotterbolaget ALMI Invest (SamInvest)

3 Från idé till lönsamt företag 3. Vision och affärsidé Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vår affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.

4 Från idé till lönsamt företag 4. Mål Att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt Att fler livskraftiga företag startas och utvecklas Att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt

5 Från idé till lönsamt företag 5. ALMIs erbjudande Rådgivning Finansiering LÖNSAMT FÖRETAG Riskkapital Mikrolån Exportlån Företagslån Innovationslån Mentor Innovation och produktutveckling Rådgivning till befintliga företag Nyföretagande Ägarskifte IDÉ

6 Från idé till lönsamt företag Innovationsalliansen Projektledare: Robert Nordin Åkroken Science Park AB Sundsvall Marie Wiklund Ewa Sanderheim ALMI Mitt Innovationsrådgivning Sara Klockervold Bengt Bergqvist Göran Björkland Anders Karlsson Business Incubator/ Östersund Suzan Kalleberg (Pelle Simonsson) Erik Malm MIUN MIUN-Innovation Inkubator Samarbets- partners

7 Från idé till lönsamt företag Vad är själva idén? vad gör den unik bekräfta viktiga antaganden hur och vilken ordning IDÉÄGARE IDÈ Marknad vem är kunden varför vill kunden ha denna produkt konkurrens Personen strukturera och genomföra? marknadsföring och försäljning? ekonomi? Arbetsmetod

8 Från idé till lönsamt företag COACHNING KONTAKTER RÅDGIVNING FINANSIERING Nyhet?Patentbyråintrång/skyddsvärdeAlmi Funktionell?IndustridesignerAnvändarvänlighet/ utseende / produktion Almi Efterfrågan?AnalysföretagMarknadsundersökningAlmi Prissättning?ConnectMarknaden styr Lönsamhet?Starta eget rådgivareBudgets/Planer Skydd?Patentbyrå o advokatPatent och avtalLST Produktion / lager distribution Rådgivare Starta eget & Finansiering Tids- och kostnadseffektivtBank/ Almi Exempel 1! IDÉÄGARE IDÈ Vad är själva idén? Marknad? Personen?

9 Från idé till lönsamt företag COACHNING KONTAKTER RÅDGIVNING FINANSIERING Exempel 2! ProblemställningJegrelius -kunder -samarbetspartners -leverantörer FinansieringJegrelius Länsstyrelsen UtvecklingsfrågorFinansiering / Produktutvecklingsmedel Tillväxtverket Vad är själva idén? Marknad? Personen? IDÉÄGARE IDÈ Incubatorkund!

10 Från idé till lönsamt företag Företag/PrivatpersonerALMI har möjlighet att köpa in tjänster för VERIFIERING: -nya idéer marknadsöversikt marknadsundersökning (designskiss) nyhetsgranskning FöretagDärefter möjlighet att ansöka om INNOVATIONSCHECK : -nya idéer ritningar/beräkningar skydd av varumärke, design, patent prototyp nollserie avtal/juridik resekostnader Etablerade företagPRODUKTUTVECKLINGSMEDEL -nivåhöjande produktutvecklingfrämst externa tjänster Finansieringsmöjligheter

11 Från idé till lönsamt företag PRODUKTUTVECKLINGSMEDEL i små företag – varor och tjänster Vilka kan söka: företaget ska ha stor tillväxtpotential företagets ekonomi ska vara i ordning minst 1 MKR i omsättning enl. senaste årsredovisning för tjänsteföretag minst 2 MKR i omsättning enl. senaste årsredovisning för varuorienterade företag minst två verksamma personer i företaget som vardera arbetar minst 50% max 50 anställda som ska utföra nivåhöjande produktutveckling Vad utvecklingen ska leda till: nå nya kundkategorier stärka företagets konkurrenskraft Vad medlen kan användas till: främst extern kompetens

12 Från idé till lönsamt företag IDÉ LÖNSAMT FÖRETAG


Ladda ner ppt "Från idé till lönsamt företag. 2. ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag."

Liknande presentationer


Google-annonser