Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Arbetslag åk 4 Välkomna till föräldramöte för årskurs 4!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Arbetslag åk 4 Välkomna till föräldramöte för årskurs 4!"— Presentationens avskrift:

1 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Arbetslag åk 4 Välkomna till föräldramöte för årskurs 4!

2 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Kvällens program Närvarolista skickas runt Blogg, kalender Grupper Mentorns uppdrag Närvaro Personliga tillhörigheter Ämnen Läxor Klubben Rastverksamheten Föräldraråd Övriga frågor Frånvaro

3 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Blogg, kalender, länkar Bloggen: I bloggen berättar vi vad vi har gjort och vad som händer i vår verksamhet. Kalendern: Vi använder oss av Google-calender. I Google-calender skrivs allt som ska hända, som exempelvis utflykter, läxor och prov. Länkas: Till exempel ämnesinnehåll, mattelänkar

4 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Grupper i årskurs 4 25-grupper 4:1, 4:2, 4:3 4:4 och 4:5 17-grupper 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G Mentorsgrupper Benämns med mentors namn

5 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Träffar eleven i mindre grupp en gång/vecka Har den huvudsakliga kontakten med hemmet Har ett extra ansvar i vardagen och ser till att eleven har det bra Medverkar vid utvecklingssamtalen Mentorsuppdrag

6 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Närvaro Sen ankomst 3 minuter Information till ER via SMS Detta registreras i Skolwebben Lektion Dricka vatten innan Gå på toa innan Dock inte på 80 min pass Skolstart Komma tidigast 10 minuter före första lektion

7 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Personliga tillhörigheter Skolan ansvarar inte för personliga tillhörigheter/lösöre som elev tar med till skolan. Eleverna tar med sig mobiltelefon till skolan på egen risk. Vi rekommenderar därför att endast enklare mobiler tas med till skolan. Mobiler får förvaras runt halsen eller i fickan och ska vara avstängda under skoltid. Missbrukas detta får eleverna inte ha dem på sig. Nycklar får förvaras runt halsen eller i fickan. Det är den enskildes privata försäkringar som gäller i eventuella ersättningsärenden.

8 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Svenska Läsförståelse: En läsande klass En långsiktig satsning som syftar till att vända trenden med den drastiskt sjunkande läsförståelsen i vårt land. Modern forskning visar att strukturerade samtal om texter leder till ökad läsförståelse. Läraren visar på de läsförståelsestrategier som han eller hon själv använder och låter eleverna steg för steg göra dem till sina egna verktyg. Olika lässtrategier: att förutspå och ställa hypoteser, att ställa frågor, att reda ut oklarheter, att sammanfatta och att skapa inre bilder. Strategierna är personifierade med figurer som vi kallar för läsfixare. Målet är att läsaren ska kunna använda strategierna självmant och automatiskt under sin egen läsning – bli en Stjärnläsare.

9 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Svenska Film: http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategi er/filmen-om-lasfixarna/ För mer info: http://www.enlasandeklass.se http://www.enlasandeklass.se/wp- content/uploads/2014/04/folder_en__lasandde_kl ass.pdf Skriva, tala, lyssna:  Lära strategier för att skriva olika typer av texter (typisk uppbyggnad, språkliga drag) t ex återberättande, berättande, instruerande, argumenterande texter.  Grammatik, stavningsregler, skiljetecken.  Informationssökning. Källkritik.  Ordlista  Muntliga presentationer

10 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Matematik Vad Taluppfattning positionssystemet, tallinjer, jämföra, storleksordna, räknemetoder, generalisering av talkombinatoner Algebra Symboler, talmönster Geometri Tvådimensionella figurer, vinklar, symmetri Problemlösning Problemlösningsstrategier Hur Matematikboken Eleverna använder skrivhäften vid färdighetsträning i matematikboken. Kommunikationspass Matematiska samtal Gruppuppgifter, paruppgifter Lyfta upp och diskutera olika gruppers lösningar och tankar

11 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Learning study i matematik i årskurs 4 Lärardrivet, systematiskt utforskande av undervisningen Lärandeobjekt Förmåga att välja lämplig strategi vid uträkning av subtraktionstal Förtest i alla grupper Lektion 1 i en av grupperna Filmas och analyseras Eftertest Lektion 2 i en ny grupp Filmas och analyseras Eftertest Ev lektion 3 i en ny grupp Analys, resultat, presentation

12 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Engelska Ord och fraser Prata, läsa och skriva Happy (textbok och arbetsbok) Engelska är språket i klassrummet It´s fun!

