Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till föräldramöte för

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till föräldramöte för"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till föräldramöte för
Arbetslag åk 4 Välkomna till föräldramöte för årskurs 4! Cattis Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

2 Kvällens program Blogg, kalender Grupper Mentorns uppdrag Närvaro
Närvarolista skickas runt Blogg, kalender Grupper Mentorns uppdrag Närvaro Personliga tillhörigheter Ämnen Läxor Klubben Rastverksamheten Föräldraråd Övriga frågor Frånvaro Cattis Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

3 Blogg, kalender, länkar Bloggen: I bloggen berättar vi vad vi har gjort och vad som händer i vår verksamhet. Kalendern: Vi använder oss av Google-calender. I Google-calender skrivs allt som ska hända, som exempelvis utflykter, läxor och prov. Länkas: Till exempel ämnesinnehåll, mattelänkar Cattis Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

4 Benämns med mentors namn
Grupper i årskurs 4 25-grupper 4:1, 4:2, 4:3 4:4 och 4:5 17-grupper 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G Mentorsgrupper Benämns med mentors namn Anna S Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

5 Mentorsuppdrag Träffar eleven i mindre grupp en gång/vecka
Har den huvudsakliga kontakten med hemmet Har ett extra ansvar i vardagen och ser till att eleven har det bra Medverkar vid utvecklingssamtalen Anna S Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

6 Närvaro Sen ankomst 3 minuter Information till ER via SMS
Detta registreras i Skolwebben Lektion Dricka vatten innan Gå på toa innan Dock inte på 80 min pass Skolstart Komma tidigast 10 minuter före första lektion Anna S Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

7 Personliga tillhörigheter
Skolan ansvarar inte för personliga tillhörigheter/lösöre som elev tar med till skolan. Eleverna tar med sig mobiltelefon till skolan på egen risk. Vi rekommenderar därför att endast enklare mobiler tas med till skolan. Mobiler får förvaras runt halsen eller i fickan och ska vara avstängda under skoltid. Missbrukas detta får eleverna inte ha dem på sig. Nycklar får förvaras runt halsen eller i fickan. Det är den enskildes privata försäkringar som gäller i eventuella ersättningsärenden. Anna S Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

8 Läsförståelse: En läsande klass
Läsförståelse: En läsande klass En långsiktig satsning som syftar till att vända trenden med den drastiskt sjunkande läsförståelsen i vårt land. Modern forskning visar att strukturerade samtal om texter leder till ökad läsförståelse. Läraren visar på de läsförståelsestrategier som han eller hon själv använder och låter eleverna steg för steg göra dem till sina egna verktyg. Olika lässtrategier: att förutspå och ställa hypoteser, att ställa frågor, att reda ut oklarheter, att sammanfatta och att skapa inre bilder. Strategierna är personifierade med figurer som vi kallar för läsfixare. Målet är att läsaren ska kunna använda strategierna självmant och automatiskt under sin egen läsning – bli en Stjärnläsare. Svenska Anna R Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

9 Svenska Skriva, tala, lyssna:
Film: För mer info: Skriva, tala, lyssna: Lära strategier för att skriva olika typer av texter (typisk uppbyggnad, språkliga drag) t ex återberättande, berättande, instruerande, argumenterande texter. Grammatik, stavningsregler, skiljetecken. Informationssökning. Källkritik. Ordlista Muntliga presentationer Anna R Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

10 Matematik Vad Taluppfattning
positionssystemet, tallinjer, jämföra, storleksordna, räknemetoder, generalisering av talkombinatoner Algebra Symboler, talmönster Geometri Tvådimensionella figurer, vinklar, symmetri Problemlösning Problemlösningsstrategier Hur Matematikboken Eleverna använder skrivhäften vid färdighetsträning i matematikboken. Kommunikationspass Matematiska samtal Gruppuppgifter, paruppgifter Lyfta upp och diskutera olika gruppers lösningar och tankar Anna S Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

11 Learning study i matematik i årskurs 4
Lärardrivet, systematiskt utforskande av undervisningen Lärandeobjekt Förmåga att välja lämplig strategi vid uträkning av subtraktionstal Förtest i alla grupper Lektion 1 i en av grupperna Filmas och analyseras Eftertest Lektion 2 i en ny grupp Ev lektion 3 i en ny grupp Analys, resultat, presentation Gunilla Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

12 Happy (textbok och arbetsbok) Engelska är språket i klassrummet
Ord och fraser Prata, läsa och skriva Happy (textbok och arbetsbok) Engelska är språket i klassrummet It´s fun! Paul Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

13 NO Biologi, Kemi, Fysik och Teknik
Biologi – Växter och djur i närmiljön Kemi – NTA-lådan ”Kemiförsök” Fysik – Väder och vind Ingen Teknik på hösten Koll på NO Tvärgrupper och klasser (laborationer – teoretisk undervisning) Paul Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

