Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FINLANDS PRESIDENTER 1. STÅHLBERG STÅHLBERG 2. RELANDER RELANDER 3. SVINHUFVUD SVINHUFVUD 4. KALLIO KALLIO 5. RYTI RYTI 6. MANNERHEIM MANNERHEIM 7. PAASIKIVI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FINLANDS PRESIDENTER 1. STÅHLBERG STÅHLBERG 2. RELANDER RELANDER 3. SVINHUFVUD SVINHUFVUD 4. KALLIO KALLIO 5. RYTI RYTI 6. MANNERHEIM MANNERHEIM 7. PAASIKIVI."— Presentationens avskrift:

1 FINLANDS PRESIDENTER 1. STÅHLBERG STÅHLBERG 2. RELANDER RELANDER 3. SVINHUFVUD SVINHUFVUD 4. KALLIO KALLIO 5. RYTI RYTI 6. MANNERHEIM MANNERHEIM 7. PAASIKIVI PAASIKIVI 8. KEKKONEN KEKKONEN 9. KOIVISTO KOIVISTO 10. AHTISAARI AHTISAARI 11. HALONEN HALONEN

2 STÅHLBERG KAARLO JUHO FINLANDS FÖRSTA PRESIDENT

3 LANTDAGSMAN PROFESSOR I JURIDIK LEDDE ARBETET MED RF 1919 SOM GAV PRESIDENTEN STOR MAKT SENARE MED I TVÅ PRESIDENTVAL, VALDES INTE ARBETADE AKTIVT FÖR FÖRSONING MELLAN VITA OCH RÖDA SKJUTSADES AV LAPPOMÄNNEN TILL GRÄNSEN HEMMA FRÅN SUOMUSSALMISUOMUSSALMI

4 RELANDER LAURI KRISTIAN FINLANDS ANDRA PRESIDENT

5 LANTDAGSMAN 1910 RIKSDAGENS TALMAN 1919 LANDSHÖVDING 1920 OMSTRIDD OCH ANSES VARA VÅR SVAGASTE PRESIDENT SKAPADE RELATIONER MED UTRIKES MAKTER REISSU-LASSI INRIKESPOLITISK TURBULENS (LAPPO) HEMMA FRÅN KRONOBORG I KARELEN KRONOBORG

6 SVINHUFVUD PEHR EVIND FINLANDS TREDJE PRESIDENT

7 JURIST HEMMA I SÄÄKSMÄKISÄÄKSMÄKI MED I FYRSTÅNDS- LANTDAGEN, SENARE LANTDAGSMAN PASSIV MOTSTÅNDSMAN TALMAN I LANTDAGEN PROKURATOR ORDFÖRANDE I SJÄLVSTÄNDIGHETSSENATEN BIDROG TIL KOMMUNIST- LAGARNA KVÄSTE LAPPORÖRELSEN INLEDDE NORDISK INRIKTNING

8 KALLIO KYÖSTI FINLANDS FJÄRDE PRESIDENT

9 BONDEREPRESENTANT I STÅNDSLANTDAGEN LANTDAGSMAN, SENATOR DREV FRAM TORPARLAGEN OCH SENARE LEX KALLIO MINISTER ETT FLERTAL GÅNGER OCH STATSMINISTER DÅ HAN BLEV PRESIDENT PARLAMENTARIKER OCH NYTTJADE INTE PRESIDENTENS MAKT INSJUKNADE, AVGICK, DOG HEMMA FRÅN NIVALANIVALA

10 RYTI RISTO FINLANDS FEMTE PRESIDENT

11 RIKSDAGSMAN, MINISTER, BANKMAN, STATSMINISTER LEDDE FINLAND UNDER FORTSÄTTNINGSKRIGET TIDVIS SPÄNT FÖRHÅLLANDE TILL MANNERHEIM UNDERTECKNADE RIBBENTROPPAVTALET ÅTALADES PÅ RYSKT INITIATIV FÖR BROTT MOT FREDEN EFTER KRIGET OCH DÖMDES TILL TIO ÅRS FÄNGELSE HEMMA FRÅN HUITTINENHUITTINEN

