Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träff med Örebro läns fritidsgårdar 18 maj 2010 Hällefors kommun VÄLKOMNA!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träff med Örebro läns fritidsgårdar 18 maj 2010 Hällefors kommun VÄLKOMNA!"— Presentationens avskrift:

1 Träff med Örebro läns fritidsgårdar 18 maj 2010 Hällefors kommun VÄLKOMNA!

2 Dagens schema: 9.10 Vikten och betydelsen av bemötande och ledarskap. Frisk- skydds- och riskfaktorer – Ulf Hagström 9.45 FIKA 10.10 Forts Ulf Hagström 11.50 LUNCH 13.00 Local Hero – Carolina Thulin 13.30 Förflyttning… 14.15 Workshops 15.30 Slut

3 Kort tillbakablick… 9 maj 2008 ”Stämma av träff…” på Samhällsmedicin i Örebro. 2 dec 2008 fortbildningsdag Örebro kommun, övriga länet kunde delta… 11 mars 2009 nätverksträff Karlsäng i Nora – Den egna verksamheten, skydds- och riskfaktorer, diskussion i tvärgrupper (organisation, tjänster, mål, framtid…) 24 november 2009 nätverksträff Norrbygården i Örebro – Den egna verksamheten, diskussion i tvärgrupper (politiskt uppdrag, skyddsfaktorer, regler, vad gör vi, stärka ungdomarna…) 18 maj 2010 Karlskoga…

4 RISK- OCH SKYDDSFAKTORER Skyddsfaktorer ökar sannolikheten för bra hälsa och att problembeteenden inte ska uppstå samt minska ev nuvarande problembeteenden Riskfaktorer ökar sannolikheten för dålig hälsa och att problembeteenden ska uppstå samt växa i omfattning Risk- och skyddsfaktorer påverkar sannolikheten för bra/dålig hälsa och problembeteenden… inte garanterar!

5 RISK- OCH SKYDDSFAKTORER - olika nivåer, exempel Samhälle – lagar, regler Närmiljö – bostadsområdet, normer, socioekonomisk standard Fritid – aktiviteter, vuxennärvaro, förening Skola – skolklimat, trivsel, betyg, närvaro Familj – relationen, tillit, normer, regler Vänner – skapa o behålla relationer, tillit Individ – impulskontroll, självkänsla, framtidstro, lösa problem o konflikter

6 Främja & förebygga Främja… hälsofrämjande arbetet inriktas på att stärka skyddsfaktorer… och förebygga… förebyggande arbetet främst inriktats på att undanröja riskfaktorer.

7 Samband skydds-/riskfaktorer & hälsa Andel flickor och pojkar som rent allmänt mår bra eller mycket bra uppdelat efter antal skydds- och riskfaktorer (skolår 9 och år 2 på gymnasiet). Liv & hälsa ung 2005 Skyddsfaktorernas betydelse för dem med många riskfaktorer november 2008/Margareta Lindén-Boström & Carina Persson

8 NÄSTA GÅNG? 27 oktober 2010 i Kumla (eftermiddag)


Ladda ner ppt "Träff med Örebro läns fritidsgårdar 18 maj 2010 Hällefors kommun VÄLKOMNA!"

Liknande presentationer


Google-annonser