Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsa Sjukvård Tandvård 1 Säker sjukvård? Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta – men främst att inte skada.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsa Sjukvård Tandvård 1 Säker sjukvård? Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta – men främst att inte skada."— Presentationens avskrift:

1 Hälsa Sjukvård Tandvård 1 Säker sjukvård? Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta – men främst att inte skada

2 Hälsa Sjukvård Tandvård 2 Alingsås Borås Göteborg Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Ängelholm Helsingborg Malmö Lund Kristianstad Karlshamn Karlskrona Ljungby Växjö Hyltebruk Värnamo Jönköping Halland Helsingborg 290 000 inv 7:e landsting 2 akutsjukhus

3 Hälsa Sjukvård Tandvård 3 Varberg Malmö Borgerlig majoritet Enighet i strukturfrågor Enighet om målen God hälsa Lång medellivslängd God medicinsk kvalitet Billig sjukvård Låg sjuklighet God befolkningstillväxt Mycket öppenvård och lite slutenvård jämförelsevis Halländska kännetecken

4 Hälsa Sjukvård Tandvård 4 Den halländska sjukvården har hög kvalitet, är säker, kostnadseffektiv och billig i alla jämförelser

5 Hälsa Sjukvård Tandvård 5

6 6 Bra betyg för sjukvården Läkarna i Halland är fortfarande sämst på landets vanligaste operation. Men totalt får sjukvården här flest pluspoäng av alla landsting. HALLAND. Det visar den senaste kartläggningen av vården som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting gjort. Vården 2007 jämförs på 117 punkter - i allt från köer till resultat av olika operationer. Då så många helt olika saker jämförs går det inte att säga vilket landsting som är "bäst" totalt sett. Däremot kan man se antalet områden där landstingen placerar sig bland de sju bästa, sju sämsta eller de sju i mitten. Här ligger Halland etta med 46 2008-10-06 16:40

7 Hälsa Sjukvård Tandvård 7 … startade vi ett analysarbete av de olika delarna och ”skarvarna” i vårdkedjan. En grupp är redan skapad (profilgrupp det ofödda/nyfödda barnet) där representanter från Landstingets verksamheter enligt ovan möts. Ett studiebesök till Halland (som har de bästa resultaten) är planerad att ske redan denna månad. En kartläggning av hela processen … Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Kommentarer till Landstingets resultat:

8 Hälsa Sjukvård Tandvård 8 Sjukhuset i Varberg – från början till slut! kristina.wallentin@lthalland.se

9 Hälsa Sjukvård Tandvård 9 Kunskapsföretaget som är öppet dygnet runt. Drygt 60% av våra medarbetare har lång eller medellång högskola/universitetsutbildning Motsvarande på Eriksson : 30% 1 300 medarbetare 1 mdkr

10 Hälsa Sjukvård Tandvård 10 75-120 besök på akutmottagningen 250 intagna i slutenvård 25-30 större operationer 5 nyfödda barn En dag på Sjukhuset i Varberg En dag på Sjukhuset i Varberg 241 patienter besöker läkare

11 Hälsa Sjukvård Tandvård 11 Vi omfattar hela Na-boken Anatomi och fysiologi = diagnostik, behandling Biologi = mikrobiologi, rengöring, hygien Datorteknik = microprocessorer, journaler, bildhantering Elektronik = en mångfald av apparatur Elkraft = högspänning, reservkraft Gaslära = anestesi, ventilatorer, inhalationer, syrgas Hydraulik = höj och sänkbar apparatur, liftar, oeprationsbord Kemi = analysinstrument Ljudlära = Hörseltestutrustning Ljuslära = kliniska belysningar, ljuskällor, ljusbehandling Magnetism = EMC Mekanik = takpendlar, operationsbord Optik = endoskop, mikroskop, analysinstrument Strålning = Röntgen, LASER Statik = hållfasthet, upphängningar, uppläggningar av pat. Komplext system

12 Hälsa Sjukvård Tandvård 12 Högteknologisk Lågteknologisk, Vården

13 Hälsa Sjukvård Tandvård 13 Exempel på Högriskverksamhet Flyget Kärnkraften Spårbunden trafik Vägtrafiken Sjukvården

14 Hälsa Sjukvård Tandvård 14 God Vård Handbok Ledningen av hälso- och sjukvården ska tillgodose patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet. Patientsäkerhet lyfts fram som ett grundläggande krav – skall vara säker Exempel på hur säkerhet skall nås: Ledningssystem Riskhantering Avvikelsehantering Spårbarhet Egenkontroll

15 Hälsa Sjukvård Tandvård 15 Patientsäkerhet – Den viktigaste frågan Patientsäkerhet – Allas ansvar

16 Hälsa Sjukvård Tandvård 16 Ansvar Ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är fördelat mellan Vårdgivaren – mål, följa upp Verksamhetschefen – leda, engagera, ordning och reda Hälso- och sjukvårdspersonalen – aktivt medverka och rapportera

17 Hälsa Sjukvård Tandvård 17 Lärande organisation Driftmannaskap - etik Vågar rapportera Granskar varandra Rapporterar i låg utsträckning av rädsla för påföljder - syndabockstänkande