12 MANNERHEIM CARL GUSTAF FINLANDS SJÄTTE PRESIDENT

13 UPPTÄCKTSRESANDE, RYSK GENERAL, FINSK ÖVERBEFÄLHAVARE, MARSKALK MED I SISTA STÅNDSLANTDAGEN RIKSFÖRESTÅNDARE ENGELSKSINNAD LEDDE VITA UTRIKES PÅ 1920-TALET ÖVERBEFÄLHAVARE I 2VK OCH FRÅN 1944 PRESIDENT. AVGICK 1946 HEMMA FRÅN MASKUMASKU

14 PAASIKIVI JUHO KUSTI FINLANDS SJUNDE PRESIDENT

15 JURIST, ÄMBETSMAN, DIPLOMAT, BANKMAN SENATOR, MINISTER, STATSMINISTER NORDISKT ORIENTERAD LEDDE FLERA FINLÄND- SKA FÖRHANDLINGS- GRUPPER MED SOVJET SOM PRESIDENT INLEDDE HAN EN UTRIKES- POLITISK NYORIEN- TERING = PAASIKIVILIN- JEN ; FÖRTROENDEFULLA RELATIONER TILL SOV. HEMMA FRÅN KOSKISKOSKIS

16 KEKKONEN URHO KALEVA FINLANDS ÅTTONDE PRESIDENT

17 JURIST, ÄMBETSMAN, BANKMAN RIKSDAGSMAN, STATSMINISTER VÅR LÅNGVARGASTE PRESIDENT (25 ÅR) UTNYTTJADE AKTIVT PRESIDENTMAKTEN SKICKLIG MEN OMSTRIDD AKTIV INOM UTRIKESPO- LITIKEN SOM PRESIDENT KSSE STÖRSTA FRAMGÅNGEN HEMMA FRÅN PIELAVESIPIELAVESI

18 KOIVISTO MAUNO FINLANDS NIONDE PRESIDENT

19 HAMNARBETARE, BANKMAN MINISTER, STATSMINISTER FINLANDS FÖRSTA ICKE BORGERLIGA PRESIDENT MILDRADE PRESIDENTSTYRET FORTSATTE FINLANDS NEUTRALITETSPOLITIK INLEDDE ARBETET MED NY REGERINGSFORM OCH INSKRÄNKT PRESIDENTMAKT HEMMA FRÅN ÅBOÅBO

20 AHTISAARI MARTTI FINLANDS TIONDE PRESIDENT

21 LÄRARE, FRAMGÅNGSRIK INTERNATIONELL VERKSAMHET INOM FN DIPLOMAT OCH SPECIAL- SÄNDEBUD VÅR FÖRSTA DIREKT FOLKVALDA PRESIDENT BETONADE: EUROPEISKA KOLLEKTIVA SÄKERHETEN NORDISKA SAMARBETET SÄKERHET UTANFÖR NATO TALRIKA RESOR INOM OCH UTOM LANDET FÖDD I VIBORGVIBORG

22 HALONEN TARJA FINLANDS ELFTE PRESIDENT 2000-

23 JURIST OCH VERKSAM INOM FOLKRÖRELSER RIKSDAGSMAN OCH MINISTER VÅR FÖRSTA KVINNLIGA PRESIDENT OCH DEN FÖRSTA FRÅN HUVUDSTADSOMRÅDET MARKERAT PRESI- DENTENS STÄLLNING I FÖRÅLLANDE TILL REGERINGEN AKTIV I INTERNATIONELLT MILJÖARBETE HEMMA FRÅN HELSINGFORS HELSINGFORS

24 STÅHLBERG ( SUOMUSSALMI)

25 RELANDER (KRONOBORG)

26 SVINHUFVUD (SÄÄKSMÄKI)

27 KALLIO (NIVALA)

28 RYTI (HUITTINEN)

29 MANNERHEIM (MASKU)

30 PAASIKIVI (KOSKIS)

31 KEKKONEN (PIELAVESI)

32 KOIVISTO (ÅBO)

33 AHTISAARI (VIBORG)

34 HALONEN (HELSINGFORS)


Ladda ner ppt "FINLANDS PRESIDENTER 1. STÅHLBERG STÅHLBERG 2. RELANDER RELANDER 3. SVINHUFVUD SVINHUFVUD 4. KALLIO KALLIO 5. RYTI RYTI 6. MANNERHEIM MANNERHEIM 7. PAASIKIVI."

Liknande presentationer


Google-annonser