13 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass NO Biologi, Kemi, Fysik och Teknik Biologi – Växter och djur i närmiljön Kemi – NTA-lådan ”Kemiförsök” Fysik – Väder och vind Ingen Teknik på hösten Koll på NO Tvärgrupper och klasser (laborationer – teoretisk undervisning)

14 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass SO Samhällskunskap, geografi, religion och historia Val och demokrati Sverige - geografi, minoriteter Vikingatid och medeltid - Stockholm

15 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Musicerande och musikskapande Ackompanjemang -spela keyboard och gitarr -öva att spela till ett beat -2 ackordslåtar -sång Improvisation med instrument och rytmer -musik från andra kulturer -afrikansk musik, pentatonisk skala Musikens verktyg Röst och hörselvård – Olika vokala uttryck. Tonhöjd, dynamik, opera, growl etc. Hur skriver man en låt? –En låts byggstenar: vers, brygga, ref -Välj en låt och skriv en ny text (skriva i grupp).

16 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Arbeta ikapp/Läxor Arbeta ikapp Stanna kvar och arbeta på Klubben Ej tillgång till lärare Gå på läxhjälp Ta hem och arbeta Orsak Ledighet Sjukdom Annat Läxor Matematikläxa varje vecka måndag-måndag Svenska/SO-läxa varje vecka Ges för att Ni som föräldrar ska få insikt i barnens skolarbete Stöd dem vid behov Kontrollera att läxan är rätt och välarbetad

17 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass ÖPPETTIDER Vardagar: Efter skolan till 16.30 Lov: 9.00-16.30 MELLANMÅL Mellanmål serveras runt 14.30 uppe på trädet. Under en timme är det ”drop-in” och barnen tar eget ansvar för att äta mellanmål. Varje dag anmäler sig de elever som vill ansvara för mellanmålet 14.30 och får därigenom ”mellispoäng” som de senare kan växla in mot t. ex lån av våra finaste pingisrack, dricka te, gå och bowla, baka mm. Mellisansvaret innebär att förbereda, underhålla och plocka undan samt slutföra mellanmålet.

18 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass VAD LÄR MAN SIG PÅ KLUBBEN? ANSVAR: Göra snyggt efter sig och ställa tillbaka vad man använt. Göra sitt eget mellanmål. Känna gemensamt ansvar för varandra och vårt material. Att vi tillsammans ska göra Klubben till ett så trevligt fritids som möjligt. Planera sin egen tid (mellis, hemgång). RELATIONER: Bra värderingar, att vara vänlig emot alla i sin omgivning, inte bara sina närmaste vänner. Ingen ska känna sig utanför. SPRÅKBRUK: Vi är hårda med att alla använder sig av ett trevligt språk på klubben. Svordomar är inte välkommet! MOBILER, DATORER & NÄTET Vi pedagoger deltar aktivt och ser till att eleverna inte halkar in på något tokigt när de spelar och surfar på datorerna och mobilerna. Målet är att barnen i samspel med oss pedagoger ska lära sig vett och etikett på nätet.

19 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass MÅNDAGTISDAGONSDAGTORSDAGFREDAG Lekar på multiarenan och Guidade turer Klubbenmöte och Datatisdag! Elevens val Spelhåla eller Skapande verksamhet Fredagsmys Och ibland SUPERFREDAG!

20 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

21 Föräldraråd Föräldrarådsrepresentanter: Intresserade föräldrar lämnar in intresse till catarina.nord@stockholm.secatarina.nord@stockholm.se Aktivitetsföräldrar: Tidigare har vi haft aktivitetsföräldrar som ansvarar för exempelvis fika vid skolavslutningar. Från årskurs 4 kommer vi inte att ha fika vid skolavslutningar. Om ni föräldrar vill kan ni ordna en föräldragrupp men skolan arrangerar inte kring detta från årskurs 4.

22 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Övriga frågor Elevskåp: En fråga som kom upp under mötet var varför det inte finns elevskåp från årskurs 4, alternativt ett värdeskåp på avdelningen där nycklar och mobiler kan förvaras. Angående värdeskåp blir det administrativt ohållbart då eleverna behöver sina värdesaker vid olika tillfällen. Angående elevskåp tog vi med frågan till skolledningen. Att eleverna inte har elevskåp beror dels på att det är en ekonomisk fråga och dels av säkerhetsskäl. Det finns helt enkelt inte utrymme för fler elevskåp och öppna ytor får inte stängas igen på grund av brandsäkerhetsskäl.

23 Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Frånvarohantering Frånvarorapportering sker via skolwebben, app eller sms. Tills registrering i skolwebben skett: ring 08/508 426 65 senast 07:45 Om elev inte frånvaroanmälts av vårdnadshavare registreras ogiltig frånvaro. Undervisande lärare ringer vårdnadshavare på första rasten, klockan 09:40-10:00 För mer information om hur man registrerar sig i skolwebben, laddar ner App med mera; Se bifogad bilaga ”Frånvaroanmälan”


Ladda ner ppt "Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Arbetslag åk 4 Välkomna till föräldramöte för årskurs 4!"

Liknande presentationer


Google-annonser