Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

beskrivningsnivå 1: molekylernas hastighet och rörelseenergi beskrivningsnivå 2: temperatur och tryck.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "beskrivningsnivå 1: molekylernas hastighet och rörelseenergi beskrivningsnivå 2: temperatur och tryck."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6

7

8 beskrivningsnivå 1: molekylernas hastighet och rörelseenergi beskrivningsnivå 2: temperatur och tryck

9 Enligt reduktionismen kan komplexa begrepp reduceras till mera grundläggande begrepp och vetenskaper som studerar högre beskrivningsnivåer reduceras till vetenskaper som studerar lägre beskrivningsnivåer. Reduktionism

10 kemi >> fysik biologi >> kemi psykologi och sociologi >> biologi Exempel på reduktionism

11 Logik (eller dialektik) står ibland för metodik, men Aristoteles tillämpade inte direkt sin logik på de vetenskaper som han grundlade. Logik

12 Aristoteles klassificeringsmetod bygger på definition genom genus proximum et differentia specifica (närmaste högre klass och särskiljande kännetecken). Aristoteles tillämpade sin klassificeringsmetod på djurarterna i Egeiska havet och grundade härigenom vetenskapen zoologi.

13 Aristotelisk definition närmaste högre klass och särskiljande kännetecken exempel rektangel = parallellogram med räta vinklar däggdjur = ryggradsdjur som diar sina ungar människan = det förnuftiga djuret

14 Aristoteles zoologi djur (växter) bloddjur blodlösa djur fyrfotadjur som föder levande ungar äggläggande fyrfotadjur fåglar valdjur fiskar mjukdjur djur med mjukt skal flerfotade leddjur fotlösa skaldjur

15

16

17 Deduktion och induktion slutledningar (päättely)

18 Välgrundade vetenskapliga slutsatser (johtopäätös) förutsätter giltiga (pätevä) eller åtminstone trovärdiga slutledningar.

19 premiss 1 Alla filosofer är dödliga premiss 2 Sokrates är filosof. slutsats Sokrates är dödlig. premiss 1 Sokrates dog. premiss 2 Platon dog. premiss 3 Aristoteles dog. slutsats Alla filosofer dör.

20 premiss 1 Sokrates dog. premiss 2 Platon dog. premiss 3 Aristoteles dog. : premiss n GH von Wright dog. slutsats (Alla) filosofer är dödliga.

21 Deduktion betyder (ofta) slutledning från allmänna premisser (premissi, lähtökohta) till partikulära slutsatser. Induktion betyder (ofta) slutledning från individuella premisser eller fakta till allmänna slutsatser.

22 Människor är dödliga. (premiss) Filosofer är människor. (premiss) Alltså, är filosofer dödlig. (slutsats)

23 dödliga människor filosofer x Sokrates

24 p(x) = x är filosof q(x) = x är människa r(x) = x är dödlig  x(q(x)  r(x))  x(p(x)  q(x))  x(p(x)  r(x))

25 Kråkan lägger ägg. (premiss) Bofinken lägger ägg. (premiss) Storken lägger ägg. (premiss) Alltså, lägger pingvinen ägg. (slutsats)

26 Kråkan kan flyga. (premiss) Bofinken kan flyga. (premiss) Storken kan flyga. (premiss) Alltså, kan pingvinen flyga. (slutsats)

27 Deduktiva slutsatser är giltiga och med nödvändighet sanna, om premisserna är sanna. Induktiva slutsatser är med (större eller mindre) sannolikhet (todennäköisyys) sanna, om premisserna är sanna.

28 Logiska och matematiska slutsatser är i regel deduktiva. (undantag: matematisk induktion) Empirism betyder i regel ett ställningstagande för induktion, fastän redan empirismen David Hume (1711-1776) ifrågasatte induktionens tillförlitlighet.

29 Organon (verktyg, redskap) är titeln på Aristoteles samlade verk i logik, dvs deduktiva slutledningar. I Novum organum (det nya redskapet) från 1620 lanserade Bacon en induktiv metod för kunskapsinhämtande. Bacon förespråkade en empirisk metod som innebar att dra slutsatser från upprepade iakttagelser.

30 Induktionsproblemet ”Humes problem” Hur kan man veta att en induktion är tillförlitlig, då induktionens tillförlitlighet bygger på en induktiv slutledning från våra erfarenheter?

31 premiss 1 Ståhlberg var man. premiss 2 Relander var man. premiss 3 Svinhufvud var man. premiss 4 Kallio var man. premiss 5 Ryti var man. premiss 6 Mannerheim var man. premiss 7 Paasikivi var man. premiss 8 Kekkonen var man. premiss 9 Koivisto är man. premiss 10 Ahtisaari är man. slutsats Alla finska presidenter är män. slutsats Halonen är man..


Ladda ner ppt "beskrivningsnivå 1: molekylernas hastighet och rörelseenergi beskrivningsnivå 2: temperatur och tryck."

Liknande presentationer


Google-annonser