Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FINLANDS PRESIDENTER STÅHLBERG RELANDER SVINHUFVUD KALLIO RYTI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FINLANDS PRESIDENTER STÅHLBERG RELANDER SVINHUFVUD KALLIO RYTI"— Presentationens avskrift:

1 FINLANDS PRESIDENTER STÅHLBERG RELANDER SVINHUFVUD KALLIO RYTI
MANNERHEIM PAASIKIVI KEKKONEN KOIVISTO AHTISAARI HALONEN

2 STÅHLBERG KAARLO JUHO FINLANDS FÖRSTA PRESIDENT

3 SENARE MED I TVÅ PRESIDENTVAL, VALDES INTE
LANTDAGSMAN PROFESSOR I JURIDIK LEDDE ARBETET MED RF 1919 SOM GAV PRESIDENTEN STOR MAKT SENARE MED I TVÅ PRESIDENTVAL, VALDES INTE ARBETADE AKTIVT FÖR FÖRSONING MELLAN VITA OCH RÖDA SKJUTSADES AV LAPPOMÄNNEN TILL GRÄNSEN HEMMA FRÅN SUOMUSSALMI

4 RELANDER LAURI KRISTIAN
FINLANDS ANDRA PRESIDENT

5 OMSTRIDD OCH ANSES VARA VÅR SVAGASTE PRESIDENT
LANTDAGSMAN 1910 RIKSDAGENS TALMAN 1919 LANDSHÖVDING 1920 OMSTRIDD OCH ANSES VARA VÅR SVAGASTE PRESIDENT SKAPADE RELATIONER MED UTRIKES MAKTER REISSU-LASSI INRIKESPOLITISK TURBULENS (LAPPO) HEMMA FRÅN KRONOBORG I KARELEN

6 SVINHUFVUD PEHR EVIND FINLANDS TREDJE PRESIDENT

7 JURIST HEMMA I SÄÄKSMÄKI
MED I FYRSTÅNDS-LANTDAGEN, SENARE LANTDAGSMAN PASSIV MOTSTÅNDSMAN TALMAN I LANTDAGEN PROKURATOR ORDFÖRANDE I SJÄLVSTÄNDIGHETSSENATEN BIDROG TIL KOMMUNIST-LAGARNA KVÄSTE LAPPORÖRELSEN INLEDDE NORDISK INRIKTNING

8 KALLIO KYÖSTI FINLANDS FJÄRDE PRESIDENT

9 BONDEREPRESENTANT I STÅNDSLANTDAGEN
LANTDAGSMAN, SENATOR DREV FRAM TORPARLAGEN OCH SENARE LEX KALLIO MINISTER ETT FLERTAL GÅNGER OCH STATSMINISTER DÅ HAN BLEV PRESIDENT PARLAMENTARIKER OCH NYTTJADE INTE PRESIDENTENS MAKT INSJUKNADE, AVGICK, DOG HEMMA FRÅN NIVALA

10 RYTI RISTO FINLANDS FEMTE PRESIDENT

11 RIKSDAGSMAN, MINISTER, BANKMAN, STATSMINISTER
LEDDE FINLAND UNDER FORTSÄTTNINGSKRIGET TIDVIS SPÄNT FÖRHÅLLANDE TILL MANNERHEIM UNDERTECKNADE RIBBENTROPPAVTALET ÅTALADES PÅ RYSKT INITIATIV FÖR BROTT MOT FREDEN EFTER KRIGET OCH DÖMDES TILL TIO ÅRS FÄNGELSE HEMMA FRÅN HUITTINEN

12 MANNERHEIM CARL GUSTAF
FINLANDS SJÄTTE PRESIDENT

13 UPPTÄCKTSRESANDE, RYSK GENERAL, FINSK ÖVERBEFÄLHAVARE, MARSKALK
MED I SISTA STÅNDSLANTDAGEN RIKSFÖRESTÅNDARE ENGELSKSINNAD LEDDE VITA UTRIKES PÅ 1920-TALET ÖVERBEFÄLHAVARE I 2VK OCH FRÅN 1944 PRESIDENT. AVGICK 1946 HEMMA FRÅN MASKU

14 PAASIKIVI JUHO KUSTI FINLANDS SJUNDE PRESIDENT

15 JURIST, ÄMBETSMAN, DIPLOMAT, BANKMAN
SENATOR, MINISTER, STATSMINISTER NORDISKT ORIENTERAD LEDDE FLERA FINLÄND-SKA FÖRHANDLINGS-GRUPPER MED SOVJET SOM PRESIDENT INLEDDE HAN EN UTRIKES-POLITISK NYORIEN-TERING = PAASIKIVILIN-JEN ; FÖRTROENDEFULLA RELATIONER TILL SOV. HEMMA FRÅN KOSKIS

16 KEKKONEN URHO KALEVA FINLANDS ÅTTONDE PRESIDENT

17 JURIST, ÄMBETSMAN, BANKMAN
RIKSDAGSMAN, STATSMINISTER VÅR LÅNGVARGASTE PRESIDENT (25 ÅR) UTNYTTJADE AKTIVT PRESIDENTMAKTEN SKICKLIG MEN OMSTRIDD AKTIV INOM UTRIKESPO-LITIKEN SOM PRESIDENT KSSE STÖRSTA FRAMGÅNGEN HEMMA FRÅN PIELAVESI

18 KOIVISTO MAUNO FINLANDS NIONDE PRESIDENT

19 HAMNARBETARE, BANKMAN MINISTER, STATSMINISTER FINLANDS FÖRSTA ICKE BORGERLIGA PRESIDENT MILDRADE PRESIDENTSTYRET FORTSATTE FINLANDS NEUTRALITETSPOLITIK INLEDDE ARBETET MED NY REGERINGSFORM OCH INSKRÄNKT PRESIDENTMAKT HEMMA FRÅN ÅBO

20 AHTISAARI MARTTI FINLANDS TIONDE PRESIDENT

21 LÄRARE, FRAMGÅNGSRIK INTERNATIONELL VERKSAMHET INOM FN
DIPLOMAT OCH SPECIAL- SÄNDEBUD VÅR FÖRSTA DIREKT FOLKVALDA PRESIDENT BETONADE: EUROPEISKA KOLLEKTIVA SÄKERHETEN NORDISKA SAMARBETET SÄKERHET UTANFÖR NATO TALRIKA RESOR INOM OCH UTOM LANDET FÖDD I VIBORG

22 HALONEN TARJA FINLANDS ELFTE PRESIDENT

23 JURIST OCH VERKSAM INOM FOLKRÖRELSER
RIKSDAGSMAN OCH MINISTER VÅR FÖRSTA KVINNLIGA PRESIDENT OCH DEN FÖRSTA FRÅN HUVUDSTADSOMRÅDET MARKERAT PRESI-DENTENS STÄLLNING I FÖRÅLLANDE TILL REGERINGEN AKTIV I INTERNATIONELLT MILJÖARBETE HEMMA FRÅN HELSINGFORS

24 STÅHLBERG (SUOMUSSALMI)

25 RELANDER (KRONOBORG)

26 SVINHUFVUD (SÄÄKSMÄKI)

27 KALLIO (NIVALA)

28 RYTI (HUITTINEN)

29 MANNERHEIM (MASKU)

30 PAASIKIVI (KOSKIS)

31 KEKKONEN (PIELAVESI)

32 KOIVISTO (ÅBO)

33 AHTISAARI (VIBORG)

34 HALONEN (HELSINGFORS)


Ladda ner ppt "FINLANDS PRESIDENTER STÅHLBERG RELANDER SVINHUFVUD KALLIO RYTI"

Liknande presentationer


Google-annonser