Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mathias Eriksson GIS-Konsult - Projektledare RISK OCH SÅRBARHETSANALYS DEL AV VINDELÄLVEN INOM LYCKSELE KOMMUN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mathias Eriksson GIS-Konsult - Projektledare RISK OCH SÅRBARHETSANALYS DEL AV VINDELÄLVEN INOM LYCKSELE KOMMUN."— Presentationens avskrift:

1 Mathias Eriksson GIS-Konsult - Projektledare RISK OCH SÅRBARHETSANALYS DEL AV VINDELÄLVEN INOM LYCKSELE KOMMUN

2

3 3 Risk- och sårbarhetsanalys över en del av Vindelälven inom Lycksele kommun. Avgränsning Som grund för översvämningskarteringen ligger Lantmäteriets Nya Nationella Höjddatabas (NNH). Eftersom den inte är klar för leverans över hela Lycksele kommun så utsågs del av Vindelälven. Sträckning är ifrån Lycksele kommuns norra kommungräns vid Holmforsen uppströms och Vormsele nedströms. Sträckan är ca 45km

4 4 Påverkan inom undersökt område? Vägnät Telekommunikation Elsystem (Nät och Produktion) Dricksvattenförsörjning Ras, Skred och Erosion

5 5 Björksele Inom Björksele kan man se 2 risktyper. 1:a risken är att avloppsreningsanläggningen ligger i ett låglänt område med stor risk att drabbas vid en översvämning vid +3 meter, accessvägen riskerar att översvämmas redan vid +2 meter.

6 6 Linaforsen uppströms Vormsele Här är det risk att vägen översvämmas vid extremt flöde. Enligt analysen så klara Väg 363 sig upp till +3 meter vid +4 meter så börjar vattennivån skära över vägen efter en längre sträcka.

7 7 3D Vy

8 8 2D Vy

9 9 Nästa steg…

10 10 Lite frågor till Er… Hur långt har ni kommit… Har kommunerna samma geografiska förutsättningar… Vad saknar Ni för att kunna göra liknande analyser…


Ladda ner ppt "Mathias Eriksson GIS-Konsult - Projektledare RISK OCH SÅRBARHETSANALYS DEL AV VINDELÄLVEN INOM LYCKSELE KOMMUN."

Liknande presentationer


Google-annonser