Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Områdesmöte Vårterminen 2015. Agenda Del 1: Status upphandling och tidsplan Områdesmöte Grundidé Diskussion Del 2: Arbete i resp. grupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Områdesmöte Vårterminen 2015. Agenda Del 1: Status upphandling och tidsplan Områdesmöte Grundidé Diskussion Del 2: Arbete i resp. grupp."— Presentationens avskrift:

1 Områdesmöte Vårterminen 2015

2 Agenda Del 1: Status upphandling och tidsplan Områdesmöte Grundidé Diskussion Del 2: Arbete i resp. grupp

3 Del 1 Tidsplan och Områdesmöten

4 60 sidor målbild, processer och krav… UPPHANDLING AVBRUTEN!!

5 Motivering Ur beslutet: En av grunderna till beslutet är att ingen av de för oss presenterade Lösningarna, uppfyller den målbild som vi beskrivit och kravställt. Vi har förstått att även om vår kravställning inte innehåller någon direkt ny revolutionerande teknik, så är den omfattande och kan tolkas på olika sätt. Som exempel kan nämnas att bl.a. de krav vi har kring samarbete i realtid, individanpassning, sökfunktioner och taggning har tolkats på olika sätt. Tolkningarna av kraven i upphandlingen har lett till att offererade lösningar inte uppfyller vad vi avsett med våra krav. Upphandlande myndighet har inte kunnat förutse det tolkningsutrymme som kravformuleringarna givit.

6 Nästa steg för oss Förlängda avtal, 2015/2016 Dialog med intresserade leverantörer Förfinat underlag – ny upphandling Håller vår målbild? Vilka alternativ finns? Andra kommuner i samma läge Är kraven för skarpa? Hur gör vi den tydligare?

7 Ny tidsplan Upphandling klar inför läsårsstart - 15 Fasa in och ut under läsåret 15/16 Införande under läsåret 15/16! Organisera nu!

8 Områdesmöten - idé Kravställer lösning med fokus på ”användbarhet” Inklusive stöd och hjälp Inget hierarkiskt utbildningskoncept Learning by doing Kollegahandledning Utbildning av eventuella administratörer centralt Områdesmöten för stöd och hjälp kring upplägg, införande Checklistor, riktlinjer, systemmatriser etc. Win- win Sprider goda exempel mellan områden Ser tydligare vad som behövs från vårt håll

9 Områdesmöten Vad förväntar vi oss? Entusiastiskt deltagande. Positiva ambassadörer 5-10 deltagare/områdesgrupp Vad kan förväntas av oss? Stöd och råd i arbetet med införandeplanen (behovsstyrt, schemalagda möten, på enheten) Information och kommunikation kring det som görs centralt Checklistor, systemmatriser, riktlinjer som stöd Utbildning av områdets nyckelpersoner/administratörer eller vad vi nu kommer kalla dem…

10 Områdesmöten Vi har: övergripande införandeplan, checklistor, ”systemmatriser”, riktlinjer… Ni har: kännedom om er målgrupp, team med pedagoger, ledning, kommunikatörer, administratörer, tankar kring införande… Vi får: erfarenhet med oss från de olika teamen som kan förmedlas vidare via områdesträffar, bloggen... Organisation kring införande på varje område blir tydligare. En organisation att återanvända.

11 Införande IKT-teamet: Få allting på plats (från avtal till leverans av ny lösning) Utbildning av administratörer Riktlinjer – ”systemmatris” Checklistor, manualer etc. som stöd Informera, kommunicera – främst via bloggen och områdesgrupperna Områdesteamen: Avveckla/städa befintliga system Organisera/frigöra tid för att lära nytt Stötta kollegorna Informera, kommunicera – inom området, hem-skola Ev. viss administration

12 Checklistor

13 Läget på området Organisation kring ”it i skolan” Digital kompetens Möjligheter - Utmaningar Tankar kring införandeplan Verktyg att använda …

14 Del 2 Praktiskt arbete

15 Grupparbeten kring t.ex.: Ansvar och roller i gruppen Införandeplan Kartlägga behov Verktyg, t.ex: Checklistan? Egen kartläggning? LIKA? ….?

16

17 Sammanfattning Nästa steg?


Ladda ner ppt "Områdesmöte Vårterminen 2015. Agenda Del 1: Status upphandling och tidsplan Områdesmöte Grundidé Diskussion Del 2: Arbete i resp. grupp."

Liknande presentationer


Google-annonser