Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Connecting Measures Gösta Hiller, PhD Brant Oliver, PhD, MS, MPH, APRN-BC QRC Stockholm November 27, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Connecting Measures Gösta Hiller, PhD Brant Oliver, PhD, MS, MPH, APRN-BC QRC Stockholm November 27, 2014."— Presentationens avskrift:

1

2 Connecting Measures Gösta Hiller, PhD Brant Oliver, PhD, MS, MPH, APRN-BC QRC Stockholm November 27, 2014

3 Förutsättningar  Coaches, grundläggande kunskaper (Lake Morey): Grunderna med mätningar, stödja förbättringsarbetet med teamet.  Liknande seminarium den 19/9 för ledare.  Connecting Measures: Koppla samman Definitions, metoder och kvalitetsregisterdata.

4 Mål med sessionen  Hur ska man “bryta ned” sina förbättringsmål till mätbara mål? (Measurement Definitions)  Lära känna run charts och statistical Process Control (SPC). (Measurement Methods)  Koppla ihop QR-data med förbättringsdata. (Driver Diagrams)

5 Why Measurement? Förstå uppgifter som vi observerar Är det slumpen som styr? Om det som vi vill förbättra verkligen blir bättre (sämre)? Varför ska man mäta?

6 Kvalitetsregister Rätt variabler för lokalt förbättringsarbete? Ej tillräckligt anpassade variabler, t ex BMI Förbättringsarbetets inriktning, t ex utskrivningsrutin

7 Mätningar och förbättringsprocess

8 The Ramp Relationship

9 Measurement Plan ‘The How’ Operational Definition “The Big Picture” “Komponenter” “Vad är förändringen?” Mätningen (Abstrakt idé) Mätningen (“Specificera och kvantifiera”) “Hur, vad, var, när, och vem”

10 Operational Definition “Förbättra kvalite på preventiv hjärtsjukvård efter infarkt” “Öka andelen patienter som når målnivåer för blodfett, rökning, blodtryck och fysisk aktivitet före maj 2015. “Förändrad vårdprocess med ökad patienttid hos hjärtsjuksköterska” Antal patienter som når målnivåer % patienter som når målnivåer (jmf före intervention)

11 Conceptual and Operational Conceptual Definition Vad ska mätas t ex. Väntetid efter diagnos till behandling av specialist. Operational Definition Vilket mått, ska det mätas med? T ex. Tid i dagar, från diagnos till patienten får specialistbehandling (går in på rummet).

12 Praktisk övning Städa rummet: Operational Definitions  Tonårings sovrum  Femstjärnigt hotell  Operationssal för brännskadepatienter Definitions Mini-Module

13 Vill du veta mer? Conceptual and Operational definitions: Quality by Design: kap 16 & 18 Team Handbook: pp 4-10 & 4-11

14 Measurement Plan ‘The How’ Operational Definition “The Big Picture” Data Collection Plan PDSA “Komponenter” “Vad är förändringen?” Mätningen (Abstrakt idé) Mätningen (“Specificera och kvantifiera”) “Hur, vad, var, när, och vem”

15  Parametrisk statistik ( t ex t-test) –har en behandling en statistiskt säkerställd effekt? –Före och efter en intervention –”tar en droppe som är representativ för hela sjön”  Run charts & SPC –Statistik över process –Före och efter intervention + stabilitet –”mäter kvalité av ett flöde över tid” Varför Run charts & Statistical Process Control (SPC)?

16 15 Stina och Erik, placerade 10 skott på tavlan. Vem är bästa skytten? ErikStina Variation

17 16 Stinas skott är samlade Erik träffar “bulls eye”, men sprider träffarna Stina måste justera hennes skott, ner och vänster. Sedan perfekt resultat! StinaErik Variation

18 Dödlighet i kranskärlskirurgi

19

20 Basic Analytic Displays: Run Charts Tidsplott + Median = Run Chart

21 1) Median Performance 2) Range (Precision) 3) Variation Type

22 Common Cause Slumpmässig variation i systemet, beror på många mindre faktorer. Example: Variation i arbetet försening i trafikljus, gångtrafik, olika sätt att applicera en metod. Special Cause Speciell omständighet orsakar variation som inte beror på system. Example: Variation i arbete försening pga punktering, vägspärr, applicering av metod som ger oacceptabel variation. Typer av Process Variation Statistiskt signifikant 21

23 Common Cause betyder INTE “Bra variation.” Det betyder bara att processen är stabil och förutseende. T ex systoliskt blodtryck 165 och oftast mellan 160 och 170 mmHg, stabilt och förutseende men oacceptabelt. Special Cause variation betyder INTE “Dålig variation” Special cause kan vara bra resultat (t ex, kort processtid). Special Cause betyder bara att processen är instabil och oförutsägbar. Är Special Cause bra eller dåligt?

