Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Renässansen 1450-1600.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Renässansen 1450-1600."— Presentationens avskrift:

1 Renässansen

2 Renässansens början… Vid början av 1500 talet fanns det ca 80 miljoner människor i Europa. Det var bara 20 % som bodde i städer. Så fortfarande var alltså landsbygden viktigast. Under 1500 talet pågick stora bondeuppror i framför allt tyskland. Det var en kamp mellan bönder och adelsmän. Men i städerna växte borgarna och allt mer kapital började samlas. Kungarnas makt stärktes också under denna tid genom att spela ut adel och borgare mot varandra. Det innebär att den komponerade, skrivna musiken fortfarande fanns framförallt hos kyrkan och på adelsslotten. Ju längre fram som man kom i tiden så märker man ansatserna till ett livligt musikliv bland borgarna i städerna.

3 Vanliga ord under Renässansen
Polyfoni: melodislingans gång viktigare än orden. Vokalmusik: (sjungen musik) den som finns kvar från renässansen. Ackompanjemang: Kompa, från franskans = beledsaga = eskortera genom musiken. Portativ: Bärbar orgel, under denna tid var också fiddla och harpa populärt.

4 Kvinnorna roll i musikens historia:
De kvinnor som kom från bra familj fick musikundervisning. De kunde sedan anställas på hoven som hovsångerskor. Laura Bovia i Florens skapade femstämmiga madrigaler (alltså visor/kärleksvisor som kunde framställas med sång och något instrument) Hon tryckte dem sedan. Idén att kvinnor skulle hålla sig ifrån den stora musiken var ändå stor. Kvinnors musicerande var för att ge behag och lite glans åt samvaron. De flestas åsikt var ändå att kvinnor inte passade till att skapa musik.

5 Kännetäcken av musiken och dess utveckling
Kyrkomusiken, ”gregorianska sången” blir nu flerstämmig och mer avancerad Lånar melodier från musiken utanför kyrkan Allt mer vanligt med att komponera musik för bestämda instrument.

6 Instrument = Viola Da Gamba är en tidig verision av cello
= Luta är en tidig typ utav gitarr = Serpent är ett blåsinstrument

7 Musikstilar Polyfoniska: Det innebär att var enskild stämma hade sin egen individuella melodi, som varken till notföljd eller notlängd nödvändigtvis matchade övriga stämmor vertikalt. Varje stämma är självständig, helt enkelt. Profan: Den Profanska musikstilen var en typ utav en folklig musikstil som utvecklades av amatör komponenter.


Ladda ner ppt "Renässansen 1450-1600."

Liknande presentationer


Google-annonser