Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverk kursplanepiloter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverk kursplanepiloter"— Presentationens avskrift:

1 Nätverk kursplanepiloter
Torsdag 8/ Välkomna!

2 Dagens program Introduktion av nya deltagare
Genomgång av nätverkets arbete under läsåret 2011/2012 Återrapport arbetet med Lokala pedagogiska planeringar. Lars tar med några exempel på pedagogiska planeringar som vi diskuterar i grupp och ger feed-back på Skolverkets stödmaterial för bedömning i alla ålderskategorier Vi tränar bedömning av elevuppgifter enligt bedömningsmatriser. Vi inleder arbetet med formativ bedömning som är ett fokus under årets arbete

3 Arbetet under juni och augusti
Hur har arbetet gått? Vilka fallgropar har ni upplevt? Vilket stöd behöver ni för att gå vidare? Kort repetition av lokal pedagogisk planering och checklistan vi tagit fram

4 Lokal pedagogisk planering enligt Lgr 11
De långsiktiga målen beskrivs som punktsatser i slutet av ämnets syfte. Detta utgör basen i planeringsarbetet Vilket centralt innehåll kan vi lyfta in för att eleverna ska få träna på de förmågor som ska bedömas? Denna del ska vara väldigt tydligt skriven så eleverna förstår vad som förväntas av dem i arbetsområdet Här kan även eleverna vara med och ha idéer på hur de ska få visa sina nyvunna kunskaper Tas fram i samråd med eleverna i undervisningsgruppen

5 Checklista för LPP Checklista

6 Uppgift i grupp med LPP Titta på de lokala pedagogiska planeringar som vi kopierat upp Välj ut två olika per grupp och ge feed-back på. Syftet är att med kritiska ögon se om grupperna fått med det som behövs Varje grupp går igenom sin feed-back så vi lära av varandra

7 Skolverkets bedömningsstöd
Lokal pedagogisk planering Om olika typer av bedömningsstöd Bedömningsstöd i matematik Provbanken för gymnasieskolan Kunskapsbedömning i särskolan Landet Despotia

8 Bedömning med matriser
Hur gör man kvalitativa bedömningar med hjälp av matriser Vi tränar i ämnet samhällskunskap Bedömning av elevuppgifter från åk 9 i samhällskunskap Landet Despotia Elevinstruktioner, elevarbeten och bedömningsmatris 20 minuter på er att bedöma en av texterna Återkoppling av hur arbetet gick

9 Avslutande reflektion
Vad förväntade ni er när ni kom hit? Motsvarades dina förväntningar? Förslag till förändringar eller utveckling av träffarna Lämna in på bordet innan ni åker hem


Ladda ner ppt "Nätverk kursplanepiloter"

Liknande presentationer


Google-annonser