24 17 Närvaro av för mycket eller för lite variation  RUN = en eller flera efterföljande punkter på samma sida av medianen.  För få eller för många RUNS (beror på antal punkter på grafen) Närvaro av SHIFT  En “run” som är för lång (≥8 följande punkter på samma sida av medianen ) Närvaro av en TREND  En “run” med efterföljande punkter som ökar eller minskar (≥7 efterföljande punkter ) Special Cause Signals

25 (På medianen räknas inte!)  RUN = en eller flera efterföljande punkter på samma sida av medianen.

26 Special Cause Signals: Shifts  En “run” som är för lång (≥8 följande punkter på samma sida av medianen )

27 Special Cause Signals: Trends  En “run” med efterföljande punkter som ökar eller minskar (≥7 efterföljande punkter )

28 Vad är saken med Run Charts? Enkla att använda Ger bra grafisk översikt Upptäcker problem Ser hur din klinik presterar (mål & förändring) Regler gäller 12 – 25 punkter i run chart

29

30 1. Special cause eller common cause variation?

31 2. Stabilt eller oförutsägbart?

32 Statistical Process Control (SPC), Control Charts (Schewhart chart) Control Charts jmf Run Charts Mer känslig än Run Charts Control limits (UCL, LCL), beskriver variabiliteten av process Medelvärde, ej median Mer data än Run Charts (ej Shifts/Trends)

33 Anatomy of a SPC Chart… SPC Time-ordered Observations Measured Value (“x”) Mean (Avg.) Control Limits Sigma est. (”σ hatt”)

34 Exempel på relationen mellan normal distribution och XmR chart. SPC

35 17 The Signals 34

36 Common Cause Slumpmässig variation i systemet, beror på många mindre faktorer. Example: Variation i arbetet försening i trafikljus, gång trafik, olika sätt att applicera en metod. Special Cause Speciell omständighet orsakar variation som inte beror på system. Example: Variation i arbete försening pga punktering, vägspärr, applicering av metod som ger oacceptabel variation. Typer av Process Variation Statistically significant 35

37  SHIFT samma som Run Chart (≥8 punkter)  TREND samma som Run Chart (≥7 punkter)  Punkter utanför control limits (CL). “I Statistical Control” = No Special Cause (Common Cause Variation) Interpretation

38 Val av algoritm XmR jmf. p Chart Vilken typ av data har jag? Attribut eller Nominell (ja/nej rätt/fel antingen/eller) Mått/variabel (Kontinuerlig) XmR chart P chart SPC C HART S ELECTION

39 Exercise CF Data – Exempel #1 Maximum BMI 38

40 Apply the Algorithm Vilken typ av data har jag? Attribut or Nominell Mått/ Variabel XmR chart P chart KvartalMedelvärde max BMI 2007-123.81 2007-224.57 2007-323.98 2007-424.41 2008-124.13 2008-224.08 2008-324.08 2008-424.16 2009-124.72 2009-224.22 2009-324.83 2009-424.67 2010-125.67 2010-226.14 2010-326.11 2010-424.56 2011-125.75 2011-226.10 2011-324.93 2011-429.40 39

41 40 Question - Hur många Special Cause signaler i denna XmR chart? 1.Ett 2.Två 3.Tre 4.Fyra

42 Answer Det finns TVÅ Special Cause Signals. Analys Trends = 0 Shifts = 1 Punkter utanför gränser = 1 41

43 Förlossningsdata -- Exempel #2 42 Exercise

44 Kvartal Vaginal förlossningKejsarsnitt 2007-17918 2007-29527 2007-37623 2007-410032 2008-111131 2008-210338 2008-310129 2008-44914 2009-111937 2009-28830 2009-38019 2009-48617 2010-114524 2010-210813 2010-312919 2010-413828 2011-113849 2011-213254 2011-39242 Vilken typ av data har jag? Attribut or Nominell Mått/ Variabel XmR chart P chart 43

45 44 Question - Hur många Special Cause signaler i denna P chart? 1.Ett 2.Två 3.Tre 4.Fyra

46 45 Det finns FEM Special Cause Signaler Answer Analys 1. Shifts = 1 2. Trends = 0 3. Punkter utanför gränser = 4 45

47 Mer SPC analyser  Andra algoritmer, C-/U-, S-, X-bar, S-charts  Abnorma mönster (sigma-zoner)  Mm mm

48 Vill du veta mer?  QRC Coachingakademi –http://qrcstockholm.org/http://qrcstockholm.org/ –Mätverket (gosta.hiller@sll.se)gosta.hiller@sll.se  Improving Healthcare with Control Charts (R. Carey)  Kvalitet från behov till användning, (Bo Bergman)

49 Long-Term jmf. Short-Term Long-Term Measures (t ex. register, resultat/outcomes): –Definierar större intervall. (T ex. BMI, blodtryck) Short-Term Measures (lokalt förbätt. arb t ex. process): –Mäta effekten i en snabb process t ex. PDSA (väntetid).