14 Samhällskunskap, geografi, religion och historia
SO Samhällskunskap, geografi, religion och historia Val och demokrati Sverige - geografi, minoriteter Vikingatid och medeltid - Stockholm Tove Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

15 Musicerande och musikskapande
Ackompanjemang -spela keyboard och gitarr -öva att spela till ett beat -2 ackordslåtar -sång Improvisation med instrument och rytmer -musik från andra kulturer -afrikansk musik, pentatonisk skala Musikens verktyg Röst och hörselvård – Olika vokala uttryck. Tonhöjd, dynamik, opera, growl etc. Hur skriver man en låt? –En låts byggstenar: vers, brygga, ref -Välj en låt och skriv en ny text (skriva i grupp). Alexandra Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

16 Arbeta ikapp/Läxor Arbeta ikapp Stanna kvar och arbeta på Klubben
Ej tillgång till lärare Gå på läxhjälp Ta hem och arbeta Orsak Ledighet Sjukdom Annat Läxor Matematikläxa varje vecka måndag-måndag Svenska/SO-läxa varje vecka Ges för att Ni som föräldrar ska få insikt i barnens skolarbete Stöd dem vid behov Kontrollera att läxan är rätt och välarbetad Anna S Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

17 Vardagar: Efter skolan till 16.30 Lov: 9.00-16.30
ÖPPETTIDER Vardagar: Efter skolan till 16.30 Lov: MELLANMÅL Mellanmål serveras runt uppe på trädet. Under en timme är det ”drop-in” och barnen tar eget ansvar för att äta mellanmål. Varje dag anmäler sig de elever som vill ansvara för mellanmålet och får därigenom ”mellispoäng” som de senare kan växla in mot t. ex lån av våra finaste pingisrack, dricka te, gå och bowla, baka mm. Mellisansvaret innebär att förbereda, underhålla och plocka undan samt slutföra mellanmålet. Gustav Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

18 VAD LÄR MAN SIG PÅ KLUBBEN?
ANSVAR: Göra snyggt efter sig och ställa tillbaka vad man använt. Göra sitt eget mellanmål. Känna gemensamt ansvar för varandra och vårt material. Att vi tillsammans ska göra Klubben till ett så trevligt fritids som möjligt. Planera sin egen tid (mellis, hemgång). RELATIONER: Bra värderingar, att vara vänlig emot alla i sin omgivning, inte bara sina närmaste vänner. Ingen ska känna sig utanför. SPRÅKBRUK: Vi är hårda med att alla använder sig av ett trevligt språk på klubben. Svordomar är inte välkommet! MOBILER, DATORER & NÄTET Vi pedagoger deltar aktivt och ser till att eleverna inte halkar in på något tokigt när de spelar och surfar på datorerna och mobilerna. Målet är att barnen i samspel med oss pedagoger ska lära sig vett och etikett på nätet. Gustav Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

19 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lekar på multiarenan och
Guidade turer Klubbenmöte Datatisdag! Elevens val Spelhåla eller Skapande verksamhet Fredagsmys Och ibland SUPERFREDAG! Gustav Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

20 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass
Gustav Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

21 Föräldraråd Föräldrarådsrepresentanter: Intresserade föräldrar lämnar in intresse till Aktivitetsföräldrar: Tidigare har vi haft aktivitetsföräldrar som ansvarar för exempelvis fika vid skolavslutningar. Från årskurs 4 kommer vi inte att ha fika vid skolavslutningar. Om ni föräldrar vill kan ni ordna en föräldragrupp men skolan arrangerar inte kring detta från årskurs 4. Gunilla Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

22 Övriga frågor Elevskåp: En fråga som kom upp under mötet var varför det inte finns elevskåp från årskurs 4, alternativt ett värdeskåp på avdelningen där nycklar och mobiler kan förvaras. Angående värdeskåp blir det administrativt ohållbart då eleverna behöver sina värdesaker vid olika tillfällen. Angående elevskåp tog vi med frågan till skolledningen. Att eleverna inte har elevskåp beror dels på att det är en ekonomisk fråga och dels av säkerhetsskäl. Det finns helt enkelt inte utrymme för fler elevskåp och öppna ytor får inte stängas igen på grund av brandsäkerhetsskäl. Alla? Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

23 Frånvarohantering Frånvarorapportering sker via skolwebben, app eller sms. Tills registrering i skolwebben skett: ring 08/ senast 07:45 Om elev inte frånvaroanmälts av vårdnadshavare registreras ogiltig frånvaro. Undervisande lärare ringer vårdnadshavare på första rasten, klockan 09:40-10:00 För mer information om hur man registrerar sig i skolwebben, laddar ner App med mera; Se bifogad bilaga ”Frånvaroanmälan” Cattis Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass


Ladda ner ppt "Välkomna till föräldramöte för"

Liknande presentationer


Google-annonser