18 Hälsa Sjukvård Tandvård 18 Människan inom ett komplext högrisksystem Trötthet Stress Felslut Kommunikation Avancerade och komplexa verksamheter, som handhas av människor, och där människan kan göra fel

19 Hälsa Sjukvård Tandvård 19 Hur säker är sjukvården?

20 Hälsa Sjukvård Tandvård 20 Ögonöppnare? Svenska patientsäkerhetsstudien Genomförts av Socialstyrelsen publicerades 20080603

21 Hälsa Sjukvård Tandvård 21 Vårdskademätningen i Sverige 8,6% av alla som vårdas på sjukhus drabbas av undvikbara skador, sk vårdskador En vårdskada medför i snitt 6 extra vårddygn Nästan var tionde patient av de patienter som skadades fick bestående men eller funktionsnedsättning I 3 % bidrar vårdskadan till dödsfall Detta innebär att ca 3 000 patienter om året avlider till följd av vårdskada i Sverige I USA dör lika många av vårdskador som i AIDS + Bröst Ca + trafikolyckor tillsammans Sjukvården i USA skadar motsvarande tre fullsatta jumbojet varannan dag I Sverige dör 450 st av Trafikolycksfall och 1500 av Bröstcancer varje år

22 Hälsa Sjukvård Tandvård 22 Massmedierna ”Vad gör ledningen?” ”Vad gör myndigheterna?” ”Vad gjorde doktorn?” ”Vad gjorde sköterskan?” Allmänheten Kärnkraft är farligt Sjukvård är säkert 0 dödsfall under 45 år 3000 dödsfall/år

23 Hälsa Sjukvård Tandvård 23 Patientsäkerhetsrisker ex Fallskador Vårdrelaterade infektioner Läkemedel Hudskador t ex trycksår Informationsmissar i vårdens övergångar

24 Hälsa Sjukvård Tandvård 24 Hur jobbar vi med att förbättra patientsäkerheten på Sjukhuset i Varberg?

25 Hälsa Sjukvård Tandvård 25 Våra mål: Nöjda patienter Stolta och engagerade medarbetare Säker vård i samverkan Ekonomi i balans Vi följer upp varje månad med nyckeltal

26 Hälsa Sjukvård Tandvård 26 Säker vård leder till mindre lidande, bättre arbetsmiljö och bättre hushållning med skattepengarna!

27 Hälsa Sjukvård Tandvård 27 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet certifierat enligt ISO- standard år 2006. Extern revision 2 ggr/år

28 Hälsa Sjukvård Tandvård 28 Lätt att rapportera avvikelse 4-dubblad rapportering på fem år

29 Hälsa Sjukvård Tandvård 29 Vi började med det uppenbara:

30 Hälsa Sjukvård Tandvård 30 Andel fallolyckor

31 Hälsa Sjukvård Tandvård 31 Basala hygienregler för att undvika risk för vårdrelaterade infektioner ”Alla skall följa de basala hygienrutinerna vid all patientkontakt”

32 Hälsa Sjukvård Tandvård 32 Andel patienter med vårdrelaterade infektioner, mål <3,5 %

33 Hälsa Sjukvård Tandvård 33 Handspritsförbrukning totalt Mål

34 Hälsa Sjukvård Tandvård 34 Läkemedel Ingen patient skall komma till skada pga missar i läkemedelshanteringen

35 Hälsa Sjukvård Tandvård 35 Rutiner Känna till rutiner Följa rutiner Arbeta fram rutiner som saknas Revidera dåliga rutiner

36 Hälsa Sjukvård Tandvård 36 Patientsäkerhet är ett sätt att förhålla sig. Förhållningssättet måste läras in som allt annat Säkerhetskultur Komihåg – det är lättare att ändra på sig själv än andra!

37 Hälsa Sjukvård Tandvård 37 Förkasta Förbättra Förstå Förklara Försvara ”Du har fel” ”Det gäller inte här..” ”Jo, men……” ”Lyssnar” Förhållningssätt - Säkerhetskultur Agerar Fakta är fel, Slutsatserna är dessutom fel Ok. Fakta är rätt Men slutsatserna är definitivt fel Ok. Fakta är rätt och slutsatserna är rätt Men det är inte mitt problem utan ….. Ok. Fakta är rätt Och slutsatserna är rätt och det är min sak att agera

38 Hälsa Sjukvård Tandvård 38 Den bästa är inte felfri – men förberedd. Professor James Reason: Air Safety Week, vol. 13, nr. 20 ’ ’

39 Hälsa Sjukvård Tandvård 39 Det är mänskligt att fela! Errare humanum est, sed in errore perseverare diabolicum Det är mänskligt att fela, men att fortsätta fela är djävulskt.

40 Hälsa Sjukvård Tandvård 40 Kan patienter och anhöriga hjälpa till? Påminn oss! Gör era erfarenheter till våra- för vårt lärandes skull! Föreslå förbättringar!

41 Hälsa Sjukvård Tandvård 41 Vår vision – Lite bättre på alla sätt! innebär att vi ofta är stolta över våra resultat – men aldrig nöjda!


Ladda ner ppt "Hälsa Sjukvård Tandvård 1 Säker sjukvård? Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta – men främst att inte skada."

Liknande presentationer


Google-annonser