50 Exempel: Barncancerregistret  Mål: Hjälpa patient att bibehålla vikt under behandling.  Primärt resultatmått: BMI  Hur mäta BMI på klinik? -Vad driver BMI?  Lägg till mått som driver BMI under behandling: Kräkningar, illamående  Operational definitions: –Antal, skala? Koppla QR-data till kliniken

51 Linking Short and Long-Term Measures Pre- Improvement Measures Pre- Improvement Measures Mål (Önskat resultat) Mål (Önskat resultat) SHORT- TERM PROCESS MEASURES P DS A P D S A P DS A PDSA 1 2 3 Länka lokalt förbättringsarbete med övergripande registerdata

52 Baselinje status (register) Baselinje status (register) “Long term” Resultat (register) “Long term” Resultat (register) “Short term” PROCESS mått Korsbandsoperation (ACL) exempel KOOS beror på 5 dimensioner bl a smärta, ADL, fysisk aktivitet, knärelaterad livskvalité. Intervention -Ökad rehab med sjukgymnast. Registerdata förbättras långsammare än “snabba” föbättringsdata. KOOS = Knee injury and Osteoart. Outcome Score

53 Diskussion: Door to Needle Time (Trombolys) Minska “door to needle time” (> 60 minuter) 2012-13 Pre- Improvement Measures Pre- Improvement Measures Mål (önskat resultat) Mål (önskat resultat) SHORT- TERM PROCESS MEASURE “door to needle time” (XX minuter) 2014 ???

54 Trombolyskedjan före förbättringsarmetet Stroketrombolyssimulering, dagtid; 37 min Inkommer till akuten via ambulans eller luckan På akutrummet Tid: ca 20 min Anamnes Fullständig NIHSS-skala Exklusionskriteri er Bakjourskontakt /HASTA-jour Röntgenremiss Blodtryck EKG PVK Prover ID-märkning På IVA Tid; 5 min Väntan på slutsvar Trombolys /bolusdos börjar blandas när slut svaret kommit På röntgen Tid:13 min Remiss inte alltid ”klar” så att undersökningen kan starta Efter röntgen åter till akuten eller IVA i väntan på slutsvar Trombolys Startas På IVA

55 Reducera “door to needle time” (> 60 minutes) 2012-13 Pre- Improvement Measures Pre- Improvement Measures Mål (önskat resultat) Mål (önskat resultat) SHORT- TERM PROCESS MEASURE Förbättring “door to needle time” (22 minutes) 2014 % standardiserad remiss Röntgen (process tid) Register Kliniken Diskussion: Door to Needle Time (Trombolys)

56 Vad påverkar en variabel eller mål?  Syfte –Samband mellan övergripande mål (QR-data) och underliggande mål/drivers Driver Diagrams

57 Mål Resultat Primary Drivers Secondary Drivers 1 2 3 A B C D ‘Påverkar resultatet’ ‘Multipla influencer’ Credit: S. Harrison, Sheffield MCA (2014)

58 Exempel: Riksstroke, Norrtälje 57 Mål God Återhämtning efter stroke (ADL) Primary Drivers Secondary Drivers Door to needle Tidig rehabilitering Stand. remiss Tid röntgen Antal sjukgym. Egenvård Credit: S. Harrison, Sheffield MCA (2014) Vård på strokeenhet Urvals- process Platsbrist Antal Min. Val 1 el. 2 Antal Val 1 el. 2

59 Driver Diagram Worksheet 58 Övergripande mål Hur mäts det I registret? Vilka är faktorerna som påverkar övergripande mål? Hur mäts det I registret/annat sätt? Vad kan vi göra för att påverka specifika mål? Hur kan vi mäta det?

60  Process: Åtgärden eller serviceaspekten, t ex. % som får sitt knä diagnostiserat, % som får blodtrycket kollat, besökstider etc.  Resultat (Outcome): Result av åtgärd eller intervention, t ex. dödlighet, morbiditet, HbA1c, sjukfrånvaro, patientnöjdhet, etc.  Struktur: T ex. Utrustning, vårdplatser, heltidstjänster. Olika typer av data/variabler

61 Driver Diagram: Stroke Exempel 60 Global Aim: Minska “door to needle time” (Macro/Meta) Specific aim: Implementera standardiserade remisser (Meso-) Specific aim : Minska tid på röntgen (Meso-) Specific aim: Öka andel fördiga (mixade) doser av trombolys (Micro-) PDSA 1 PDSA 2 PDSA 3

62 Summering  Kopplat Definitions till Metoder (SPC) och kopplat genom Drivers till kvalitetsregister/övergripande mål.  Gått igenom tekniker som används av coacher/team.  Defining measures (Conceptual, operational)  Run Charts / SPC Charts  Drivers in measures “Leaders and coaches create the conditions for success”

63 Veta mer och öva?  Measurement videos (Coursesite/IHI Open School, Youtube)  Slide sets (Coursesite)  Excel templates (Coursesite/ http://qrcstockholm.org/) http://qrcstockholm.org/  Worksheets (Coursesite/ http://qrcstockholm.org/) http://qrcstockholm.org/  Improving Healthcare with Control Charts (R. Carey)  Kvalitet från behov till användning, (Bo Bergman)

64 Tack för uppmärksamheten och lycka till att mäta!


Ladda ner ppt "Connecting Measures Gösta Hiller, PhD Brant Oliver, PhD, MS, MPH, APRN-BC QRC Stockholm November 27, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser